Eén keer in de 14 dagen komen we als vrouwenkring Lois op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. Een morgen duurt van 9.30 uur tot 11.15 uur. Het is mooi om als vrouwen bij elkaar te komen. Samen Gods Woord lezen en overdenken, samen bidden en op een ontspannen wijze elkaar ontmoeten. Dat is verrijkend en leerzaam. Elk seizoen behandelen we een Bijbelstudie uit het maandblad “Vrouw tot Vrouw”.

Samen met de 3 andere vrouwenverenigingen: Noadja, Beréa en Schrift & Belijdenis worden er gezamenlijke morgens georganiseerd. Ook gaan we als vrouwenkring aan het eind van het seizoen iets leuks doen. Lijkt je het leuk om een keer mee te doen met onze vrouwenkring? Welkom!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
-Henny Bosman (voorzitter)
-Jenny Post (2e voorzitter)
-Hermien ter Horst (penningmeester)
-Jacolien Eenkhoorn (secretaresse)
-Ans Naberman (algemeen adjunct)
Contactpersoon:
Henny Bosman
Fluitekruid 2
8281 KA  Genemuiden
Telefoon: 06-28362046
Het overzicht van activiteiten van het seizoen 2023-2024:

13 september

Gezamenlijke openingsmorgen:

Inleiding Bijbelstudies

“Leven in de eindtijd”  n.a.v. Openbaring 1

13 september 

Gezellige middag
27 september

Bijbelstudie 1.

“Wees niet bang” n.a.v Openbaring 1

11 oktober

Bijbelstudie 2.

“Jezus staat buiten” n.a.v. Openbaring 3

8 november

Bijbelstudie 3.

“De troon, het boek en het Lam” n.a.v. Openbaring 4-5

22 november

Bijbelstudie 4.

“Vier ruiters” n.a.v. Openbaring 6

6 december

Bijbelstudie 5.

“Strijd en vrede” n.a.v. Openbaring 7

13 december Gezamenlijke kerstviering
17 januari

Bijbelstudie 6.

“Hoopvol en moedig getuigen” n.a.v. Openbaring 11

31 januari

Bijbelstudie 7.

“Overwonnen vijand’ n.a.v. Openbaring 12

14 februari

Bijbelstudie 8.

“Twee beesten” n.a.v. Openbaring 13

28 februari

Bijbelstudie 9.

“Gods nieuwe wereld” n.a.v. Openbaring 21

20 maart

Bijbelstudie 10.

“God woont bij de mensen” n.a.v. Openbaring 21

10 april Afsluitingsmorgen