Vanaf 24 september 2018 is ons streven om iedere twee weken op maandagavond bij elkaar te komen.

Na de inleiding over het Bijbelgedeelte/onderwerp, volgt de bespreking in groepjes. Tenslotte worden de vragen, onder leiding van de voorzitter nog een keer gezamenlijk langs gelopen. Het doel is om voor tien uur te eindigen.

Vorig seizoen hebben we het boek Job besproken, daarom dit jaar een boek uit het Nieuwe Testament. Het is geworden de twee brieven van Paulus aan Timotheüs. De inleidingen met het overzicht staan vanaf april in de Hervormde Vaan. De brieven aan Timotheüs, zijn door Paulus geschreven om inzicht te geven in de praktische toepassing van Gods Woord in ons leven.

Ieder seizoen zijn er weer enkele avonden met een spreker van buitenaf, zoals op de openings- en de slotavond. Terwijl er op maandag 19 november iemand komt vertellen over zijn werk bij de dak- en thuislozen in het opvangcentrum ‘De Herberg’ in Zwolle.

We zijn dankbaar dat zowel jongere als oudere mannen lid zijn van onze vereniging. Er wordt naar elkaar geluisterd en we kunnen van elkaar leren. Belangrijker is echter dat wij in eerbied luisteren naar wat de Heere ons vanuit Zijn Woord te zeggen heeft en dat wij daar ons leven naar richten.

Wij nodigen u hierbij van harte uit een avond te bezoeken.

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51
Tijd    : maandagavond, 20.00-21.50uur.
Verenigingsavonden  mannenvereniging ‘CALVIJN’ seizoen 2018-2019
24 september 2018   Openingsavond Israël. De heer Tjerk Visser, toeruster van Centrum voor Israëlstudies
8 oktober 2018   Bijbelstudie 1. Hervormde Vaan april, 1 Timotheüs 1:1-20
22 oktober 2018   Bijbelstudie 2. Hervormde Vaan mei/juni, 1 Timotheüs 2:1-15
5 november 2018   Deze avond gaan wij op bezoek bij mannenvereniging Filémon’ te Grafhorst. Vernigingsgebouw bij de kerk, 20:00uur.
19 november 2018   Is door ons uitgenodigd de heer Lammert Beens werkzaam bij de daklozenopvang De Herberg in Zwolle. 
3 december 2018   Bijbelstudie 3. Hervormde Vaan juli/augustus, 1 Timotheüs 3:1-16
17  december 2018 Kerstavond   De invulling van deze avond volgt nog.
7 januari 2019   Jaarvergadering Bijbelstudie 4. Hervormde Vaan september, 1 Timotheüs 4:1-16
21  januari 2019   Bijbelstudie 5. Hervormde Vaan oktober, 1 Timotheüs 5:1-6:2a
4 februari 2019   Bijbelstudie 6. Hervormde Vaan november, 1 Timotheüs 6:2b-21
18 februari 2019   Bijbelstudie 7. Hervormde Vaan december, 2 Timotheüs 1:1-18
4 maart 2019   Bijbelstudie 8. Hervormde Vaan januari, 2 Timotheüs 2:1-26
18 maart 2019   Bijbelstudie 9 en 10. Hervormde Vaan februari en maart,  Timotheüs 3:1-4:5 en 4: 6-22
1 april 2019  Slotavond Inleider evangelist van Bragt uit Hoorn.De evangelist is uitgenodigd om een presentatie voor ons te verzorgen over het werk in Hoorn.
BIJZONDERE VERGADERINGEN
Zaterdag 28 oktober 2018  Bondsdag te Putten
Woensdag 14 november 2018 vergadering Streek Zwolle in Hervormd Dienstgebouw Oude Rijksweg 452, Rouveen. Aanvang 20:00uur
Zaterdag 13 april 2019 Thema dag in ’t Harde

 

Voor meer info kan men contact opnemen met onderstaande personen: 
2e Voorzitter Albert Riezebos, tel. 038 – 38 551 06 /  o651 – 302081
Cellemuiden 20a
Algemeen adjunct Roel van Maastricht tel. 0640-421 672
Slaperdijkweg 1
Secretaris Leen Oudenaarden, tel. 038 – 38 552 41 / 0657 259614
Pr. Clausstraat 38 E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com
Penningmeester Henk Groothuis, tel. 038 – 38 548 13 / 0646 – 83119
Jan van Nassaustraat 2
Meer (actuele) Informatie over de avonden wordt vermeld in het kerkblad.