Deze catechese is bedoeld voor hen, die zich willen voorbereiden op het doen van Belijdenis. Deze catechese vormt de afsluiting van alle jaren catechese die je hebt gevolgd. Onder leiding van onze predikant worden alle aspecten van het geloof en de kerk met elkaar besproken, die je een goede voorbereiding bieden om Belijdenis te kunnen doen. Er zijn in het seizoen 2023-2024 twee Belijdenisgroepen, allebei op maandagavond. De eerste groep van 19:30 – 20:45 uur en de tweede groep daarop aansluitend van 20:45 – 22:00 uur.

Informatie:

Ds. G.H. Molenaar, Leeuwerik 7, Tel. 06-10612885, E-mail: predikant_wijk2@hervormdgenemuiden.com