Sinds een aantal jaren is het Jeugd Pastoraat Team (JPT) actief in onze gemeente. Dit team bestaat uit 15 enthousiaste mannen en vrouwen die jongeren benaderen rond hun 13e, 15e en 17e doopdatum. We nodigen de jongeren uit voor een gesprek bij de jongere of bij de JPT-er thuis. Eventueel kan een gesprek ook plaatsvinden op een neutrale plaats. Het doel van het gesprek is om te horen hoe het met de jongere gaat.

Rond de 19-jarige doopdatum krijgt de jongere weer een uitnodiging voor een gesprek. Maar dan niet alleen met de JPT-er; de wijkouderling is er dan ook bij. Niet om te controleren of om een soort examen af te nemen, maar gewoon om te horen hoe het met de jongere gaat. Vanaf dat gesprek zal de wijkouderling ook de zorg voor de jongere overnemen van de JPT-er.

Een JPT-er heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dat betekent dat hij of zij met niemand mag spreken over wat hem/haar is verteld. Soms willen jongeren namelijk meer dan alleen belangstelling. Ze hebben vragen waar ze graag over willen praten, maken zich ergens zorgen over, hebben problemen, enz. Ook dat kan allemaal besproken worden met de JPT-er.

Als jongeren op kamers gaan of bijv. voor stage naar het buitenland, krijgen ze ook bezoek van de JPT-er. Op die manier proberen we met elke jongere van de gemeente persoonlijk contact te houden.

Je kunt ook zelf een JPT-er benaderen voor een gesprek. Kijk voor de gegevens van alle JPT-ers op deze site bij “Het team. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Henny Bosman (jongerenwerker) of je kunt mailen naar jpt@hervormdjeugdwerk.com