Ook in het winterseizoen 2017-2018 is er weer een Bijbelkring voor ouderen in onze gemeente.

Deze Bijbelkring wordt gehouden in de Meente. Mocht u daar niet wonen, dan is dit uiteraard geen belemmering, want ieder is hartelijk welkom!

We gaan ons bezighouden met het Bijbelboek Jona. De Heere zendt Jona naar Ninevé omdat Hij het behoud van deze grote stad op het oog heeft. Jona is het daar niet mee eens en gaat de andere kant uit. Hij ergert zich aan Gods goedheid en barmhartigheid. We hopen op goede en leerzame bijeenkomsten!

We komen om de 14 dagen bij elkaar op dinsdagmiddag. In “Ons Kerkblad” wordt tijdig aangegeven wat er op het programma staat.

De data zijn als volgt: 5 september, 19 september, 3 oktober, 24 oktober, 7 november, 21 november, 5 december, 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart en 3 april.

Plaats: zaal Stadskamp in de Meente       Tijd: dinsdag om de 14 dagen van 15.00 tot 16.00 uur.

Voor informatie:
J.H. Rozendal
Graspieper 60
8271 GW IJsselmuiden, tel: 331507
E-mai: rozendal001@kpnmail.nl