De Bijbelkring komt bijeen in het Hervormd Centrum, om de twee weken op donderdag van 20.00 tot ongeveer 21.45 uur.

Komend seizoen willen we stilstaan bij ‘hoogtepunten in het heilige land’ naar aanleiding van het gelijknamige boekje van ds. van Loon. Het gaat om Bijbelstudies naar aanleiding van verschillende plaatsen in Israël.  Zo komt aan de orde wat er op de Karmel gebeurde en bij Engedi en in Nazareth, Jericho. Caesarea en natuurlijk ook Jeruzalem. Het boekje is zo gerangschikt dat het rekening houdt met het kerkelijk jaar.

De tekst van de Bijbelstudies is goed leesbaar er zijn concrete vragen om met elkaar over te spreken. Voor de pauze houdt de dominee een inleiding, na de pauze gaan we samen met elkaar in gesprek n.a.v. de vragen.

Tijdens de openingsbijeenkomst van Bijbelkring en huisbijbelkringen op woensdag 3 oktober zal een PowerPointPresentatie gegeven worden. Tevens kan dan het boekje in ontvangst genomen worden. Er is ook een website aan het boekje verbonden waar extra informatie te vinden is. Dit maakt het nog meer interessant. We maken als het ware met elkaar een reis door het beloofde land en luisteren daarbij naar het Woord van de Heere.

U hebt van harte welkom op de Bijbelkring.

Voor informatie kunt u terecht bij ds. W.G. Hulsman

De data voor komend seizoen2019/2020 (op donderdagavond aanvang 19.30uur).

Donderdag 24-10-19
Donderdag 07-11-19
Donderdag 21-11-19
Donderdag 16-01-20
Donderdag 30-01-20
Donderdag 13-02-20
Donderdag 27-02-20
Extra? Donderdag 12-03-20