Er zijn in het komend seizoen in totaal vier Bijbellezingen. In alle rust zal er gelegenheid zijn om te luisteren naar de uitleg van een Bijbelgedeelte. Van de dichter van Psalm 84 weten we dat hij liever een dag in de voorhoven van het huis van de Heere was, dan duizend elders, Hij verkoos liever te staan op de drempel van het huis van zijn God, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Er is een verlangen bij hem naar de levende God. Die Heere is voor hem een zon en een schild. Hij zal genade en eer geven. De Heere gaat al het goed van deze wereld te boven. Zijn Woord is meer waard dan het fijnste goud op aard.

Van harte nodigen we oud en jong uit om de Bijbellezingen bij te wonen.

Aanvang : 19.30 uur in het Hervormd Centrum

Eerstvolgende Bijbellezing:

D.V. woensdagavond 13 oktober 2021