In onze gemeente is een Zendingscommissie, die er naar streeft de gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht tot zending.

De Zendingscommissie is officieel opgericht op 3 februari 1910. Dit betekent dat wij in 2010 het 100-jarig bestaan hebben gevierd en inmiddels 113 jaar bestaan!

 

Onze zendingsroeping krijgt binnen de gemeente een uitwerking naar twee gebieden:

  1. Betrokkenheid bij en ondersteuning aan het zendingsveld verder weg.
  2. Bewustmaking van de zendingsopdracht die elke gelovige heeft.

 

Om deze twee doelen te verwezenlijken heeft de Zendingscommissie een begeleidende en stimulerende rol voor de gemeente bij de volgende taken:

 

  • Toerustingsavonden en Zendingsavonden voor de gemeente;
  • Informeren van de gemeente over de vragen die op het gebied van Zendingswerk spelen;
  • Met name financiële steun in de gemeente verwerven voor Zendingsdoeleinden. Hier kan men denken aan de bijzondere collectes die in de gemeente voor de Zending worden gehouden, alsmede verkoopactiviteiten, zoals elk jaar het dagboekje ‘Een Handvol Koren’;
  • Betrokkenheid bij het Zendingswerk vergroten, door informeren via de kerkbode en andere kanalen;
  • Werven van vrijwilligers die zich willen inzetten voor het Zendingswerk;
  • Concrete betrokkenheid bij een Zendingsproject.

 

Via ‘Ons Kerkblad’ en de website publiceren wij ook actuele informatie over de Zending. Hierdoor kunnen gemeenteleden gestimuleerd worden om daadwerkelijk bij de Zending betrokken te raken. Als u persoonlijk betrokken wilt raken bij Zendingswerk, dan kunt u ervoor kiezen om Zendingsmaatje te worden.

 

GZB-dagboek ‘Een Handvol Koren’

Elk najaar wordt er ook een dagboek uitgegeven door de GZB.

De dagelijkse meditaties (de linker bladzijden) zijn geschikt voor persoonlijke bezinning of voor overdenking in gezinsverband. De bijdragen op de rechter bladzijden zijn meer gefocust op jongeren / tieners.

Kent u het dagboek niet? Dan kunt u hier een paar pagina’s downloaden.

 

 

Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. J. Visscher, Pr. Clausstraat 56, tel: 038-2000306, e-mail: janvisscher20@gmail.com

Het dagboek voor het jaar 2024 wordt binnenkort weer rondgebracht bij alle bekende lezers. Mocht u ook interesse hebben in het dagboek, dan kunt u dit kenbaar maken bij dhr. J. Visscher (zie de contactgegevens hierboven).

Nieuws uit het zendingsveld:

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten uit het wereldwijde zendingsveld. Het actuele nieuwsbericht is hier te vinden.

Namen van de commissieleden:

 

Nieuwe leden voor de commissie gezocht:

Heb jij ook een hart voor zending en zou je graag willen meedenken op welke wijze wij zending meer zichtbaar zouden kunnen maken binnen onze gemeente? Kom dan vrijblijvend een keer meekijken tijdens onze commissievergadering of neem contact op met Henk Leusink: (038-3857363 of h.m.leusink@kpnplanet.nl) of met Ellen Hilhorst: (038-3857453 of ellen.hilhorst@kpnmail.nl)