Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar de Avondmaalskring, die gehouden wordt, ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Dat is verblijdend. Want juist tijdens het Avondmaal worden we op een hele directe wijze betrokken bij wat de kern is van het christelijke geloof: het lijden sterven van Christus voor onze zonden. Het is een bijzondere zegen om aan het Avondmaal aan deel te nemen. Om die zegen des te meer te ervaren, is voorbereiding nodig. Goed om daarmee bezig te zijn midden in de week, juist ook als je druk bent.

Mooi is ook om elkaar voorafgaande aan de Avondmaalskring te ontmoeten in de hal van het Hervormd Centrum en wat te drinken. Het bevordert de onderlinge band.

Juist als u of jij twijfelt over het aangaan aan het Avondmaal is het goed om de Avondmaalskring te bezoeken. We zitten met elkaar in de grote zaal. De drempel is laag. Goed ook om anderen uit te nodigen.

Op de volgende data is er D.V. Avondmaalskring en Heilig Avondmaal:

 

2020

Avondmaalskring : woensdag 25 november 2020

Heilig Avondmaal: zondag 29 november 2020

 

2021

Avondmaalskring : woensdag 17 maart 2021

Heilig Avondmaal: zondag 21 maart 2021

Avondmaalskring : woensdag 9 juni 2021

Heilig Avondmaal: zondag 13 juni 2021

 

Het is goed om deze data alvast te noteren ook i.v.m. bijvoorbeeld werk in het weekend.