De laatste week van januari is altijd de themaweek voor School, Kerk en Gezin. Door een commissie wordt een thema aangedragen waarover op school, thuis en in de kerkdienst nagedacht wordt. Verder worden alle kinderen van groep 5 op woensdagmorgen met de klas uitgenodigd in de kerk voor een rondleiding.
In de themaweek is op woensdagavond een avond voor ouders en andere opvoeders en op vrijdagavond wordt een Sing In gehouden rond het thema. Op deze manier hopen we kinderen te laten merken dat het geloof niet alleen iets is voor in de kerk. Maar dat je op school en thuis met hetzelfde bezig bent.

Data 2016 (DV):
ma 25 jan. start themaweek
woe 27 jan. rondleiding in de kerk voor groep 5
avond voor ouders en opvoeders in het Herv. Centrum
vrij 29 jan. Sing In in het Herv. Centrum
zo 31 jan. afsluiting van de themaweek in de morgendienst in de kerk