Vanaf 7 oktober 2019 is ons streven om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter nog een keer gezamenlijk langs gelopen. Het doel is om voor tien uur te eindigen.

Ieder seizoen zijn er weer enkele avonden met een spreker van buitenaf, zoals op de openings- en de slotavond.

We zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en we kunnen van elkaar leren. Belangrijker is echter dat wij in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en dat wij daar ons leven naar richten.

Wij nodigen u hierbij van harte uit een avond te bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51
Tijd    : maandagavond, 20.00-21.50uur.

Jaaragenda seizoen 2019-2020 mannenvereniging “Calvijn”

maandag 7 oktober 2019
maandag 21 oktober 2019
maandag 4 november 2019
maandag 18 november 2019
maandag 2 december 2019
maandag 16 december 2019 Kerst
maandag 20 januari 2020
maandag 3 februari 2020
maandag 17 februari 2020
maandag 16 maart 2020
maandag 30 maart 2020 Slotavond, iedereen welkom.
komt iemand van Open Doors

 

Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen: 
2e Voorzitter Albert Riezebos, tel. 038 – 38 551 06 /  o651 – 302081
Cellemuiden 20a
Algemeen adjunct Roel van Maastricht tel. 0640-421 672
Slaperdijkweg 1
Secretaris Leen Oudenaarden, tel. 038 – 38 552 41 / 0657 259614
Pr. Clausstraat 38 E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com
Penningmeester Henk Groothuis, tel. 038 – 38 548 13 / 0646 – 83119
Jan van Nassaustraat 2
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in het kerkblad.