Nadat we in maart 2020 de 65+ middagen ineens moesten annuleren, is er veel gebeurd. Veel bezoekers van onze middagen zijn ons ontvallen en gedurende het hele seizoen 2020-2021 konden we helaas niet bij elkaar komen. Wat hebben we het contact met u gemist!

Gelukkig lijkt de situatie nu zo dat we toch weer voorzichtig kunnen opstarten. Klik op de volgende afbeelding om de planning voor de komende tijd te lezen (alle data uiteraard Deo Volente):

 

 

De middagen zullen in De Meente worden gehouden. Op deze middagen ligt er bij de deur een lijst waarop u uw naam en telefoonnummer kunt noteren, zodat we weten wie er deze middagen zijn, mocht er zich toch onverhoopt iets voordoen. Uiteraard zullen we ons aan de geldende maatregelen houden. Wij hopen op deze manier u toch mooie middagen aan te kunnen bieden, op een veilige manier.

Ook doen we bij deze een oproep aan gemeenteleden die 65+ zijn en nog nooit op onze middagen zijn geweest. U bent van harte welkom!

Ook onze trouwe bezoekers roepen we op om bekenden/vrienden/buren mee te nemen. We hopen dan ook veel nieuwe gezichten te mogen zien.

Wanneer u vragen heeft over de middagen, of u wilt opgehaald worden, dan kunt u contact opnemen met Alien Bosman, tel. 038-3857032 of 06-53509269.

Een hartelijke groet van 65+ middagcommissie