Het volgen van de kerkdiensten vanuit de kerk en het Hervormd Centrum is mogelijk via een kerkradio of, als u over een internetverbinding beschikt, via de website www.hervormdgenemuiden.com. Alle uitgezonden diensten zijn hier tot 6 maanden na uitzending nog beschikbaar om te beluisteren of te downloaden. Ook is het mogelijk om met de kerk een rechtstreekse beeldverbinding te krijgen tijdens de diensten. Er is een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in nieuwe apparatuur om dit allemaal te kunnen realiseren. Uw (periodieke) bijdrage als blijk van waardering hiervoor is zeer welkom op IBAN NL44 RABO 0321 4036 22 onder vermelding van “kerkomroep”

Als u geen internetaansluiting heeft, kunt u een kerkradio aanvragen bij koster K.J. van Regteren. ( email: koster@hervormdgenemuiden.com of telefoonnummer 06-13277836 ). Wilt u bij verhuizing dit melden bij de koster voor de kerkradio administratie? Alvast bedankt.