De naam zegt het al: Huisbijbelkringen zijn kringen in de gemeente, die worden gehouden bij mensen thuis in de huiskamer. In het komende seizoen 2020 / 2021 zal het spannend worden, in hoeverre dit – en zo ja met welke frequentie – dit kan doorgaan, als gevolg van de ons allemaal bekende Coronacrisis. Hopelijk is samenkomen in de huiskamer, of op een andere passende wijze, snel weer mogelijk.

In de afgelopen jaren groeide het aantal huisbijbelkringen gestaag. En dat is niet zonder reden: in een huiselijke setting ontmoet je anderen uit de gemeente in de kleinschaligheid. Juist in een grote gemeente geeft dat veel voordelen: er kan een hechte band ontstaan, sommige huisbijbelkringen komen al jaren bij elkaar, er groeit vertrouwen over en weer en er is volop gelegenheid vreugde en zorgen te delen.

Een kring komt gemiddeld eenmaal in de twee weken samen bij één van de kringleden thuis. Elk seizoen staat er een bijbelboek of bijbels thema centraal. Aan de hand van een boekje met uitleg en vragen worden de onderwerpen behandeld. Diverse onderwerpen zijn de afgelopen jaren behandeld zoals het Evangelie van Johannes, Geloofshelden uit de Hebreeënbrief, het leven van Abraham en Gelijkenissen verklaard vanuit de Midden-Oosten-cultuur. Voor komend seizoen staan de kleine profeten Joël en Habakuk op de planning, aan de hand van het boekje ‘Leven bij de Dag’ van Ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland.

De huisbijbelkring is tevens een vorm van onderlinge pastorale zorg, omdat samen gebeden kan worden voor elkaar en voor het geheel van de gemeente. Ideaal dus om serieus bezig te zijn in een kleine groep en zo elkaar beter te leren kennen. Elke kring staat open voor nieuwe deelnemers.

De opzet en invulling van de avonden worden in overleg met de kringleider voorbereid, want niets moet en alles kan en mag besproken worden. Er zijn diverse groepen van verschillende leeftijden.

Allen hartelijk welkom

Voor meer informatie:

Herko van der Sluis

Dissel 57

8281 MN Genemuiden

Tel. (038) 385 81 28

E-mail: h.sluis@wxs.nl