Mannenvereniging Calvijn

Vanaf begin september streven we er naar om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter, nog een keer gezamenlijk langsgelopen. Het doel is om rond 21:45 uur te eindigen.

Onderwerpen dit seizoen

Dit seizoen behandelen wij de brief aan de Filippenzen. Ook zijn  er weer enkele avonden met een spreker van buitenaf, zoals  op de openings- en de slotavond.

Jong en oud

Wij zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en wij kunnen van elkaar leren. Jong en oud mag zo in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en daar ons leven naar richten.

Welkom

Wij nodigen u / jou hierbij van harte uit om ons eens een avond te komen bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51

Tijd    : maandagavond, 20.00-21.45 uur.


Jaaragenda Mannenvereniging ‘Calvijn’ – Seizoen 2022 / 2023

maandag 19 september 2022 Openingsavond – Inleiding over Bijbelstudie seizoen Filippenzen
maandag 3 oktober 2022 Bijbelstudie 1       HV 4 2021 – Filippenzen 1 vers 1-11
maandag 17 oktober 2022 Bijbelstudie 2 HV 5 2021 – Filippenzen 1 vers 12-26 
maandag 31 oktober 2022 Bijbelstudie 3 HV 6 2021 – Filippenzen 1 vers 27 – 2 vers 11 
Maandag 14 november 2022 Bijbelstudie 4 HV 7 2021 – Filippenzen 2 vers 12-30 
Maandag28 november 2022 Bijbelstudie 5 HV 8 2021 – Filippenzen 3 vers 1-11
Maandag 12 december 2022 Kerstavond
Maandag 9 januari 2023 Bijbelstudie 6 & jaarvergadering HV 9 2021 – Filipp. 3 vers 12 – 4 vers 1
Maandag 23 januari 2023 Bijbelstudie 7 HV 10 2021 – Filippenzen 4 vers 2 – 9
Maandag 6 februari 2023 Bijbelstudie 8 HV 1 2022 – Filippenzen 4 vers 10-23
Maandag 20 februari 2023 Spreker Bunyan Stichting over De Christenreis
Maandag 6 maart 2023 Bijbelstudie 9 HV 2 2022 – Filemon vers 1-7
Maandag 20 maart 2023 Bijbelstudie 10 HV 3 2022 – Filemon vers 8-25
Maandag 3 april 2023 Inleiding en afscheid van onze 1e voorzitter
Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen: 
2e Voorzitter Henk Groothuis Tel. (038) 385 48 13 / (06) 46 83 11 95

E-Mail: henkengekegroothuis@outlook.com

Jan van Nassaustraat 2
Algemeen adjunct Henk de Leeuw Tel. (06) 11 34 31 56

E-mail: Henk@h-deleeuw.nl

Merel 7
Secretaris Wim Groothuis Tel. (06) 51 22 70 00
Westerkaai 28 E-mail: w.groothuis@genemuiden.info
Penningmeester Roel van Maastricht Tel. (06) 40 42 16 72
Slaperdijkweg 1
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in ‘Ons Kerkblad’.