Wij zijn het Hervormd Jeugdwerk, een onderdeel van de Hervormde Gemeente te Genemuiden.

Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom, ongeacht hun achtergrond. Dat betekent dus ook dat je geen lid hoeft te zijn van de Hervormde Gemeente om onze activiteiten te kunnen bezoeken.

De basis voor het jeugdwerk is de Bijbel. Daaruit willen we leren hoe we als kinderen en jongeren in dit leven moeten staan. Ook mogen wij hieruit leren dat er een Verlosser is voor onze zonden, namelijk de Heere Jezus Christus. Dat is een Blijde Boodschap, die we van harte willen uitdragen.

Veel activiteiten kenmerken zich door een bezinnend gedeelte, gevolgd door een ontspannen activiteit.

Kijk eens rond op deze site om te zien welke activiteiten er zoal zijn.

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Neem dan gerust even contact op met onze jeugdwerkleider
Tabitha Schurink