De laatste week van januari is altijd de themaweek voor School, Kerk en Gezin. Door een commissie wordt een thema aangedragen waarover op school, thuis en in de kerkdienst nagedacht wordt. Verder worden alle kinderen van groep 5 op woensdagmorgen met de klas uitgenodigd in de kerk voor een rondleiding.
Voorafgaande de themaweek is op woensdagavond een avond voor ouders en andere opvoeders en op vrijdagavond wordt een Sing-In gehouden rond het thema. Op deze manier hopen we kinderen te laten merken dat het geloof niet alleen iets is voor in de kerk. Maar dat je op school en thuis met hetzelfde bezig bent.

In 2024 vindt de themaweek plaats van D.V. maandag 22 januari t/m zondag 28 januari 2024

Het thema van dit jaar is: ‘Jozef‘.

Thema-avond

Ook dit jaar is er weer een avond we voor alle ouders en belangstellenden. Dit jaar doen we het in de week voorafgaand aan de themaweek.

Datum: woensdag 17 januari.

Plaats:  Hervormd Centrum, inloop: 19.15 uur, aanvang: 19.30 uur.

Spreker: Erna van Dulken

Thema: Hoe lees je de Bijbel, toepast op Jozef. Ook zal zij handvatten geven hoe we hier in de themaweek in ons gezin en op school mee aan de slag kunnen.

 

Tekst van de week

De tekst die we dit jaar uit de Bijbel is: Genesis 39:21a

“Maar de Heere was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid.”

 

Kerkbezoek

D.V. woensdag 24 januari 2024

  • Groep 5: Grote Kerk
  • Groep 6: Hersteld Hervormde Kerk
  • Groep 7: Chr. Geref. Kerk

Er wordt een rondleiding gegeven, op het orgel gekeken en er zal een en ander verteld worden.

Dit duurt ongeveer een uur.

Het schema voor kerkbezoek :

  • 10.00 uur           groepen van Kindcentrum ‘De Morgenster’
  • 10.00 uur           groepen van Kindcentrum ‘De Levensbron’

 

Themalied(eren)

Themalied voor dit jaar:

Bovenbouw: ‘Alles wat je droomt’

Onderbouw: ‘Jozef (wonderwolk)’

 

Youtube-link naar de liederen

 

 

Sing-in

Op D.V. vrijdagavond 26 januari wordt er een Sing-in georganiseerd van 19.00 uur – 20.00 uur in het Hervormd Centrum. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het nu op de vrijdag in de themaweek. De kinderen kennen dan de liederen die in deze week aangeleerd zijn..

 

Themadienst

Als afsluiting van de week is er een kerkdienst afgestemd op de kinderen, is op D.V. zondag 28 januari in de Grote kerk aan het Kerkplein. De preek zal gaan over het thema van deze week: ‘Jozef’.

Deze dienst begint om 9.30 uur.