Beréa is één van de vrouwenverenigingen van onze gemeente en wel de “jonge‟ vrouwenvereniging. De leeftijd van onze leden varieert van ongeveer 25 jaar tot 45 jaar. Ons doel is om met elkaar Gods Woord te bestuderen en hierover samen te spreken. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Eén keer in de 14 dagen komen we op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. We beginnen om half tien en eindigen rond kwart over elf. Elke verenigingsochtend is er kinderoppas aanwezig die verzorgd wordt door 1 lid van de vereniging. De leden komen uit de Hervormde Gemeente (PKN en HHK) . Samen met de drie andere vrouwenverenigingen “Noadja” en “Schrift en Belijdenis” en “Lois” worden 3 keer per jaar gezamenlijke morgens georganiseerd: de opening, de kerstviering en de koffie morgen (met een spreker of spreekster). Elk seizoen worden de Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw” besproken. Deze Bijbelstudie wordt door 2 leden gezamenlijk thuis voorbereidt. Ook de andere leden bereiden de Bijbelstudie thuis persoonlijk voor zodat iedereen weet waar de Bijbelstudie over gaat en geeft meer stof tot het bespreken van de Bijbelstudie. In de Bijbelstudies verdiepen we ons in het leven van Johannes de Doper. Het is erg fijn om samen met andere vrouwen uit de gemeentes Bijbelstudie te doen! Lijkt het je leuk om een morgen mee te doen, kom dan gerust eens kijken op de verenigingsmorgen! Ook dit seizoen zouden we het fijn vinden om weer nieuwe leden te mogen ontmoeten .

Voor meer info. Kun je altijd contact opnemen met onderstaande personen.

Voorzitter
Natascha Kroon – van der Meulen
Reiger 1
8281 ET Genemuiden
2e Voorzitter
Gertrude Bakker  – Hammer
Fazant 51
8281 GM Genemuiden
Penningmeester
Hermien Lindeboom- van Dalfsen
Zilverschoon 17
8281 LB Genemuiden
Secretaris
Anne-Marie Bennink Jansen
Jan van Arkelstraat 18
8281 AB Genemuiden
Anne1983marie@hotmail.com
Alg. adjunct
Renate Groothuis- van Dijk
Westerkade 28
8281 BG Genemuiden

Verenigingsmorgens 2019 – 2020

18 september 2019 Openingsmorgen wk38
2 oktober 2019 1 e Bijbelstudie wk39
16 oktober 2019 2 e Bijbelstudie wk42
30 oktober 2019 3 e Bijbelstudie wk44
13 november 2019 Openmorgen eigen vereniging wk46
27 november 2019 4 e Bijbelstudie wk48
11 december 2019 Kerstmorgen wk50
8 januari 2020 5 e Bijbelstudie wk02
22 januari 2020 Thema morgen Wezep wk04
29 januari 2020 6 e Bijbelstudie wk05
12 februari 2020 7 e Bijbelstudie wk07
26 februari 2020 8 e Bijbelstudie wk09
18 maart 2020 9 e Bijbelstudie wk12
1 april 2020 10 e Bijbelstudie wk14
15 april 2020 Uitje
20-10-2019 t/m 26-10-2018 Herfstvakantie wk43
06-11-2019 Dankdag wk45
22-12-2019 t/m 04-01-2020 Kerstvakanite
16-02-2020 t/m 22-02-2020 Voorjaarsvakantie wk08
13-03-2020 Biddag wk11