We hebben ook voor dit seizoen weer geprobeerd om een aantrekkelijk programma samen te stellen. We komen samen in zaal de Stadskamp van de Meente. We hopen op fijne, gezellige, maar bovenal gezegende middagen en ontmoetingen met elkaar. Zoals u van ons gewend bent, gaan de deuren rond 14.00 uur open en kunt u in de zaal plaats nemen, waarna om half drie de opening plaats zal vinden door een predikant of pastoraal medewerker, met gebed en meditatie en verder gezamenlijk zingen uit het Psalmboek of een lied uit de groene bundel met diverse geestelijke liederen en gezangen. Steeds onder de muzikale begeleiding van organist Arend Booi. Dan volgt er een pauze, waarin u wordt voorzien van koffie of thee en een lekkere traktatie. Hierna krijgt een spreekster of spreker een uur de gelegenheid haar of zijn onderwerp toe te lichten. Soms een lezing, soms ook met aantrekkelijke beelden die we op het mooie zaalscherm van de Meente mogen laten zien. De volgende middagen staan DV gepland:

18 september 2019
30 oktober 2019
20 december 2019
15 januari 2020
26 februari 2020
25 maart 2020

Wilt u op een van de middagen gehaald of gebracht worden, dan kan dat. U kunt dan contact opnemen met Dhr. H. van Dijk tel. 3855042.

We zouden het fijn vinden om u weer op onze middagen te ontmoeten. Ook leden die nog niet eerder geweest zijn, maar al wel 65 jaar of ouder zijn, u bent van harte welkom. Alvast fijne en gezegende middagen toegewenst!

‘s Zondags voorafgaande aan deze middagen zal het nog als een extra uitnodiging van de kansels worden afgekondigd, ook in ONS KERKBLAD wordt het vroegtijdig gemeld en natuurlijk vindt u ook een programma in de bus of worden ze uitgedeeld bij de uitgangen van de kerk en het Hervormd Centrum.

Bij elke ontmoeting zal er een collecte gehouden worden bij de uitgang in de Stadskamp.

Namens de commissie Hervormde Diaconie 65+middagen: A.Bosman – van Dalfsen, Oostermaat 38, telefoon 3857032, E-mail: aj-bosman@kpnmail.nl

De samenstelling van de commissie 65+ bestaat uit een dienstdoende diaken, de heer H. van Dijk, de dames G. Breman, N.A. Hulsman, W. Timmerman en A. Bosman. Als inzet mogen we altijd een beroep doen op mevr. Kla van Dijk en Geke van Dijk om hulp te verlenen op de middagen.