Noadja is één van de 4 vrouwenverenigingen die om de 14 dagen op woensdagmorgen bij elkaar komen in het Hervormd Centrum. Doel is om met Gods Woord bezig te zijn, ter gelijkertijd is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Het is heel leerzaam om aan de hand van een Bijbelstudie, uitgave van het blad Vrouw tot vrouw ons te verdiepen in de dingen van Gods Koninkrijk.
Dit seizoen staat er een bijbelstudie op het programma dat handelt over de psalmen, geschreven door Ds. A. van Zetten uit Bennekom.Om de sfeer te proeven komt u gerust een keer kijken. Van harte welkom!
Gezamenlijke activiteiten met andere verenigingen
Met de 3 andere verenigingen uit onze gemeente Berea, Lois en Schrift en belijdenis worden er
4 keer per jaar gezamenlijke ochtenden georganiseerd: openingsmorgen, kerstviering, thema-morgen en een koffiemorgen.(met spreker of spreekster).
Ook gaan wij soms in gezamenlijk overleg aan het einde van het seizoen iets leuks doen.
Meer informatie via:
* ons programma boekje, dat ieder lid krijgt.
* aankondiging in “Ons Kerkblad”van iedere verenigingsmorgen.
* onze secretaresse Henny Oudenaarden Pr. Clausstraat 38 (038-3855241/06 19281109

Het bestuur

1e Voorzitter  

Geke Groothuis-de Lange
Jan van Nassaustraat 2
8281 ZD Genemuiden
tel. 038-3854813 of 0615570818
Secretaris
Henny Oudenaarden-Beens
Prins Clausstraat 38
8281 DC Genemuiden
tel. 038-3855241 of 06 19281109
Penningmeester
Dini Bakker-van Enk
Kamperzeedijk 17
8281 PA Genemuiden
tel. 038-3446494 of 06 57806943
2e Voorzitter

 

Jannie Visscher-De Bruin
Dorus Rijkersstraat 34
8281 DH Genemuiden
tel. 038-3854898 of 06 16848459
E-mail: jvisscherpzn@kpnmail.nl
Algemeen Adjunct
Gerda Schuurman – Brinkman
Achterweg 82
8281 AT Genemuiden
tel. 038-3855768 of 06 13295876
E-mail: gschuurmanbrinkman@kpnmail.nl

 

Jaaragenda Vrouwenvereniging Noadja – Seizoen 2022-2023

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51

Tijd: Eens per twee weken op woensdagmorgen van 09:30 – 11:15 uur

14-sep-22 Openingsmorgen
21-sep-22  Bijbelstudie 1 (thema: Gelukkig rechtvaardig n.a.v. Psalm 1 en Johannes 15:1-8)
5-okt-22 Bijbelstudie 2 (thema; Wat is een mens? n.a.v. Psalm 8 en Hebreeën 2)
19-okt-22 Bijbelstudie 3 (thema: Een neergebogen ziel n.a.v. Psalm 42 en 43)
9-nov-22 Bijbelstudie 4 (thema: Waarom in Godsnaam haten?) n.a.v. Psalm 139)

23-nov-22 Bijbelstudie 5 (thema: Vergevende genade n.a.v. Psalm 99 en 1 Timotheüs 2:1-8)

7-dec-22 Spreekster Stichting Gave
14-dec-22 Kerstviering
11-jan-23 Bijbelstudie 6 (thema: Israels God schrijft geschiedenis n.a.v. Psalm 105 en Galaten 3:1-16
25-jan-23 Bijbelstudie 7 (thema: Gebedsworsteling n.a.v. Psalm 131 en Artikel 13 NGB
8-feb-23 Bijbelstudie 8 (thema: Zegen als beloning n.a.v. Psalm 128)
22-feb-23
Bijbelstudie 9: (thema: Opvoeding: Gods liefde en genade doorgeven n.a.v. Psalm 78)
15-maart-23
Bijbelstudie 10 (thema: Gods Naam loven! n.a.v. Psalm 149 en Openbaring 7:9-12
29-maart-23
Paasviering