Beréa is één van de vrouwenverenigingen van onze gemeente en wel de “jonge‟ vrouwenvereniging. De leeftijd van onze leden varieert van ongeveer 25 jaar tot 45 jaar. Ons doel is om met elkaar Gods Woord te bestuderen en hierover samen te spreken. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Eén keer in de 14 dagen komen we op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om half tien en eindigen rond kwart over elf. Elke verenigingsochtend is er kinderoppas aanwezig die verzorgd wordt door 1 lid van de vereniging. De leden komen uit de Hervormde Gemeente (PKN en HHK) . Samen met de drie andere vrouwenverenigingen “Noadja” en “Schrift en Belijdenis” en “Lois” worden 3 keer per jaar gezamenlijke morgens georganiseerd: de opening, de kerstviering en de koffie morgen (met een spreker of spreekster). Elk seizoen worden de Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw” besproken. Deze Bijbelstudie wordt door 2 leden gezamenlijk thuis voorbereidt. Ook de andere leden bereiden de Bijbelstudie thuis persoonlijk voor zodat iedereen weet waar de Bijbelstudie over gaat en geeft meer stof tot het bespreken van de Bijbelstudie. In de Bijbelstudies verdiepen we ons in het leven van Johannes de Doper. Het is erg fijn om samen met andere vrouwen uit de gemeentes Bijbelstudie te doen! Lijkt het je leuk om een morgen mee te doen, kom dan gerust eens kijken op de verenigingsmorgen! Ook dit seizoen zouden we het fijn vinden om weer nieuwe leden te mogen ontmoeten .

Voor meer info. Kun je altijd contact opnemen met onderstaande personen.

Voorzitter
Mariélle Olie- van Doornik
Leeuwerik 7
8281 GT Genemuiden
2e Voorzitter
Henny Oosterveer-Prins
Prins Clausstraat 11
8281 DA Genemuiden
Penningmeester
Hermien Lindeboom- van Dalfsen
Zilverschoon 17
8281 LB Genemuiden
Secretaris
Anne-Marie Bennink Jansen
Jan van Arkelstraat 18
8281 AB Genemuiden
Anne1983marie@hotmail.com
Alg. adjunct
Renate Groothuis- van Dijk
Westerkade 28
8281 BG Genemuiden
Datums voor komend seizoen:
19-09-18 Openingsmorgen
26-09-18 1e Bijbelstudie
10-10-18 2e Bijbelstudie
31-10-18 3e Bijbelstudie
14-11-18 Openmorgen eigen vereniging
28-11-18 4e Bijbelstudie
12-12-18 Kerstmorgen
09-01-19 5e Bijbelstudie
23-01-19 Thema morgen regio
30-01-19 6e Bijbelstudie
13-02-19 7e Bijbelstudie
27-02-19 8e Bijbelstudie
20-03-19 9e Bijbelstudie
03-04-19 10e Bijbelstudie
17 of 24 april Uitje