Vrouwenvereniging “Schrift en Belijdenis” seizoen 2021 – 2022

Eenmaal  in de veertien dagen komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum. We drinken eerst gezellig een kopje koffie of thee en beginnen rond 9.30 uur en eindigen de ochtend rond 11.15.uur. Dit seizoen behandelen wij Bijbelstudies van Ds. J.W. Verboom uit Groot-Ammers, met als jaarthema: ‘Het Koninkrijk van God’.

 

De data voor het komende seizoen zijn D.V.:
15 september 2021 Gezamenlijke openingsmorgen met Ds. G.H. Molenaar (n.a.v. thema: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’
22 september 2021 Bijbelstudie 1: ‘De Schepper is Koning’ (n.a.v. Genesis 1:1 – 2:3)
30 september 2021 Bondsdag in Oosterbeek (digitaal)
6 oktober 2021 Bijbelstudie 2: ‘Niet de mens maar satan koning?’ (n.a.v. Genesis 3:1-24)
20 oktober 2021 Bijbelstudie 3: ‘Weer dromen van een nieuw Koningschap?’
10 november 2021 Bijbelstudie 4: ‘De Mensenzoon gaat Koning worden’ (n.a.v. Daniël 7: 1-28 / behandeling vraag 1, 3 en 4)
24 november 2021 Bijbelstudie 5: ‘Het Koninkrijk is dichtbij’ (n.a.v. Markus 1: 9-28 / behandeling vraag 1, 2 en 3)
15 december 2021 Gezamenlijke Kerstmorgen: de gezamenlijke vrouwenverenigingen hopen om 09:30 uur samen te komen in de kerkzaal van het Hervormd Centrum om samen de geboorte van de Heere Jezus te gedenken. Het thema voor de ochtend is: ‘Zie, uw Koning komt…en Hij is een Heiland’. De ochtend is ook te beluisteren via de kerkradio en te volgen via de livestream.
12 januari 2022 Bijbelstudie 6: ‘Koninkrijksleven = kruisvormingsleven’, te vinden op blz. 35 van ‘Vrouw tot Vrouw’. Schriftgedeelte: Mattheüs 7:7-29.
26 januari 2022 Bijbelstudie 7: ‘Jezus wordt Koning in de finale’, te vinden op blz. 40 van ‘Vrouw tot Vrouw’, Schriftgedeelte: Johannes 18: 28-40.
9 februari 2022 Bijbelstudie 8: ‘De Koning op de troon deelt uit’, te vinden op blz. 44 van ‘Vrouw tot Vrouw’. Schriftgedeelte: Handelingen 1: 4-13. We bespreken in groepjes vraag 1-2-3-4.
23 februari 2022 Bijbelstudie 9: ‘Het verborgen Koninkrijk woelt alles om’
16 maart 2022 Bijbelstudie 10: ‘Opnieuw Koning in een zichtbaar Rijk’
30 maart 2022 Afsluiting van het seizoen: Beluisteren Paasevangelie en aansluitend warm + koud buffet (aanvang 10 uur)

 

Wilt u ook eens een keer onze vereniging bezoeken? Kom dan gerust langs!
De jaarlijkse bijdrage is € 25,- (inclusief het abonnement op ‘Vrouw tot Vrouw’).

Het geeft een onderlinge band om samen de Bijbel te onderzoeken en bezig te zijn met Gods Woord, om in de Bijbel te zoeken, wat Gods doel is met ons leven.

Wij hopen op een gezegend seizoen.

Plaats: Hervormd Centrum
Tijd: van 9.30 uur -11.15 uur.

Voor informatie:
Mw. J. Roetman – Kraayeveld
Koppel 29, 8281 MA Genemuiden
Tel: 038-3854114 / Mobiel: 06-51297011
E-mail: jannie@roetman.nl

Meer informatie over de avonden wordt vermeld in ‘Ons Kerkblad’.