De Kerkrentmeesters hebben zitting elke maandagmorgen van 10.30 – 11.30 uur op de 1e verdieping van het Hervormd Centrum.
Algemeen emailadres van het College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com
Bankrek.nr.: NL44 RABO 0321 4036 22.

Zaken die door het College van Kerkrentmeesters worden behartigd, zijn de volgende :

Administratief

 • Het overleg en onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
 • Opstellen van de begroting en jaarrekening van de gemeente.
 • Zorg dragen voor geldwerving
 • Zorg dragen voor beschikbare ruimte voor de erediensten en andere activiteiten
 • Verhuur van gebouwen en verkoop consumpties
 • Beheren van goederen van de gemeente
 • Het verzorgen van het personeelsbeleid m.b.t:
  • predikanten
  • kerkelijk werkers
  • pastoraal werkers
  • administratief
  • kosters / beheerders
  • organisten
 • zorg dragen voor voldoende vrijwilligers
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente:
  • de ledenadministratie
  • het doopboek
  • het belijdenisboek
  • het trouwboek
  • persoonlijke verklaring
 • Beheren van het gemeentelijk archief

 

Facilitair

 • Onderhoud gebouwen
 • meer-jaren onderhoudsplan
 • beheer en onderhoud van de orgels
 • veiligheid van de gebouwen
 • verzekeringsportefeuille
 • kerktelefoon
 • arbo-zorg
 • hulpverlening
 • Ons Kerkblad

 

Ouderling-Kerk-rentmeesters wijk 1
J. van Dijk 06-21944564
J. Tuinman 038-3854107
H. Timmerman (voorzitter) 06-53828140
Ouderling-Kerkrentmeesters wijk 2
R. Heutink 038-3856590
G.J. Kijk in de Vegte 038-8500603
J.W. Timmerman 06-15907628
Kerkrentmeesters
J. Eenkhoorn (penningmeester) 06-22876420
A. Ströhmeijer 06-51346423
N. Meesters (secretaris) 06-22850323
J.G. Elzinga 06-51454940