De Bijbelkring voor ouderen in onze gemeente mag weer worden opgestart. Hier zijn we dankbaar voor! Deze wordt gehouden in de Meente. Mocht u daar niet wonen, dan is dit uiteraard geen belemmering om te komen. We komen om de 14 dagen bij elkaar op dinsdagmiddag. De 1e keer in dit nieuwe seizoen 2021 / 2022 zal zijn op dinsdag 28 september, aanvang 15.00 uur in “De Stadskamp” in de Meente. Het duurt ongeveer 1 uur. We behandelen deze keer Psalm 139. Voor de coronatijd hebben we ons beziggehouden met de psalmen. Dit willen we nu afsluiten met deze psalm. In deze bekende psalm belijdt David Gods alwetendheid. De HEERE kent mij en doorgrondt mij. Dit is geen afstandelijke wetenschap voor David maar brengt hem tot grote en diepe verwondering. Dat Hij onder al die miljoenen ook mij kent! In psalm 139 ontmoeten we de God die leeft en zich om ons bekommert en ons leven gewild heeft. God doorziet me, kent me, waar ik ook ben, wat ik ook doe, zeg, denk, of voel. De psalm eindigt met : “Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg”. Dat mag ons dagelijks gebed wel zijn. De rest van het seizoen gaan we het Bijbelboek Lukas behandelen. Allen hartelijk welkom!

In ‘Ons Kerkblad’ zal tijdig worden aangegeven welk Bijbelgedeelte er op het programma staat.

De data voor dit seizoen zijn als volgt (alle D.V. van 15:00 – 16:00 uur in ‘De Stadskamp’ van de Meente):

  • 28 september 2021
  • 12 oktober 2021 (Lukas 1: 1-25 – “Aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper”)
  • 26 oktober 2021 (Lukas 1: 26-56 – “Aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus en bezoek van Maria aan Elizabeth”)
  • 9 november 2021 (Lukas 1: 57-80 – “Geboorte van Johannes de Doper en de Lofzang van zijn vader Zacharias”)
  • 23 november 2021
  • 11 januari 2022
  • 25 januari 2022
  • 22 februari 2022
  • 22 maart 2022

 

Hartelijke groet van Hans Rozendal.

 

Voor meer informatie:

J.H. Rozendal

Graspieper 60
8271 GW IJsselmuiden, tel: 038-3315107
E-mail: rozendal001@kpnmail.nl