Vanaf 21 september 2020 is ons streven om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter, nog een keer gezamenlijk langsgelopen. Het doel is om voor tien uur te eindigen.

Onderwerpen dit seizoen

Dit seizoen willen we gedeelten behandelen uit  de drie brieven van Johannes. Ook zijn  er weer enkele avonden met een spreker van buitenaf, zoals  op de openings- en de slotavond. Terwijl op D.V. 2 november Gerrit van Dijk komt met een presentatie over het leven van Vincent van Gogh. Op D.V. 29 maart 2021 is onze slotavond met ‘Open Doors’. Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen.

Deo Volente en Coronarichtlijnen

Wij houden rekening met de geldende Coronarichtlijnen. Door het Coronavirus zullen wij des te meer het besef hebben, dat wij als mensen de toekomst niet onder controle hebben, maar in alles afhankelijk zijn van God.

Jong en oud

Wij zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en wij kunnen van elkaar leren. Belangrijker is echter dat wij in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en dat wij daar ons leven naar richten.

Wij nodigen u / jou hierbij van harte uit een avond te bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51

Tijd    : maandagavond, 20.00-21.50 uur.


Jaaragenda Mannenvereniging ‘Calvijn’ – Seizoen 2020 / 2021
maandag 21 september 2020 Openingsavond
maandag 5 oktober 2020
maandag 19 oktober 2020
maandag 2 november 2020 Gerrit van Dijk (presentatie over Vincent van Gogh)
maandag 16 november 2020
maandag 30 november 2020
maandag 14 december 2020 Kerst
maandag 4 januari 2021 Tevens jaarvergadering
maandag 18 januari 2021
maandag 1 februari 2021
maandag 15 februari 2021
maandag 1 maart 2021
maandag 15 maart 2021
maandag 29 maart 2021 Slotavond ‘Open Doors’ iedereen hartelijk welkom

 

Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen: 
2e Voorzitter Albert Riezebos Tel. (038) 385 51 06 / (o6) 51 30 20 81
Cellemuiden 20a
Algemeen adjunct Roel van Maastricht Tel. (06) 40 42 16 72
Slaperdijkweg 1
Secretaris Leen Oudenaarden Tel. (038) 385 52 41 / (06) 57 25 96 14
Pr. Clausstraat 38 E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com
Penningmeester Henk Groothuis Tel. (038) 385 48 13 / (06) 46 83 11 95
Jan van Nassaustraat 2
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in ‘Ons Kerkblad’.