Vrouwenvereniging “Schrift en Belijdenis   seizoen 2018 – 2019

Eenmaal  in de veertien dagen komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum. We drinken eerst gezellig een kopje koffie of thee en beginnen rond 9.30 uur –  11.15.uur Deze winter behandelen we het bijbelboek Jeremia. Prof. Dr. J. Hoek schrijft deze bijbelstudies in ons maandblad “De Hervormde Vrouw”.

Ons jaarthema is horen en Spreken

Meer informatie over de de avonden wordt vermeld in het kerkblad.

Wilt u ook eens eens een keer onze vereniging bezoeken , kom gerust een langs.
Kosten € 25,00 dat is inclusief het abonnement op de’’ Hervormde Vrouw”.
Het geeft een onderlinge band om samen de Bijbel te onderzoeken, en bezig te zijn met Gods Woord.
Om in de bijbel te zoeken, wat Gods doel is met ons Leven.
We hopen op een gezegend seizoen.
Plaats:Hervormd Centrum       Tijd:van 9.30 uur -11.15 uur.
Voor Informatie:
Mevr. J. Roetman – Kraayeveld.
Koppel 29   8281MA  Genemuiden
Tel :038 – 3854114.