De algemene kerkenraad (AK) bestaat uit vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden. Er is een verdeling tussen de ambten, maar ook zijn alle vijf bovenwijkse taakgebieden vertegenwoordigd.

Deze taakgebieden zijn Toerusting (en Catechese), Diaconaat , Kerkbeheer, Jeugdwerk en Missionair (Evangelisatie en Zending). Bij het beroepingswerk van een wijk heeft de AK een beperkte taak. De AK komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen, of zoveel meer als nodig is. Op de AK vergaderingen komen zaken aan de orde die, om het zo maar te zeggen, de hele gemeente betreffen, dus niet-wijkgebonden zijn.

In de AK hebben de volgende broeders zitting:

Wijk 1  Wijk 2
Ouderling H. van der Sluis Ds. G.H. Molenaar (voorzitter)
Diaken J. Visscher Diaken M. van Dijk
Ouderling J. Henniphof Ouderling D. Vahl
Ouderling-Kerkrentmeester H. Timmerman (scriba) Ouderling-Kerkrentmeester G.J. Kijk in de Vegte
Jeugdouderling B. de Leeuw Evangelisatieouderling B.J. Bakker

Door op de naam te klikken kunt u een email naar de persoon sturen.