We hebben ook voor dit seizoen weer geprobeerd om een aantrekkelijk programma samen te stellen. We komen samen in zaal de Stadskamp van de Meente. We hopen op fijne, gezellige, maar bovenal gezegende middagen en ontmoetingen met elkaar. Zoals u van ons gewend bent, gaan de deuren rond 14.00 uur open en kunt u in de zaal plaats nemen, waarna om half drie de opening plaats zal vinden door een predikant of pastoraal medewerker, met gebed en meditatie en verder gezamenlijk zingen uit het Psalmboek of een lied uit de groene bundel met diverse geestelijke liederen en gezangen. Steeds onder de muzikale begeleiding van organist Arend Booi. Dan volgt er een pauze, waarin u wordt voorzien van koffie of thee en een lekkere traktatie. Hierna krijgt een spreekster of spreker een uur de gelegenheid haar of zijn onderwerp toe te lichten. Soms een lezing, soms ook met aantrekkelijke beelden die we op het mooie zaalscherm van de Meente mogen laten zien. De volgende middagen staan DV gepland:

27 september 2017: Dhr. Gerrit van Dijk, hij houdt een lezing over een franse zendeling

25 oktober 2017: Het klompenmuseum, deze hopen een lezing te houden met als titel: Lopen op hout

15 december 2017: onze kerstmiddag, deze begint om 15.00 uur en aansluitend hopen we gezamenlijk een broodmaaltijd te houden

24 januari 2018: MAF, wat doet de MAF

21 februari 2018: dhr. Egbert Beens, boswachter in Nat. Park de Weerribben

21 maart 2018: stichting Gave, werken onder vluchtelingen

‘s Zondags voorafgaande aan deze middagen zal het nog als een extra uitnodiging van de kansels worden afgekondigd, ook in ONS KERKBLAD wordt het vroegtijdig gemeld en natuurlijk vindt u ook een programma in de bus of worden ze uitgedeeld bij de uitgangen van de kerk en het Hervormd Centrum.

Bij elke ontmoeting zal er een collecte gehouden worden bij de uitgang in de Stadskamp.

Namens de commissie Hervormde Diaconie 65+middagen: A.Bosman – van Dalfsen, Oostermaat 38, telefoon 3857032, E-mail: aj-bosman@kpnmail.nl

De samenstelling van de commissie 65+ bestaat uit twee dienstdoende diakenen en wel de heren H. van Dijk en A. Bekendam, de dames G. Breman, N.A. Hulsman, M. Olie, W. Timmerman en A. Bosman. Als inzet mogen we altijd een beroep doen op mevr. Kla van Dijk en Geke van Dijk om hulp te verlenen op de middagen.