Hervormde kerk:

Kerkplein 25
8281 AZ Genemuiden
038-3854891

Koster:
K.J. van Regteren
koster@hervormdgenemuiden.com

06-13277836

Hervormd Centrum

Stuivenbergstraat 51
8281 EK Genemuiden
038-3854735

Beheerder:
K.J. van Regteren
06-13277836
hervormdcentrum@hervormdgenemuiden.com

Hulpkoster:
R.H. Lok
038-3855778

Garfkamer

Bijgebouw Grote Kerk
038-3854891

Kerkelijk bureau 

Gevestigd in het Hervormd Centrum
Stuivenbergstraat 51 8281 EK Genemuiden
Postbus 118 ( Correspondentieadres enkel bestemd voor diaconie )
8280 AB Genemuiden
Bankrek.nr NL44RABO0321403622

Openingstijden:
Maandagmorgen 11.00-12.00 uur.

Contactpersoon:
Mw. van Zeumeren)
kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com