Bijbellezingen seizoen 2023-2024

Het thema van de eerste drie Bijbellezingen is: Jesaja, een drieluik!

  1. Jesaja 4 – uit de periode voor de ballingschap
  2. Jesaja 44 – uit de periode tijdens de ballingschap
  3. Jesaja 58 – uit de periode na de ballingschap

Hoe kan die ene Jesaja geprofeteerd hebben over deze drie perioden? Wat zegt deze boodschap ons (een drieluik van ellende, verlossing en dankbaarheid!) en waarom noemen we Jesaja veelvuldig ‘de 5e evangelist’?!

De eerste Bijbellezing is D.V. 18 oktober (Hervormd Centrum), aanvang 19:30 uur. Hartelijk welkom!

G. Herwig