De naam zegt het al: Huisbijbelkringen zijn kringen in de gemeente, die worden gehouden bij mensen thuis in de huiskamer. En dat met de Bijbel als middelpunt.

In de afgelopen jaren groeide het aantal huisbijbelkringen gestaag. En dat is niet zonder reden: in een huiselijke setting ontmoet je anderen uit de gemeente in de kleinschaligheid. Juist in een grote gemeente geeft dat veel voordelen: er kan een hechte band ontstaan, sommige huisbijbelkringen komen al jaren bij elkaar, er groeit vertrouwen over en weer en er is volop gelegenheid vreugde en zorgen te delen.

Een kring komt gemiddeld eenmaal per twee weken samen, bij één van de kringleden thuis. Elk seizoen staat er een Bijbelboek of Bijbels thema centraal. Aan de hand van een boekje met uitleg en vragen worden de onderwerpen behandeld. Diverse onderwerpen zijn de afgelopen jaren behandeld, zoals het Evangelie van Johannes, Geloofshelden uit de Hebreeënbrief, het leven van Abraham, Gelijkenissen verklaard vanuit de Midden-Oosten-cultuur en de kleine profeten Joël en Habakuk, enz.

Het seizoen 2023-2024 willen wij het boekje Goudkoorts van Dr. H. van den Belt behandelen. Dit boekje heeft Bijbelstudies uit de eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen.

De huisbijbelkring is tevens een vorm van onderlinge pastorale zorg, omdat samen gesproken en gebeden kan worden voor elkaar en voor het geheel van de gemeente. Ideaal dus om serieus bezig te zijn in een kleine groep en zo elkaar beter te leren kennen. Elke kring staat open voor nieuwe deelnemers.

De opzet en invulling van de avonden wordt in overleg met de kringleider bepaald, want niets moet en alles kan en mag besproken worden. Er zijn diverse groepen met diverse leeftijdscategorieën.

Allen hartelijk welkom

Voor meer informatie:

Herko van der Sluis

Dissel 57

8281 MN Genemuiden

Tel. 06-15018120

E-mail: herkovandersluis@outlook.com