Sinds 20 september 2021 streven wij om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter, nog een keer gezamenlijk langsgelopen. Het doel is om voor 22:00 uur te eindigen.

Onderwerpen dit seizoen

Dit seizoen behandelen wij diverse Bijbelgedeelten. Ook zijn  er weer enkele avonden met een spreker van buitenaf, zoals  op de openings- en de slotavond. Op de openingsavond maandagavond 20 september 2021 begonnen wij weer met ons verenigingsseizoen. Op deze avond sprak Prof. Dr. H. van den Belt, sinds 2019 Hoogleraar in de Systematische Theologie (Dogmatiek) aan de Vrije Universiteit (VU) van Amsterdam voor ons. Zijn inleiding ging over ‘Bevinding in de Gereformeerde Theologie’. Over dit onderwerp is al veel gezegd en geschreven, maar het is nog altijd een zeer actueel thema.

Deo Volente en Coronarichtlijnen

Wij houden rekening met de nog van toepassing zijnde coronarichtlijnen. Door het coronavirus hebben wij des te meer het besef dat wij als mensen de toekomst niet onder controle hebben, maar in alles afhankelijk zijn van God.

Jong en oud

Wij zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en wij kunnen van elkaar leren. Belangrijker is echter dat wij in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en dat wij daar ons leven naar richten.

Wij nodigen u / jou hierbij van harte uit een avond te bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51

Tijd    : maandagavond, 20.00-21.50 uur.


Jaaragenda Mannenvereniging ‘Calvijn’ – Seizoen 2021 / 2022
maandag 20 september 2021 Openingsavond
maandag 4 oktober 2021 Bijbelstudie over de geschiedenissen van Elia. Inleiding deze avond door Leen Oudenaarden
maandag 18 oktober 2021 Bijbelstudie ‘Elia gevoed bij de beek Krith’, n.a.v. 1 Koningen 17: 2-6 en Lukas 12: 22-34 (Hervormde Vaan 5). Inleiding deze avond door Henk de Leeuw
Maandag 1 november 2021 Bijbelstudie ‘Elia onderhouden door de weduwe van Zarfath’, n.a.v. 1 Koningen 17: 7-24 en Lukas 4:16-32 (Hervormde Vaan 6). Inleiding deze avond door Roel van Maastricht
Maandag 15 november 2021 Bijbelstudie ‘Elia ontmoet Achab’, n.a.v. 1 Koningen 18: 1-20 (Hervormde Vaan 7). Inleiding deze avond door Jan Post
Maandag 29 november 2021 Bijbelstudie ´De HEERE is God´ n.a.v. 1 Koningen 18: 21-39 (Hervormde Vaan van Oktober). Inleiding deze avond door Jorg van Dijk
Maandag 13 december 2021 Kerst / ONLINE
Maandag 3 januari 2022 Bijbelstudie ‘De Geest en kracht van Elia’ n.a.v. 1 Koningen 18: 40-46 en 1 Koningen 19: 1-8 (Hervormde Vaan van November). Inleiding deze avond door Jelle van der Meulen / ONLINE
Maandag 17 januari 2022 Bijbelstudie ‘Nieuwe orders bij Horeb’ n.a.v. 1 Koningen 19: 9-21 (Hervormde Vaan van December). Inleiding deze avond door Harro Kloosterman / ONLINE
Maandag 31 januari 2022 Bijbelstudie ‘De wijngaard van Naboth’ n.a.v. 1 Koningen 21. Inleiding deze avond door Wim Groothuis (TEVENS JAARVERGADERING)
Maandag 14 februari 2022 Presentatie Open Doors (meer info: www.opendoors.nl)
Maandag 28 februari 2022 Bijbelstudie ‘Elia’ n.a.v. 2 Koningen 1. Inleiding deze avond door Cor Roeland
Maandag 14 maart 2022
Maandag 28 maart 2022 Slotavond (iedereen van harte welkom!)
Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen: 
2e Voorzitter Henk Groothuis Tel. (038) 385 48 13 / (06) 46 83 11 95
Jan van Nassaustraat 2
Algemeen adjunct Henk de Leeuw Tel. (06) 11 34 31 56
Merel 7
Secretaris Wim Groothuis Tel. (06) 51 22 70 00
Westerkaai 28 E-mail: w.groothuis@genemuiden.info
Penningmeester Roel van Maastricht Tel. (06) 40 42 16 72
Slaperdijkweg 1
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in ‘Ons Kerkblad’.