De naam zegt het al: Huisbijbelkringen zijn kringen in de gemeente, die worden gehouden bij mensen thuis in de huiskamer. In het komende seizoen 2021 / 2022 ontstaan er hopelijk weer meer mogelijkheden om de avonden op de gebruikelijke wijze te laten plaatshebben, in tegenstelling tot het vorige seizoen, toen dit moeilijk was.

In de afgelopen jaren groeide het aantal huisbijbelkringen gestaag. En dat is niet zonder reden: in een huiselijke setting ontmoet je anderen uit de gemeente in de kleinschaligheid. Juist in een grote gemeente geeft dat veel voordelen: er kan een hechte band ontstaan, sommige huisbijbelkringen komen al jaren bij elkaar, er groeit vertrouwen over en weer en er is volop gelegenheid vreugde en zorgen te delen.

Een kring komt gemiddeld eenmaal per twee weken samen, bij één van de kringleden thuis. Elk seizoen staat er een Bijbelboek of Bijbels thema centraal. Aan de hand van een boekje met uitleg en vragen worden de onderwerpen behandeld. Diverse onderwerpen zijn de afgelopen jaren behandeld, zoals het Evangelie van Johannes, Geloofshelden uit de Hebreeënbrief, het leven van Abraham, Gelijkenissen verklaard vanuit de Midden-Oosten-cultuur en de kleine profeten Joël en Habakuk, aan de hand van het boekje ‘Leven bij de Dag’ van Ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland. Dit was een boekje uit de zogenaamde Artios reeks en ook komend seizoen gaan wij weer aan de slag met een boekje uit deze reeks, namelijk het boekje “De Mensenzoon, Die dient” van Ds. M. Maas, dat handelt over het Evangelie van Markus.

De huisbijbelkring is tevens een vorm van onderlinge pastorale zorg, omdat samen gebeden kan worden voor elkaar en voor het geheel van de gemeente. Ideaal dus om serieus bezig te zijn in een kleine groep en zo elkaar beter te leren kennen. Elke kring staat open voor nieuwe deelnemers.

De opzet en invulling van de avonden wordt in overleg met de kringleider bepaald, want niets moet en alles kan en mag besproken worden. Er zijn diverse groepen met diverse leeftijdscategorieën.

Allen hartelijk welkom

Voor meer informatie:

Herko van der Sluis

Dissel 57

8281 MN Genemuiden

Tel. (038) 385 81 28

E-mail: herkoendianne@live.nl