Ook in het winterseizoen 2018-2019 is er weer een Bijbelkring voor ouderen in onze gemeente.

Deze Bijbelkring wordt gehouden in de Meente. Mocht u daar niet wonen, dan is dit uiteraard geen belemmering, want ieder is hartelijk welkom!

We gaan ons bezighouden met het Bijbelboek Handelingen.

We komen om de 14 dagen bij elkaar op dinsdagmiddag. In “Ons Kerkblad” wordt tijdig aangegeven wat er op het programma staat.

De data zijn: 4 september, 18 september, 2 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april.

Plaats: zaal Stadskamp in de Meente       Tijd: dinsdag om de 14 dagen van 15.00 tot 16.00 uur.

Voor informatie:
J.H. Rozendal
Graspieper 60
8271 GW IJsselmuiden, tel: 331507
E-mai: rozendal001@kpnmail.nl