In onze gemeente is een zendingscommissie die er naar streeft de gemeente bewust te maken van haar bijbelse opdracht tot zending.
De Zendingscommissie is officieel opgericht op 3 februari 1910. Dit betekent dat wij in 2010 het 100-jarig bestaan hebben gevierd.

Deze zendingsroeping krijgt binnen de gemeente een uitwerking naar twee gebieden:

  1. betrokkenheid bij en ondersteuning aan het zendingsveld verder weg.
  2. bewustmaking van de zendingsopdracht die elke gelovige heeft.

Om deze twee doelen te verwezenlijken heeft de zendingscommissie een begeleidende en stimulerende rol voor de gemeente bij de volgende taken:

  • Toerustingsavonden en zendingsavonden voor de gemeente
  • Informeren van de gemeente over de vragen die in het zendingswerk spelen
  • Met name financiële steun in de gemeente verwerven voor zendings-doeleinden. Hier kan men denken aan de bijzondere collectes die in de gemeente voor de zending worden gehouden, alsmede verkoop-activiteiten zoals elk jaar het dagboekje ‘Een handvol koren’
  • Betrokkenheid bij het zendingswerk vergroten door informeren via de kerkbode en andere kanalen
  • Werven van vrijwilligers die zich willen inzetten voor het zendingswerk
  • Concrete betrokkenheid bij een project

Via ‘Ons Kerkblad’ en de website publiceren we ook actuele informatie over de zending. Hierdoor kunnen gemeenteleden gestimuleerd worden om daadwerkelijk bij de zending betrokken te raken.

Elk najaar wordt er ook een dagboek uitgegeven. De dagelijkse meditaties zijn geschikt voor persoonlijke bezinning of voor overdenking in gezinsverband. De bijdragen op de achterzijde van elke pagina zijn in de eerste plaats bedoeld voor jongeren.
Kent u het dagboekje niet? Dan kunt u hier>> een paar pagina’s downloaden.

Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met:

Dhr. H. van Dijk Pr. Constantijnstraat 5, tel: 038-3855042 e-mail: henkvdijk@live.nl

Namen van de commissieleden: