Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar de Avondmaalskring, die gehouden wordt, ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Dat is verblijdend. Want juist tijdens het Avondmaal worden we op een hele directe wijze betrokken bij wat de kern is van het christelijke geloof: het lijden sterven van Christus voor onze zonden. Het is een bijzondere zegen om aan het Avondmaal aan deel te nemen. Om die zegen des te meer te ervaren, is voorbereiding nodig. Goed om daarmee bezig te zijn midden in de week, juist ook als je druk bent.

Mooi is ook om elkaar voorafgaande aan de Avondmaalskring te ontmoeten in de hal van het Hervormd Centrum en wat te drinken. Het bevordert de onderlinge band.

Juist als u of jij twijfelt over het aangaan aan het Avondmaal is het goed om de Avondmaalskring te bezoeken. We zitten met elkaar in de grote zaal. De drempel is laag. Goed ook om anderen uit te nodigen.

Op de volgende data is er D.V. Avondmaalskring en Heilig Avondmaal:

2018

Avondmaalskring : woensdag 21 maart 2018

Heilig Avondmaal: zondag 25 maart 2018

Avondmaalskring : woensdag 20 juni 2018

Heilig Avondmaal: zondag 24 juni 2018

Avondmaalskring : woensdag 12 september 2018

Heilig Avondmaal: zondag 16 september

Avondmaalskring : woensdag 28 november 2018

Heilig Avondmaal: zondag 2 december

2019

Avondmaalskring : woensdag 20 maart 2019

Heilig Avondmaal: zondag 24 maart 2019

Avondmaalskring : woensdag 19 uni 2019

Heilig Avondmaal: zondag 23 juni 2019

Avondmaalskring : woensdag 11 september 209

Heilig Avondmaal: zondag 15 september 2019

Avondmaalskring : woensdag 27 november 2019

Heilig Avondmaal: zondag 1 december 2019

Het is goed om deze data alvast te noteren ook i.v.m. bijvoorbeeld weekendwerk.