Vrouwenvereniging “Schrift en Belijdenis” seizoen 2022 – 2023

Eenmaal  in de veertien dagen komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum. We drinken eerst gezellig een kopje koffie of thee en beginnen rond 9.30 uur en eindigen de ochtend rond 11.15.uur.

Deze winter Schrijft Ds A van Zetten uit Bennekom de Bijbelstudies.

Ons jaarthema :   De Psalmen

De data voor het komende seizoen zijn D.V.:
14 september 2022 Gezamenlijke openingsmorgen door Ds. W.G. Hulsman
21 september 2022 Bijbelstudie 1  Gelukkig Rechtvaardig (Psalm 1)
29 september 2022 Bondsdag in Veenendaal
5 oktober 2022 Bijbelstudie 2:   Wat is een mens (psalm 8)
19 oktober 2022 Bijbelstudie 3 Een neergebogen ziel. (psalm 43)
9 november 2022 Bijbelstudie 4:  Waarom in Godsnaam haten. (psalm 139 )
23 november 2022 Bijbelstudie 5 : Vergevende genade.( psalm 99)
14 december 2022 Gezamenlijke Kerstmorgen
11 januari 2023 Bijbelstudie 6: Israels God schrijft geschiedenis.(psalm 105)
25 januari 2023 Bijbelstudie 7: Gebedsworsteling.(psalm 131)
8 februari 2023 Bijbelstudie 8:  Zegen als beloning.(psalm 128)
22 februari 2023 Bijbelstudie 9: Opvoeding: Gods liefde en genade doorgeven. (psalm 78 )
15 maart 2023 Bijbelstudie 10:  Gods naam loven (psalm 149)
29 maart 2023 Afsluiting van het seizoen

Wilt u ook eens een keer onze vereniging bezoeken? Kom dan gerust langs!
De jaarlijkse bijdrage is € 25,- (inclusief het abonnement op ‘Vrouw tot Vrouw’).

Het geeft een onderlinge band om samen de Bijbel te onderzoeken en bezig te zijn met Gods Woord, om in de Bijbel te zoeken, wat Gods doel is met ons leven.

Wij hopen op een gezegend seizoen.

Plaats: Hervormd Centrum
Tijd: van 9.30 uur -11.15 uur.

Voor informatie:
Mw. J. Roetman – Kraayeveld
Koppel 29, 8281 MA Genemuiden
Tel: 038-3854114 / Mobiel: 06-51297011
E-mail: jannie@roetman.nl

Meer informatie over de avonden wordt vermeld in ‘Ons Kerkblad’.