De Centrale Bijbelkring komt in het winterseizoen (oktober tot en met maart) periodiek bijeen in het Hervormd Centrum, op donderdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Dit seizoen is de leiding in handen van Ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude. In het seizoen 2022-2023 wordt het boekje ‘De hand van de Heere’ van Ds. M. van Kooten behandeld, waarin het Bijbelboek Ruth aan de hand van acht Bijbelstudies wordt behandeld.

Ruth is een klein Bijbelboek met een rijke inhoud. Naomi vertrekt vanwege hongersnood met haar man en zonen uit Bethlehem naar Moab. Daar sterven man en kinderen. Berooid keert ze met Ruth, haar schoondochter, terug naar Bethlehem. Deze maakt als arme weduwe op de akker waar ze aren raapt, kennis met Boaz. Hij wordt Ruths echtgenoot. Samen ontvangen zij een zoon, Obed. Grote blijdschap bij Boaz, Ruth en grootmoeder Naomi. Wat een eenvoudige idylle lijkt, is echter heilsgeschiedenis. Uit deze romance is David en Davids Zoon geboren, de Zaligmaker. Het Bijbelstudieboekje over Ruth laat daarop het licht vallen en vormt in het komende seizoen de leidraad voor onderlinge gesprekken. De tekst van de Bijbelstudies is goed leesbaar. Er zijn concrete vragen om met elkaar over te spreken. Voor de pauze houdt de dominee een inleiding. Na de pauze gaan we samen met elkaar in gesprek n.a.v. de vragen.

U bent van harte welkom op de Centrale Bijbelkring.

Voor informatie kunt u terecht bij ds. K. Bogerd.

De algemene startavond van de (Huis)Bijbelkringen was op dinsdagavond 27 september 2022.

De data voor komend seizoen 2022 / 2023 (op donderdagavond, aanvang 19.30 uur).

Houdt u ‘Ons Kerkblad’ in de gaten voor de te behandelen leerstof.

Dinsdag 27 september 2022: Gezamenlijke openingsavond Huisbijbelkringen
Donderdag 6 oktober 2022
Donderdag 27 oktober 2022
Donderdag 17 november 2022
Donderdag 15 december 2022
Donderdag 12 januari 2023
Donderdag 26 januari 2023
Donderdag 16 februari 2023
Donderdag 16 maart 2023
Donderdag 30 maart 2023