In onze gemeente is een Zendingscommissie, die er naar streeft de gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht tot zending.

De Zendingscommissie is officieel opgericht op 3 februari 1910. Dit betekent dat wij in 2010 het 100-jarig bestaan hebben gevierd!

 

Onze zendingsroeping krijgt binnen de gemeente een uitwerking naar twee gebieden:

  1. Betrokkenheid bij en ondersteuning aan het zendingsveld verder weg.
  2. Bewustmaking van de zendingsopdracht die elke gelovige heeft.

 

Om deze twee doelen te verwezenlijken heeft de Zendingscommissie een begeleidende en stimulerende rol voor de gemeente bij de volgende taken:

 

  • Toerustingsavonden en Zendingsavonden voor de gemeente;
  • Informeren van de gemeente over de vragen die op het gebied van Zendingswerk spelen;
  • Met name financiële steun in de gemeente verwerven voor Zendingsdoeleinden. Hier kan men denken aan de bijzondere collectes die in de gemeente voor de Zending worden gehouden, alsmede verkoopactiviteiten, zoals elk jaar het dagboekje ‘Een Handvol Koren’;
  • Betrokkenheid bij het Zendingswerk vergroten, door informeren via de kerkbode en andere kanalen;
  • Werven van vrijwilligers die zich willen inzetten voor het Zendingswerk;
  • Concrete betrokkenheid bij een Zendingsproject.

 

Via ‘Ons Kerkblad’ en de website publiceren wij ook actuele informatie over de Zending. Hierdoor kunnen gemeenteleden gestimuleerd worden om daadwerkelijk bij de Zending betrokken te raken. Als u persoonlijk betrokken wilt raken bij Zendingswerk, dan kunt u ervoor kiezen om Zendingsmaatje te worden.

 

GZB-dagboek ‘Een Handvol Koren’

Elk najaar wordt er ook een dagboek uitgegeven door de GZB. De dagelijkse meditaties zijn geschikt voor persoonlijke bezinning of voor overdenking in gezinsverband. De bijdragen op de achterzijde van elke pagina zijn in de eerste plaats bedoeld voor jongeren.

Kent u het dagboek niet? Dan kunt u hier een paar pagina’s downloaden.

Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. H. van Dijk Pr. Constantijnstraat 5, tel: 038-3855042 e-mail: henkvdijk@live.nl

Het dagboek voor het jaar 2021 is inmiddels rondgebracht bij iedereen. Mocht u hierin toch nog interesse hebben, dan kunt u het dagboek rechtstreeks bestellen via de GZB (Koop het GZB-dagboek – GZB). Het dagboek voor het jaar 2022 zal vanaf september 2021 beschikbaar komen en hiervoor kunt u zich vooraf intekenen, als u het dagboekje nog niet eerder besteld heeft.

Namen van de commissieleden: