De VBK-middag wordt drie keer in het winterseizoen georganiseerd. Een keer in de herfstvakantie, een keer in de voorjaarsvakantie en een keer in de meivakantie. De VBK-middag is bedoeld voor kinderen die in groep 3 t/m 8 zitten van de basisschool. Tijdens de middag gaan we samen zingen, we luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, we zingen ook het themalied van de VBK en herhalen de Bijbeltekst van de VBK. Dus eigenlijk de zomer-VBK in het klein. Als je op een van de Hervormde scholen zit, krijg je daar een uitnodiging. Kinderen die op een andere school zitten, maar wel op de VBK zijn geweest, krijgen zoveel mogelijk thuis een uitnodiging.  Ook komt het in het kerkblad te staan. De kosten voor deze middag zijn € 1,00.

VBK-middag 23 oktober 2023:

Voor vragen kun je contact opnemen met:

Mirjan Riezebos, Kamperzeedijk 71, 038-3858495