De VBK (Vakantie Bijbel Klub) is een feestelijke evangelisatie activiteit van enkele dagen tijdens de laatste week van de zomervakantie, die namens de Hervormde Gemeente georganiseerd wordt om kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie van Jezus Christus. Dit wordt gedaan door het vertellen van een Bijbelverhaal, samen te zingen, samen te bidden, het spelen van sketches, te knutselen, het bouwen van een hut, het doen van (buiten)spelletjes en gesprekjes met de kinderen. Al deze activiteiten zijn er op gericht om de liefde en genade van Jezus Christus door te geven. De VBK vindt plaats in een omgeving van veiligheid en gezelligheid, waar kinderen worden bevestigd in wie ze zijn. In eerste instantie is de VBK bedoeld voor kinderen die Jezus nog niet kennen, maar andere (kerkelijke) kinderen zijn ook van harte welkom. De VBK wordt gehouden in de manege aan de Kamperdijk vanaf maandagavond tot en met donderdagavond. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) start op maandagavond 19.00 uur.  De onderbouw (groep 1 t/m 4) is vanaf dinsdagmorgen 10.00 uur welkom. Op donderdagavond 19.00 uur sluiten we de VBK af samen met alle ouders, opa’s en oma’s, vrienden en familie. De zondag na de VBK is er samen met de tieners van de TEA (Tiener Evangelisatie Activiteiten) om 15.00 uur een dienst ter afsluiting in de Grote Kerk. Zit je op de basisschool, dan ben je van harte welkom om mee te doen aan de VBK. Al iets ouder, dan ook van harte welkom om mee te helpen of een kijkje te nemen. We hopen je te zien! De VBK is gratis toegankelijk, maar er wordt wel gespaard voor een zendings- of diaconaal project.

De VBK vindt komend jaar plaats in de week van 22 t/m 28 augustus 2022. Het thema dit jaar luidt: ‘Alles andersom’

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tabitha Schurink-Van der Meulen, e-mail: tschurink@hervormdgenemuiden.com, tel: 06-21194337.