Vanaf 7 oktober 2019 is ons streven om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter nog een keer gezamenlijk langs gelopen. Het doel is om voor tien uur te eindigen.

Dit seizoen willen we gedeelten behandelen uit  Jesaja  hoofdstuk 1 t /m  39. Ook zijn  er weer enkele avonden met een spreker van buitenaf, zoals  op de openings- en de slotavond. Terwijl er op 4 november iemand komt met een maquette van de tabernakel.

We zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en we kunnen van elkaar leren. Belangrijker is echter dat wij in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en dat wij daar ons leven naar richten.

Wij nodigen u hierbij van harte uit een avond te bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51
Tijd    : maandagavond, 20.00-21.50uur.

Jaaragenda seizoen 2019-2020 mannenvereniging “Calvijn”

maandag 23 september 2019 Openingsavond
maandag 7 oktober 2019
maandag 21 oktober 2019
zaterdag 26 oktober 2019 Toerustingsdag in Putten. Aanvang 10:00uur
maandag 4 november 2019 Tabernakel, maquette en informatie
maandag 11 november 2019 Op bezoek bij m.v. Calvijn in de Zaaier, IJsselmuiden. 19.45uur
woensdag 13 november 2019 Streekvergadering, Regenboogstraat 2 , Hasselt. Aanvang 20.00uur
maandag 18 november 2019
maandag 2 december 2019
maandag 16 december 2019 Kerst
maandag 6 januari 2020
maandag 20 januari 2020
maandag 3 februari 2020
maandag 17 februari 2020
maandag 2 maart 2020
maandag 16 maart 2020
maandag 30 maart 2020 Slotavond, vrij toegankelijk, iedereen welkom.
komt iemand van Open Doors

 

Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen: 
2e Voorzitter Albert Riezebos, tel. 038 – 38 551 06 /  o651 – 302081
Cellemuiden 20a
Algemeen adjunct Roel van Maastricht tel. 0640-421 672
Slaperdijkweg 1
Secretaris Leen Oudenaarden, tel. 038 – 38 552 41 / 0657 259614
Pr. Clausstraat 38 E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com
Penningmeester Henk Groothuis, tel. 038 – 38 548 13 / 0646-831195
Jan van Nassaustraat 2
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in het kerkblad.