Catechisatie

Leren om te leven. Bezig zijn met de beste toekomst. Het zijn zinnen die stuk voor stuk van toepassing zijn voor de catechisatie. Een leerplek om samen open en kwetsbaar te leren wat de Heere ons zegt in Zijn Woord. We zijn gedoopt in Zijn Naam, opdat we werkelijk discipelen, dat is leerjongeren van Christus zullen zijn.

Van jou verwachten we daarom een trouwe opkomst naar de catechisatie met een positieve instelling met ruimte voor jouw inbreng en vragen. Van u vragen we als ouder(s) positieve ondersteuning en begeleiding zodat catechisatie niet onderaan de keuzelijst staat, maar een bewuste (geloofs)keuze is vanuit het jawoord eens door u gegeven. De beste toekomst voor uw kind/kinderen is die waarin de Heere bij betrokken is. Alle schatten van wijsheid, kennis en inzicht zijn bij de Heere Jezus te vinden. Belangrijk dat we daarbij biddend om de jongeren van de gemeente heen staan. Toerusting is nodig om Gods vijand te herkennen en de geest van de tijd te ontmaskeren, maar ook om concreet achter Christus aan te gaan in het geloof in de praktijk van alle dag. Zo begint de beste toekomst niet straks, maar nu al wanneer we in gehoorzaamheid uit de Heilige Doop leren leven.

Opgave is helaas niet meer mogelijk. Stuur anders een mailtje naar: bart@hervormdgenemuiden.com