Vrouwenvereniging “Schrift en Belijdenis” seizoen 2019 – 2020

Eenmaal in de veertien dagen komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum. We drinken eerst gezellig een kopje koffie of thee en beginnen rond 9.30 uur- 11.15.uur.
Deze winter behandelen we de Brieven van Paulus aan Timotheüs. Ds. A.C. de Kruijf uit Rijssen schrijft deze Bijbelstudies in ons maandblad “De Hervormde Vrouw”. Ons jaarthema is Hou(d)vast.

De data voor het nieuwe seizoen zijn DV:
18-sep-19 Gezamelijke openingsmorgen door Ds W de Groot,
thema: voorzegde dwalingen, inleiding op de brieven aan Timotheüs
26-sep-19 Bondsdag in Barneveld.
02-okt-19 Bijbelstudie 1 Strijden voor een gezonde leer
16-okt-19 Bijbelstudie 2 Leven naar Gods bedoeling,
09-okt-19 Regioavond in Mastenbroek thema : vakantie weken (vrouwenbond)
30-okt-19 Bijbelstudie 3 Gewone christenen met een bijzondere roeping
13-nov-19 Bijbelstudie 4 Trainen om niet af te Vallen
27-nov-19 Bijbelstudie 5 Maatwerk in de Gemeente,
11-dec-19 Gezamelijke Kerstmorgen.
08-jan-20 Bijbelstudie 6 Tevreden de loopbaan lopen
22-jan-20 Deze morgen is er een koffieochtend in Wezep(meer in het kerkblad)
05-feb-20 Bijbelstudie 7 Trouw in ongeveinsd geloof
19-feb-20  Bijbelstudie 8 Jagen naar de waarheid en reinheid
04-mrt-20 Bijbelstudie 9 Vasthouden aan het woord
18-mrt-20 Bijbelstudie 10 De finish in zicht
01-apr-20 Afsuiting van seizoen .

Wilt U ook eens een keer onze vereniging bezoeken, kom gerust langs.
Kosten € 25.—dat is inclusief het abonnement op de’’ Hervormde Vrouw”.

Het geeft een onderlinge band om samen de Bijbel te onderzoeken en bezig te zijn met Gods Woord.
Om in de bijbel te zoeken, wat Gods doel is met ons leven.
We hopen op een gezegend seizoen.

Plaats: Hervormd Centrum
Tijd:van 9.30 uur -11.15 uur.

Voor Informatie:
Mw. J. Roetman – Kraayeveld
Koppel 29 8281 MA
Tel :038 3854114    Mob 0651 297011
E-mail; jannie@roetman.nl

Meer informatie over de avonden wordt vermeld in het kerkblad.