De kerkrentmeesters hebben zitting elke maandagdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur op de 1e verdieping van het Hervormd Centrum.
Algemene emailadres van de kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com
Bankrek.nr.: NL44 RABO 0321 4036 22.

Zaken die door het college van kerkrentmeesters worden behartigd, zijn de volgende :

Administratief

 • Het overleg en onder verantwoording van de Algemene Kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente.
 • Opstellen van de begroting en jaarrekening van de gemeente.
 • Zorg dragen voor geldwerving
 • Zorg dragen voor beschikbare ruimte voor de erediensten en andere activiteiten
 • Verhuur van gebouwen en verkoop consumpties
 • Beheren van goederen van de gemeente
 • Het verzorgen van het personeelsbeleid m.b.t:
  • predikanten
  • kerkelijk werkers
  • pastoraal werkers
  • administratief
  • kosters / beheerders
  • organisten
 • zorg dragen voor voldoende vrijwilligers
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente:
  • de ledenadministratie
  • het doopboek
  • het belijdenisboek
  • het trouwboek
  • persoonlijke verklaring
 • Beheren van het gemeentelijk archief

 

facilitair

 • Onderhoud gebouwen
 • meer-jaren onderhoudsplan
 • beheer en onderhoud van de orgels
 • veiligheid van de gebouwen
 • verzekeringsportefeuille
 • kerktelefoon
 • arbo-zorg
 • hulpverlening
 • Ons Kerkblad

 

Ouderling-Kerk-rentmeesters wijk 1
J. van Dijk 038 3858258
J. Tuinman 038 3854107
H. Timmerman (voorzitter) 038 3854852
Ouderling-Kerkrentmeesters wijk 2
R. Heutink 038 3856590
G.J. Kijk in de Vegte 038 8500603
A. Riezebos 0651 302081
Kerkrentmeesters
S. Eenkhoorn (penningmeester) 038 3858587
J. Roetman 038 3855053
N. Meesters (secretaris) 0622 850323
H.J. Last 0614 387709