Nadat we in maart 2020 de 65+ middagen ineens moesten annuleren, is er veel gebeurd. Veel bezoekers van onze middagen zijn ons ontvallen en gedurende het hele seizoen 2020-2021 konden we helaas niet bij elkaar komen. Wat hebben we het contact met u gemist!

In het seizoen 2021-2022 leek de situatie te verbeteren. Echter sloeg het virus opnieuw hard toe en konden wij opnieuw voor langere tijd niet samenkomen.

Langzamerhand gaan we weer de goede kant op en zodra de middagen weer worden opgestart, laten wij dit weten.

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Alien Bosman, tel. 038-3857032 of 06-53509269.

Een hartelijke groet van 65+ middagcommissie