De kerkomroepcommissie behartigt alle zaken met betrekking tot het uitzenden van de kerkdiensten en de overige programma’s die te zien en te beluisteren zijn. Dit onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.

Leden van de commissie:

 • André Roetman (voorzitter)
 • Karlo Bakker
 • Tiemen Bennink
 • Henry Bos
 • David Kolk
 • Christian Kroon
 • Mark de Leeuw
 • Gerard de Leeuw
 • Stacik Ploeg
 • Jothan Riezebos
 • Wilmar Riezebos
 • Jan Roetman
 • Jelmer Schurink
 • Henrik Slot

 

Voor vragen, tips, opmerkingen over de uitzendingen kunt u een mail sturen naar kerkomroep@hervormdgenemuiden.com