Vrouwenvereniging “Schrift en Belijdenis   seizoen 2018 – 2019

Eenmaal  in de veertien dagen komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum. We drinken eerst gezellig een kopje koffie of thee en beginnen rond 9.30 uur –  11.15.uur Deze winter behandelen we het bijbelboek Jeremia. Prof. Dr. J. Hoek schrijft deze bijbelstudies in ons maandblad “De Hervormde Vrouw”.

Ons jaarthema is horen en Spreken

De data voor het nieuwe seizoen zijn:

19 September 2018 Gezamelijke openingsmorgen door Pro.f Dr. J. Hoek, Thema: Jeremia oordeelsprofeet met een hart,
27 September 2018 Bondsdag in Barneveld.  Sprekers zijn ds. J.C.Breugemuit Sommelsdijk,en ds. P.M van ‘t Hof uit Huizen
3 Oktober 2018 Bijbelstudie 1  De roeping van Jeremia,
17 Oktober 2018 Bijbelstudie 2  De levensbron verlaten,
18 Oktober 2018 Regioavond in IJsselmuiden,  Spreker Alie Hoek – van Kooten,
31 Oktober 2018 Bijbelstudie 3 Indringend appel in de tempelpoort ,
14 November 2018 Bijbelstudie 4  De linnen gordel en de gevulde  wijnkruiken,
28 November 2018 Bijbelstudie 5  Jeremia’s klacht en aanvechting,
12 December 2018 Gezamenlijke Kerstmorgen.
10 Januari 2019 Bijbelstudie 7   De doop van Johannes.
24 Januari 2019 Gezamenlijke ochtend  (invulling door het hoofdbestuur)
7 Februari 2019 Bijbelstudie  8  Vriend van de Bruidegom.
21 Februari 2019 Bijbelstudie 9  Twijfel en aanvechting.
7 Maart 2019 Bijbelstudie 10  De aardse loopbaan beëindigd.

Meer informatie over de de avonden wordt vermeld in het kerkblad.

Wilt U ook eens eens een keer onze vereniging bezoeken , kom gerust een langs.
Kosten € 25,00 dat is inclusief het abonnement op de’’ Hervormde Vrouw”.
Het geeft een onderlinge band om samen de Bijbel te onderzoeken, en bezig te zijn met Gods Woord.
Om in de bijbel te zoeken, wat Gods doel is met ons Leven.
We hopen op een gezegend seizoen.
Plaats:Hervormd Centrum       Tijd:van 9.30 uur -11.15 uur.
Voor Informatie:
Mevr. J. Roetman – Kraayeveld.
Koppel 29   8281MA  Genemuiden
Tel :038 – 3854114.