Predikant: Vacant sinds 1 juli 2019             

Scriba: B. Breman
038 3856426

Wijkouderlingen

Naam Telefoonnr. Wijkindeling
038 3857252
Wijksectie 2.01: Fabrieksstraat, Industriestraat, Karwij, Kokosstraat, Burg.ten Veldestraat
038 3856426
Wijksectie 2.04: Korenbeltweg, Oostermaat, Pieperweg, Slangenweg, Slaperdijkweg,
038 3447555
Wijksectie 2.02: Gans, Grutto, Lijster, Merel, Patrijs, Roerdomp, Zwaan.
038 3856638
Wijksectie 2.09: Fluitekruid, Greente 2-148(even) en 1-165(oneven), Lisdodde, Valeriaan.
038 3854713
Wijksectie 2.11: Kamperzeedijk, Tureluur
038 3855652
Wijksectie 2.03: Pr. Beatrixstraat, Fazant, Leeuwerik
038 3857486
Wijksectie 2.05:
Kievit, Klaas Benninkstraat, Pastinaak, Reiger, Wederik, Wulp
Vacature
Wijksectie 2.06: Achterstraat, Cellemuiden, Hasselterdijk, Hogeland, Klaas Fuitestraat, Nieuwstraat, Oosterbrugstraat, Puttenstraat, Sasdijk, Sasweg, Simondstraat, Sisalstraat, Stoevenberg.
038 3856490
Wijksectie 2.07: Buitenhaven, Greente 150-162(even) en 167-175(oneven), Julianastraat, Krabbescheer, Oosterkade, Veerweg, Vossestaart, Zwanebloem.
038 3856259
Wijksectie 2.10: Ratelaar, Roebol, Stuivenbergstraat, Zilverschoon.

 

Jeugdouderling 12+ jeugd:

R. Klaver 038 3859868

 

Evangelisatieouderling:

B.J. Bakker 06 52356256

 

Ouderling-kerkrentmeesters:

R. Heutink 038 3856590
G.J. Kijk in de Vegte 038 8500603
A. Riezebos 06 51302081 Wijksectie 2.12: De Meente (behalve Vinkeland)

 

Diakenen:

J,W, Barneveld 038 8519710
K. van Olst (voorzitter kerkenraad) 038 3855440
A. Riezebos 038 3858495
M. van Dijk 038 3858539

Door op de naam te klikken kunt u een mail naar de persoon sturen.