VROUWENVERENIGING ‘NOADJA’
Tijdens het verenigingsseizoen komen we meestal om de veertien dagen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om 9.30u en eindigen om 11.15u. Naast het bestuderen van Gods Woord is er ook tijd voor ontmoeting.

Onze vereniging heeft op dit moment 36 leden.  Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Met andere verenigingen
Samen met de drie andere vrouwenverenigingen uit onze gemeente Berea, Loïs en Schrift en Belijdenis worden er vier keer per jaar gezamenlijke morgens georganiseerd: de opening, de kerstviering, een themamorgen en een koffiemorgen (met spreker of spreekster). Ook gaan we als vereniging op de slotmorgen van het seizoen iets leuks doen.
Voor meer informatie:
  • ons programmaboekje, dat ieder lid krijgt
  • elke verenigingsmorgen wordt aangekondigd in het kerkblad
  • kunt u contact opnemen met onze secretaresse: Henny Oudenaarden-Beens, Pr. Clausstraat 38, tel 3855241 E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com

Jaaragenda seizoen 2018-2019 vrouwenvereniging ‘Noadja’

19 September 2018
3 Oktober 2018
31 Oktober 2018
14 November 2018
28 November 2018
12 December 2018
9 Januari 2019
30 Januari 2019
13 Februari 2019
6 Maart 2019
20 Maart 2019
3 April 2019
Bondsdag 27 September 2018 in Veluwe Hal te Barneveld.