De kerkomroepcommissie behartigt alle zaken met betrekking tot het uitzenden van de kerkdiensten en de overige programma’s die te zien en te beluisteren zijn. Dit onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.

Leden van de commissie:

André Roetman               (voorzitter)

Johan Bakker                    (secretaris)

Karlo Bakker

Hans Bosman

Leen Bosch

Jothan Riezebos

Henrik Slot

Dik van Triest

Henk Leusink

 

Voor vragen, tips, opmerkingen over de uitzendingen kunt u een mail sturen naar kerkomroep@hervormdgenemuiden.com