Beréa is één van de vrouwenkringen van onze gemeente en wel de “jonge-vrouwenkring”. De leeftijd van onze leden varieert van ongeveer 25 tot 45 jaar. Ons doel is om met elkaar Gods Woord te bestuderen en hierover samen te spreken. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Eén keer in de veertien dagen komen we op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om half tien en eindigen rond kwart over elf. Elke kringochtend is er kinderoppas aanwezig die verzorgd wordt door een lid van de kring. De leden komen uit de Hervormde en Hersteld Hervormde Gemeente (PKN en HHK). Samen met de drie andere vrouwenkringen “Noadja”, “Schrift & Belijdenis” en “Loïs” worden drie keer per jaar gezamenlijke morgens georganiseerd: de opening, de Kerstviering en de koffiemorgen (met een spreker of spreekster). Elk seizoen worden de Bijbelstudies uit het maandblad “Vrouw tot Vrouw” besproken. Het jaarthema in het seizoen 2022 / 2023 is “Psalmen”. Deze Bijbelstudie wordt door twee leden gezamenlijk thuis voorbereid. Ook de andere leden bereiden de Bijbelstudie thuis persoonlijk voor, zodat iedereen weet waar de Bijbelstudie over gaat en dat geeft meer stof tot het bespreken van de Bijbelstudie. Het is erg fijn om samen met andere vrouwen uit de gemeentes Bijbelstudie te doen! Lijkt het je leuk om een morgen mee te doen, kom dan gerust eens kijken op een kringmorgen! Ook dit seizoen zouden we het fijn vinden om weer nieuwe leden te mogen ontmoeten.

Voor meer informatie, kun je altijd contact opnemen met onderstaande personen.

Voorzitter
Natasja Kroon – van der Meulen
Reiger 1
8281 ET Genemuiden
2e Voorzitter
Gertrude Bakker  – Hammer
Fazant 51
8281 GM Genemuiden
Penningmeester
Antje Steenbergen – Post
Kerklaan 2
8281 EG Genemuiden
Secretaris
Ilse van den Brink – Krul
Tureluur 8
8281 EX Genemuiden
ilsekrul@hotmail.com
Alg. adjunct
Renate Groothuis- van Dijk
Westerkade 28
8281 BG Genemuiden

Verenigingsmorgens 2022 – 2023

14 september 2022 Gezamenlijke openingsmorgen
28 september 2022 Bijbelstudie 1: Psalm 1    Gelukkig rechtvaardig
12 oktober 2022 Bijbelstudie 2: Psalm 8     Wat is een mens?
26 oktober 2022 Bijbelstudie 3: Psalm 43   Een neergebogen ziel.
16 november 2022 Creamorgen eigen kring
30 november 2022 Bijbelstudie 4: Psalm 139 In Godsnaam haten?
14 december 2022 Kerstmorgen
18 januari 2023 Bijbelstudie 5:  Psalm 99    Vergevende genade
 1 februari 2023 Bijbelstudie 6:  Psalm 105   Israëls God schrijft geschiedenis
15 februari 2023 Bijbelstudie 7:  Psalm 131  Gebedsworsteling
 1  maart 2023 Bijbelstudie 8:  Psalm 128  Zegen als beloning
22 maart 2023 Bijbelstudie 9:  Psalm 78    Gods liefde en genade
5  april 2023 Bijbelstudie 10: Psalm 149 Gods naam loven!