Vanaf 24 september 2018 is ons streven om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter nog een keer gezamenlijk langs gelopen. Het doel is om voor tien uur te eindigen.

We zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en we kunnen van elkaar leren. Belangrijker is echter dat wij in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en dat wij daar ons leven naar richten.

Wij nodigen u hierbij van harte uit een avond te bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51
Tijd    : maandagavond, 20.00-21.50uur.
Verenigingsavonden  mannenvereniging ‘CALVIJN’ seizoen 2018-2019
24 september 2018  Openingsavond
22 oktober 2018
5 november 2018 naar m.v. ‘Filémon’ Grafhorst
19 november 2018
3 december 2018
17  december 2018 Kerstavond
7 januari 2019  Jaarvergadering
21  januari 2019
4 februari 2019
18 februari 2019
4 maart 2019
18 maart 2019
1 april 2019  Slotavond
BIJZONDERE VERGADERINGEN
Zaterdag 28 oktober 2018  Bondsdag te Putten
Woensdag 15 november 2018 vergadering Streek Zwolle
Zaterdag 13 april 2019 Thema dag in ’t Harde

 

Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen: 
2e Voorzitter Albert Riezebos, tel. 38 551 06
Cellemuiden 20a
Algemeen adjunct Roel van Maastricht tel. 0640-421 672
Slaperdijkweg 1
Secretaris Leen Oudenaarden, tel. 38 552 41 / 0657 259614
Pr. Clausstraat 38 E-mail: l.oudenaarden@kpnmail.nl
Penningmeester Henk Groothuis, tel. 38 548 13
Jan van Nassaustraat 2
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in het kerkblad.