De VBK-middag wordt drie keer in het winterseizoen georganiseerd. Een keer in de herfstvakantie, een keer in de voorjaarsvakantie en een keer in de meivakantie. De VBK-middag is bedoeld voor kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten van de basisschool. Tijdens de middag gaan we samen zingen, we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, we zingen ook het themalied van de VBK en herhalen de bijbeltekst van de VBK. Dus eigenlijk de zomer-VBK in het klein. Als je op een van de Hervormde scholen zit, krijg je daar een uitnodiging. Kinderen die op een andere school zitten, maar wel op de VBK zijn geweest, krijgen zoveel mogelijk thuis een uitnodiging.  Ook komt het in het kerkblad te staan. De kosten voor deze middag zijn € 1,00.

De data van deze middagen zijn: D.V. Donderdag 25 oktober 2018, dinsdag 19 februari 2019, dinsdag 30 april 2019. Altijd van 14.00-16.00 uur. En in het Hervormd Centrum.

Klik hier voor de foto`s van de knutselmiddag in de herfstvakantie.

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Mirjan Riezebos, Kamperzeedijk 71, 038-3858495