We hebben ook voor dit seizoen weer geprobeerd om een aantrekkelijk programma samen te stellen. We komen samen in zaal de Stadskamp van de Meente. We hopen op fijne, gezellige, maar bovenal gezegende middagen en ontmoetingen met elkaar. Zoals u van ons gewend bent, gaan de deuren rond 14.00 uur open en kunt u in de zaal plaats nemen, waarna om half drie de opening plaats zal vinden door een predikant of pastoraal medewerker, met gebed en meditatie en verder gezamenlijk zingen uit het Psalmboek of een lied uit de groene bundel met diverse geestelijke liederen en gezangen. Steeds onder de muzikale begeleiding van organist Arend Booi. Dan volgt er een pauze, waarin u wordt voorzien van koffie of thee en een lekkere traktatie. Hierna krijgt een spreekster of spreker een uur de gelegenheid haar of zijn onderwerp toe te lichten. Soms een lezing, soms ook met aantrekkelijke beelden die we op het mooie zaalscherm van de Meente mogen laten zien. De volgende middagen staan DV gepland:

– 26 september 2018 hoopt. Dhr. G.J. Westhoff uit Genemuiden bij ons te komen. Hij hij zal iets vertellen en laten zien over kamp Conrad.

– 24 oktober 2018 hoopt. Dhr. van Dijk uit Zuidwolde bij ons te komen. Hij hoopt ons mee te nemen naar de wereld van de bijen.

– 21 december 2018 hopen we onze kerstmiddag te houden. Deze begint om 15.00 uur met aansluitend een broodmaaltijd

– 30 januari 2019 komt stichting Friedensstimme met een presentatie over wat hun stichting doet.

– 27 februari 2019 komt Ds. Belder. Hij hoopt voor ons een lezing te houden over het omgaan met verliessituaties. Hier krijgen we allemaal op zijn tijd mee te maken.

– 27 maart 2019 komt Dhr. v.d. Brink uit Oldebroek. Hij zal ons mooie beelden laten zien over de vogeltrek.

Wilt u op een van de middagen gehaald of gebracht worden, dan kan dat. U kunt dan contact opnemen met Dhr. H. van Dijk tel. 3855042 of dhr. A. Bekendam tel. 06-47107311. We zouden het fijn vinden om u weer op onze middagen te ontmoeten. Ook leden die nog niet eerder geweest zijn, maar al wel 65 jaar of ouder zijn, u bent van harte welkom. Alvast fijne en gezegende middagen toegewenst!

‘s Zondags voorafgaande aan deze middagen zal het nog als een extra uitnodiging van de kansels worden afgekondigd, ook in ONS KERKBLAD wordt het vroegtijdig gemeld en natuurlijk vindt u ook een programma in de bus of worden ze uitgedeeld bij de uitgangen van de kerk en het Hervormd Centrum.

Bij elke ontmoeting zal er een collecte gehouden worden bij de uitgang in de Stadskamp.

Namens de commissie Hervormde Diaconie 65+middagen: A.Bosman – van Dalfsen, Oostermaat 38, telefoon 3857032, E-mail: aj-bosman@kpnmail.nl

De samenstelling van de commissie 65+ bestaat uit twee dienstdoende diakenen en wel de heren H. van Dijk en A. Bekendam, de dames G. Breman, N.A. Hulsman, M. Olie, W. Timmerman en A. Bosman. Als inzet mogen we altijd een beroep doen op mevr. Kla van Dijk en Geke van Dijk om hulp te verlenen op de middagen.