Tijdens het verenigingsseizoen komen we meestal om de veertien dagen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om 9:30 uur en eindigen om 11:15 uur. Naast het bestuderen van Gods Woord is er ook tijd voor ontmoeting.
Onze vereniging heeft op dit moment 38 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Gezamenlijke activiteiten met andere verenigingen
Samen met de drie andere vrouwenverenigingen uit onze gemeente: Beréa, Loïs en Schrift & Belijdenis worden er vier keer per jaar gezamenlijke ochtenden georganiseerd: de openingsmorgen, de Kerstviering, een themamorgen en een koffiemorgen (met spreker of spreekster). Ook gaan wij soms, in gezamenlijk overleg en onder voorbehoud van de Coronasituatie, als vereniging aan het einde van het seizoen iets leuks doen.
Meer informatie via:
  • ons programmaboekje, dat ieder lid krijgt
  • aankondiging in ‘Ons Kerkblad’ van iedere verenigingsmorgen
  • onze secretaresse: Henny Oudenaarden-Beens, Pr. Clausstraat 38, Tel. (038) 385 52 41, E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com

 

Het bestuur

1e Voorzitter Geke Groothuis

Jan van Nassaustraat 2

8281 ZD Genemuiden

Tel. (038) 385 48 13 of (06) 15 57 08 18

E-mail: henkengekegroothuis@outlook.com

Secretaris Henny Oudenaarden-Beens

Prins Clausstraat 38

8281 DC Genemuiden

Tel. (038) 385 52 41 / (06) 57 25 96 14

E-mail: oudenaarden.beens@gmail.com

Penningmeester Dini Bakker-Van Enk

Kamperzeedijk 17

8281 PA Genemuiden

Tel. (038) 344 64 94

E-mail: bakker127@hetnet.nl

2e Voorzitter

 

Jannie Visscher-De Bruin

Dorus Rijkersstraat 34

8281 DH Genemuiden

Tel. (038) 385 48 98

E-mail: jvisscherpzn@kpnmail.nl

Algemeen Adjunct Gerda Schuurman-Brinkman

Achterweg 82

8281 AT Genemuiden

Tel. (038) 385 57 68

E-mail: gschuurmanbrinkman@kpnmail.nl

 

Jaaragenda Vrouwenvereniging ‘Noadja’ – Seizoen 2021 / 2022

Plaats: Hervormd Centrum, Stuivenbergstraat 51

Tijd: Eens per twee weken op woensdagmorgen van 09:30 – 11:15 uur

15-sep-21 Openingsmorgen
22-sep-21 Bijbelstudie 1 (‘De Schepper is Koning’ n.a.v. Genesis 1:1 – 2:4)
6-okt-21 Bijbelstudie 2 (‘Niet de mens, maar satan koning?’ n.a.v. Genesis 3: 1-24)
20-okt-21 Bijbelstudie 3 (‘Weer dromen van nieuw Koningschap?’ n.a.v. 2 Samuël 7: 1-17)
10-nov-21 Bijbelstudie 4 (‘De Mensenzoon gaat koning worden’ n.a.v. Daniël 7: 1-28)
24-nov-21 Bijbelstudie 5 (‘Het Koninkrijk is dichtbij’ n.a.v. Markus 1: 9-28)
15-dec-21 Kerstmorgen
12-jan-22 Bijbelstudie 6 (‘Koninkrijksleven = Kruisvormingsleven’ n.a.v. Mattheüs 7:7-29)
26-jan-22 Bijbelstudie 7 (‘Jezus wordt Koning in de finale’ n.a.v. Johannes 18: 28-40)
9-feb-22 Lezing Gerrit van Dijk over ‘Rembrandt en de Bijbel