VROUWENVERENIGING ‘NOADJA’
Tijdens het verenigingsseizoen komen we meestal om de veertien dagen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om 9.30uur en eindigen om 11.15uur. Naast het bestuderen van Gods Woord is er ook tijd voor ontmoeting.

Onze vereniging heeft op dit moment 36 leden.  Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Met andere verenigingen
Samen met de drie andere vrouwenverenigingen uit onze gemeente Berea, Loïs en Schrift en Belijdenis worden er vier keer per jaar gezamenlijke morgens georganiseerd: de opening, de kerstviering, een themamorgen en een koffiemorgen (met spreker of spreekster). Ook gaan we als vereniging op de slotmorgen van het seizoen iets leuks doen.
Voor meer informatie:
  • ons programmaboekje, dat ieder lid krijgt
  • elke verenigingsmorgen wordt aangekondigd in het kerkblad
  • kunt u contact opnemen met onze secretaresse: Henny Oudenaarden-Beens, Pr. Clausstraat 38, tel 3855241 E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com

Jaaragenda seizoen 2019-2020 vrouwenvereniging ‘Noadja’

18-sep-19 Openingsmorgen
02-okt-19 Bijbelstudie 1
16-okt-19 Bijbelstudie 2
30-okt-19 Bijbelstudie 3
13-nov-19 Bijbelstudie 4
27-nov-19 Bijbelstudie 5
11-dec-19 Kerstmorgen verzorgt door Noadja
08-jan-20 Bijbelstudie 6
22-jan-20 Themamorgen
29-jan-20 Bijbelstudie 7
12-feb-20 Bijbelstudie 8
26-feb-20 Bijbelstudie 9
18-mrt-20 Bijbelstudie 10
01-apr-20 Paasmorgen