Hervormde kerk:

Kerkplein 25
8281 AZ Genemuiden
038 385 48 91

Koster:
Koster K.J. van Regteren
koster@hervormdgenemuiden.com

06 13277836

Hervormd Centrum

Stuivenbergstraat 51
8281 EK Genemuiden
038 385 47 35

Beheerder:
T. Eenkhoorn
038 385 55 80
hervormdcentrum@hervormdgenemuiden.com

Hulpkoster:
R.H. Lok
038 3855778

Garfkamer

Bijgebouw Grote Kerk
038 385 48 91

Kerkelijk bureau 

Gevestigd in het Hervormd Centrum
Stuivenbergstraat 51 8281 EK Genemuiden
Postbus 118 ( Correspondentieadres enkel bestemd voor diaconie )
8280 AB Genemuiden
Bankrek.nr NL44RABO0321403622

Openingstijden:
Maandagmorgen 11.00-12.00 uur.

Contactpersoon:
Mw. van Zeumeren)
kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com