Vrouwenvereniging “Schrift en Belijdenis   seizoen 2017-2018

Eenmaal in de veertien dagen komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum. We drinken eerst gezellig een kopje koffie of thee en beginnen rond 9.30 uur- 11.15.uur Deze winter behandelen we het leven van Johannes de Doper.  Onze eigen predikant Ds. J.A.C.Olie schrijft deze Bijbelstudies in ons maandblad “De Hervormde Vrouw”.

Het Leven van Johannes de Doper

De data voor het nieuwe seizoen zijn:

13 september 2017 Gezamelijke openingsmorgen door ds. J.A.C. Olie
21 september 2017 Bondsdag in Barneveld. Spreker : Dr. P. J. Visser uit Amsterdam.
27 september 2017 Bijbelstudie 1 Groot voor de Heere
11 oktober 2017 Bijbelstudie 2 Ontmoeting vol Verwachting.
25 oktober 2017 Bijbelstudie 3 Johannes is zijn naam.
25 oktober 2017 Regio Avond in Genemuiden,Spreker Dr. D. Zadok uit Israel. Collecte Messias belijdende Joden.
8 november 2017 Bijbelstudie 4 Bestemd voor de Heere.
22 november 2017 Bijbelstudie 5 Johannes, Loopjongen van Christus.
6 december 2017 Bijbelstudie 6 Zie Het Lam van God.
13 december 2017 Gezamelijke Kerstmorgen.
10 januari 2018 Bijbelstudie 7 De doop van Johannes.
24 januari 2018 Gezamelijke ochtend (invulling door het hoofdbestuur)
7 februari 2018 Bijbelstudie 8 Vriend van de Bruidegom.
21 februari 2018 Bijbelstudie 9 Twijfel en aanvechting.
7 maart 2018 Bijbelstudie 10 De aardse Loopbaan beëindigd.
Wilt U ook eens eens een keer onze vereniging bezoeken , kom gerust een langs.
Kosten € 25,00 dat is inclusief het abonnement op de’’ Hervormde Vrouw”.
Het geeft een onderlinge band om samen de Bijbel te onderzoeken, en bezig te zijn met Gods Woord.
Om in de bijbel te zoeken, wat Gods doel is met ons Leven.
We hopen op een gezegend seizoen.
Plaats:Hervormd Centrum       Tijd:van 9.30 uur -11.15 uur.
Voor Informatie:
Mevr. J. Roetman – Kraayeveld.
Koppel 29   8281MA  Genemuiden
Tel :038 – 3854114.
Meer informatie over de avonden wordt vermeld in het kerkblad.