De Centrale Bijbelkring komt in het winterseizoen (oktober tot en met maart) periodiek bijeen in het Hervormd Centrum, op donderdagavond van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Dit seizoen is de leiding in handen van Ds. G.H. Molenaar. In het seizoen 2023-2024 wordt het boekje ‘Goudkoorts’ van Dr. H. van den Belt behandeld, waarin het Bijbelboek Romeinen aan de hand van acht Bijbelstudies wordt behandeld.

Het Bijbelstudieboekje vormt in het komende seizoen de leidraad voor onderlinge gesprekken. De tekst van de Bijbelstudies is goed leesbaar. Er zijn concrete vragen om met elkaar over te spreken. Voor de pauze houdt de dominee een inleiding. Na de pauze gaan we samen met elkaar in gesprek n.a.v. de vragen.

U bent van harte welkom op de Centrale Bijbelkring.

Voor informatie kunt u terecht bij ds. G.H. Molenaar.

De algemene startavond van de (Huis)Bijbelkringen was op dinsdagavond 26 september 2023.

De data voor komend seizoen 2023 / 2024 (op donderdagavond, aanvang 19.30 uur).

Houdt u ‘Ons Kerkblad’ in de gaten voor de te behandelen leerstof.

Dinsdag 26 september 2023: Gezamenlijke openingsavond Huisbijbelkringen
Donderdag 5 oktober 2023
Donderdag 19 oktober 2023 (Romeinen 1: 18-32)
Donderdag 2 november 2023