Het Kernteam is het dagelijks bestuur van het Hervormd Jeugdwerk. In het Kernteam zijn naast de jeugdwerkleider en de jeugdambtsdragers ook de jeugddiaken, de penningmeester en de secretaresse vertegenwoordigd. Binnen deze commissie wordt het beleid uitgezet en worden de jeugdraadsvergaderingen voorbereid.

Jeugdwerkleider:

Tabitha Schurink – Van der Meulen (tschurink@hervormdgenemuiden.com)
Langestraat 181
8281 AJ Genemuiden
06-21194337

 

Jeugdouderling Wijk 1:

foto Bert de Leeuw

Bert de Leeuw (deleeuwbert@msn.com)
Schuurberg 7
8281 HH Genemuiden
06-52629418

Jeugdouderling Wijk 2:

Tiemen Timmerman (ttimmerman@hervormdgenemuiden.com)
Greente 124
8281 KP Genemuiden
06-51953291

Jeugddiaken:

Jan Willem Barneveld (janwillembarneveld@hotmail.com)
Krabbescheer 3
8281 KT Genemuiden
06-11591721

Penningmeester:

Dirk-Jan van Dijk (djvandijk1@gmail.com)
Karwij 2
8281 KS Genemuiden
06-55495713
Bankrekeningnummer jeugdwerk: NL50RABO032.14.03.223

Secretaresse: 

Joanne Timmerman – Beens
Lier 1
8281 MR Genemuiden
06-11812166