Vanaf 25 september 2017 is ons streven om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen. Dit seizoen worden diverse hoofdstukken van het boek Job besproken. Als leidraad nemen we de Bijbelstudie die staat in de Hervormde Vaan, gemaakt door ds. Emaus van Urk. Ook wordt er in vrije onderwerpen aandacht besteed aan actuele onderwerpen, dit seizoen bijvoorbeeld de Hervormingsherdenking 1517-2017 (Refo 500) en het thema ‘Geweld in de Bijbel’.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter nog een keer gezamenlijk langs gelopen. Het doel is om voor tien uur te eindigen.

We zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en we kunnen van elkaar leren. Belangrijker is echter dat wij in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en dat wij daar ons leven naar richten.

Wij nodigen u hierbij van harte uit een avond te bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51
Tijd    : maandagavond, 20.00-21.50uur.
Programma:
Verenigingsavonden seizoen 2017/2018
maandag 25-sep.-2017 Openingsavond Ds. W.C. Polinder van Kamperveen over ‘Geweld in de Bijbel’
maandag 9-okt.-2017 1. Hervormde Vaan april, Job 1 : 1 – 5
maandag 23-okt.-2017 2. Hervormde Vaan mei/juni, Job 1 : 6 – 12
woensdag 8-nov.-2017 Naar mv in Mastenbroek (Trefpunt 20:00uur) Bijbelstudie N.T. Mattheüs 12: 1-50. Uit HV  2016  7/8
maandag 20-nov.-2017 Reformatie herdenking. Rembrandt en de Bijbel door Gerrit van Dijk
maandag 4-dec.-2017 3. Hervormde Vaan juli/augustus, Job 1 : 13-22
maandag 18-dec.-2017 Kerstavond
maandag 8-jan.-2018 4. Hervormde Vaan september, Job 2 : 1-7  Tevens jaarvergadering
maandag 22-jan.-2018 5. Hervormde Vaan okt., Job 2 vers 11-13 en Job 3 vers 1-10 Bezoek van mv ‘Gij zijt allen broeders’ uit Wilsum
maandag 5-feb.-2018 6. Hervormde Vaan november,  Job 3 vers 11-26
maandag 19-feb.-2018 Vrij onderwerp: Psalm 87
maandag 5-mrt.-2018 7. Hervormde Vaan december, Job 13 vers 1-19
maandag 19-mrt.-2018 Vrij onderwerp: Romeinen 16 vers 17
maandag 9-apr.-2018 Slotavond Ds. J. Harteman uit Kampen over “Sola Scriptura” (alleen door de Schrift)
Bijzondere vergaderingen Hervormde Mannenbond:
Voor verdere actuele informatie over onderstaande door de Mannenbond georganiseerde vergaderingen, zie men de website: www.hervormdemannenbond.nl
zaterdag 28-okt.-2017 Bondsdag in Putten, aanvang 10:00u. 500 jaar Refo herdenking samen met andere mannenbonden : HHV, CGK en GG
zaterdag 7-apr.-2018 Huishoudelijke vergadering Aanvang 14:00uur (Gebouw Maranatha naast de Julianakerk, Prins Bernhardlaan 28
zaterdag 21-apr.-2018 Themadag in ‘t Harde Aanvang 09:30 – 13:00uur
Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen:   
2e Voorzitter Albert Riezebos,

Cellemuiden 20a

tel. 38 551 06
Algemeen adjunct Roel van Maastricht

Slaperdijkweg 1

tel. 0640-421 672
Secretaris Leen Oudenaarden,

Pr. Clausstraat 38

tel. 38 552 41 / 0657 259614

E-mail: l.oudenaarden@kpnmail.nl

Penningmeester Henk Groothuis,

Jan van Nassaustraat 2

tel. 38 548 13
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in het kerkblad.