<< Terug

Stichting Gave – Anita Eenkhoorn Nieuwsbrief 2 (Update Juli)

‘Heer laat er meer ontferming zijn’

Diep geraakt ben ik door beelden die ik zag van de oorlog in Oekraïne, beelden van vluchtelingen die bij Ter Apel buiten moeten slapen, berichten die ik hoorde over de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en de reacties van vergeten vluchtelingen aan de grens van Polen en Belarus.

Sinds de oorlog in Oekraïne, heeft Nederland te maken gekregen met een nieuwe stroom vluchtelingen. Binnen een paar maanden tijd zijn er 45 duizend Oekraïners opgevangen! In schril contrast hiermee staat het groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers. Asielopvangplekken zijn overvol en mensen slapen soms in stoelen of op de grond, verblijven vervolgens te lang in noodopvanglocaties en overvolle azc’s. Weinig privacy en medische psycho sociale zorg resulteert in een aanhoudende zoektocht naar veiligheid in Nederland. Het tekort is niet ontstaan door een toename van asielzoekers, maar doordat de overheid, als reactie op de afname van de vluchtelingenstroom, locaties heeft gesloten. Gemeenten geven aan geen plaats te hebben. Daarnaast zijn ook twee van de drie aanmeldcentra ‘s gesloten zodat het in Ter Apel overloopt. En als laatste kunnen statushouders niet doorstromen naar een woning door de woningnood. Azc-bewoners komen vooral uit Afghanistan, Syrië, Turkije, Nigeria en Eritrea. Deze landen staan ook op de OpenDoors ranglijst christenvervolging. Als relatiemanager begeleid ik op verschillende plaatsen kerken bij het opzetten van een House of Joy: een herkenbare plek  in de buurt van een azc, waar asielzoekers zich thuis kunnen voelen. Zij kunnen er binnenlopen voor thee en een praatje of deelnemen aan een activiteit, die door lokale kerken en Gave wordt georganiseerd. Denk aan het uitdelen van kleding, fietsles, Nederlandse les of  bijbelstudie in de eigen taal.

Meer weten? Ga naar www.gave.nl/anitaeenkhoorn  meld je aan voor de nieuwsbrief en/of wordt donateur. Samen kunnen we gastvrij zijn!

D.V. 13 september is er een ontmoetingsavond waarin ik een update geef over mijn werkzaamheden en zal Désiré Uwamahoro vertellen hoe hij kon integreren in Nederland. Van harte welkom in Herv. Kerkelijk centrum De Regenboog te Hasselt aanvang 19:30u

Hartelijke groet, Anita Eenkhoorn

Als relatiemanager:

  • Help ik kerken bij hun taak om gastvrij te zijn voor vluchtelingen in asielzoekerscentra en in de wijk;
  • Ben ik verantwoordelijk voor de contacten met de al bestaande- en het opzetten van nieuwe lokale werkgroepen vanuit de kerken rondom AZC’ s, maar ook voor statushouders in de wijk;
  • Geef ik vrijwilligers informatie en advies over het opzetten en uitvoeren van activiteiten zoals bezoekwerk, buddyproject, vrouwen- en kinderwerk en het opzetten van een House of Joy;
  • Help ik bij de organisatie van enkele projecten die stichting Gave organiseert voor vluchtelingen, zoals bijv. de jaarlijkse Vriendinnendag.

 

Hiervoor werk ik een dag op het kantoor in Harderwijk en 3 dagen in de regio. De medewerkers van Stichting Gave zijn (financieel) afhankelijk van hun achterban. Stichting Gave zet alle giften in voor het directe werk. Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken? Dit kan door gebed en/of financiële ondersteuning.

 

Zie voor gebedspunten en meer informatie mijn nieuwsbrief of volg mij via mijn Facebookpagina ‘Het Gave werk

Archief nieuwsbrieven:

2022

Nieuwsbrief 1 – Februari 2022

Nieuwsbrief 2 – Juli 2022

Eerdere jaren:

2021

Nieuwsbrief 3 – Oktober 2021

Nieuwsbrief 2 – Juli 2021

Nieuwsbrief 1 – April 2021

2020

Nieuwsbrief 4 – December 2020

Nieuwsbrief 3 – Oktober 2020

Nieuwsbrief 2 – Juli 2020

Nieuwsbrief 1 – April 2020

Als u mij financieel wilt steunen, kunt u de machtigingskaart invullen en opsturen. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid en steun!

 

Een hartelijke groet van Anita Eenkhoorn