Beréa is één van de vrouwenverenigingen van onze gemeente en wel de “jonge‟ vrouwenvereniging. De leeftijd van onze leden varieert van ongeveer 25 jaar tot 45 jaar. Ons doel is om met elkaar Gods Woord te bestuderen en hierover samen te spreken. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Eén keer in de 14 dagen komen we op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om half tien en eindigen rond kwart over elf. Elke verenigingsochtend is er kinderoppas aanwezig die verzorgd wordt door 1 lid van de vereniging. De leden komen uit de Hervormde Gemeente (PKN en HHK) . Samen met de drie andere vrouwenverenigingen “Noadja” en “Schrift en Belijdenis” en “Lois” worden 3 keer per jaar gezamenlijke morgens georganiseerd: de opening, de kerstviering en de koffie morgen (met een spreker of spreekster). Elk seizoen worden de Bijbelstudies uit het maandblad “Vrouw tot Vrouw” besproken. Het jaarthema in het seizoen 2021 / 2022 is ‘Het Koninkrijk van God in het Oude en Nieuwe Testament’. Deze Bijbelstudie wordt door 2 leden gezamenlijk thuis voorbereid. Ook de andere leden bereiden de Bijbelstudie thuis persoonlijk voor, zodat iedereen weet waar de Bijbelstudie over gaat en dat geeft meer stof tot het bespreken van de Bijbelstudie. Het is erg fijn om samen met andere vrouwen uit de gemeentes Bijbelstudie te doen! Lijkt het je leuk om een morgen mee te doen, kom dan gerust eens kijken op de verenigingsmorgen! Ook dit seizoen zouden we het fijn vinden om weer nieuwe leden te mogen ontmoeten .

Voor meer info. Kun je altijd contact opnemen met onderstaande personen.

Voorzitter
Natasja Kroon – van der Meulen
Reiger 1
8281 ET Genemuiden
2e Voorzitter
Gertrude Bakker  – Hammer
Fazant 51
8281 GM Genemuiden
Penningmeester
Hermien Lindeboom- van Dalfsen
Zilverschoon 17
8281 LB Genemuiden
Secretaris
Anne-Marie Bennink – Jansen
Jan van Arkelstraat 18
8281 AB Genemuiden
Anne1983marie@hotmail.com
Alg. adjunct
Renate Groothuis- van Dijk
Westerkade 28
8281 BG Genemuiden

Verenigingsmorgens 2021 – 2022

15 september 2021 Gezamenlijke openingsmorgen
29 september 2021 Bijbelstudie 1: ‘De Schepper is Koning’ (n.a.v. Genesis 1:1 – 2:4)
13 oktober 2021 Bijbelstudie 2 ‘Niet de mens maar satan koning?’ (n.a.v. Genesis 3:1-24)
27 oktober 2021 Bijbelstudie 3 ‘Weer dromen van nieuw Koningschap’ (n.a.v. 2 Samuël 7: 1-17)
17 november 2021 Creamorgen
8 december 2021 Bijbelstudie 4 ‘De Mensenzoon gaat Koning worden’ (n.a.v. Daniël 7: 1-28)
15 december 2021 Kerstmorgen
19 januari 2022 Bijbelstudie 5 ‘Het Koninkrijk is dichtbij’ (n.a.v. Markus 1: 9-28)
2 februari 2022 Bijbelstudie 6 ‘Koninkrijksleven = kruisvormig leven’ (n.a.v. Mattheüs 7: 7-29)
16 februari 2022 Bijbelstudie 7
2 maart 2022 Bijbelstudie 8 ‘De Koning op de troon deelt uit’
16 maart 2022 Wandeling (start 09:30 uur bij het Hervormd Centrum, aanmelden: kringmorgenberea@outlook.com)
23 maart 2022 Bijbelstudie 9 ‘Het verborgen Koninkrijk woelt alles om’ (n.a.v. Kolossenzen 3: 1-17)
6 april 2022 Bijbelstudie 10 ‘Opnieuw Koning in een zichtbaar rijk?’ (n.a.v. Openbaring 5: 1-14)
20 april 2022 Uitje