De laatste week van januari is altijd de themaweek voor School, Kerk en Gezin. Door een commissie wordt een thema aangedragen waarover op school, thuis en in de kerkdienst nagedacht wordt. Verder worden alle kinderen van groep 5 op woensdagmorgen met de klas uitgenodigd in de kerk voor een rondleiding.
In de themaweek is op woensdagavond een avond voor ouders en andere opvoeders en op vrijdagavond wordt een Sing-In gehouden rond het thema. Op deze manier hopen we kinderen te laten merken dat het geloof niet alleen iets is voor in de kerk. Maar dat je op school en thuis met hetzelfde bezig bent.

Data 2022 (D.V.): Thema-avond is op woensdag 26 januari 2022 om 19.30 uur in het Hervormd Centrum.