Catechisatie

Just read it’ Dat gaan wij ook dit jaar doen, gewoon lezen. Lezen in Gods Woord, omdat dat Woord ons de juiste weg wijst. Tijdens de catechese mogen we daar samen uit leren, samen op weg gaan, open staan voor wat God ons wil leren in Zijn Woord. Zijn naam mag jij al heel lang meedragen, vanaf je doop. Zo mogen wij ook leerlingen van Jezus zijn. Hem volgen, van Hem leren en samen Hem dienen.

Van jou als catechisant verwachten we daarom een trouwe opkomst naar de catechisatie met een positieve instelling met ruimte voor jouw inbreng en vragen. Van u als ouder(s) / verzorger(s) vragen we positieve ondersteuning en begeleiding zodat catechisatie niet onderaan de keuzelijst staat, maar een bewuste (geloofs)keuze is vanuit het jawoord, eens door u gegeven. De beste toekomst voor uw kind / kinderen is die, waar de Heere bij betrokken is. Alle schatten van wijsheid, kennis en inzicht zijn bij de Heere Jezus te vinden. Belangrijk dat we daarbij biddend om de jongeren van de gemeente heen staan. Toerusting is nodig om Gods vijand te herkennen en de geest van de tijd te ontmaskeren, maar ook om concreet achter Christus aan te gaan in het geloof in de praktijk van alle dag. Zo begint de beste toekomst niet straks, maar nu al wanneer we in gehoorzaamheid uit de Heilige Doop leren leven.

 

De catechisaties gaan binnenkort weer van start!

Op D.V. 25 en 26 september 2023 gaan de catechisaties weer van start! Aanmelden kan door hier te klikken of de onderstaande QR-code te scannen met je smartphone:

Je kunt je aanmelden tot en met uiterlijk D.V. maandag 18 september 12 uur ‘s middags en vervolgens krijg je in die week een bevestigingsmail.

Aanmelden geldt voor alle (reguliere) groepen en de belijdeniscatechese. Naast de reguliere catechese is er ook aandacht voor tieners die moeite hebben met leren / oppakken van dingen óf te veel prikkels ervaren in een grote / drukke groep. Herken je dit bij jezelf, of signaleert u deze dingen bij uw eigen kind? Heb je het idee dat jij niet je recht komt in een reguliere groep, om wat voor reden dan ook? Meld je dan aan bij Geke Beens via gekebeens@gmail.com. Tenslotte wordt er ook catechisatie aangeboden voor jongeren / jong volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Contactpersoon hiervoor is Joke van de Ruitenbeek. Zie voor meer informatie hierover: https://www.hervormdgenemuiden.com/catechese/andersbegaafden/

Mocht de opgave via het formulier niet lukken of heb je vragen?

Stuur ons dan even een mailtje, via het volgende e-mailadres: catechisatie@hervormdgenemuiden.com.

We zien uit naar je komst!

Hartelijke groet van de Catechesecommissie