Eén keer in de 14 dagen komen we als vrouwenkring Lois op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. Een morgen duurt van 9.30 uur tot 11.15 uur. Het is mooi om als vrouwen bij elkaar te komen. Samen Gods Woord lezen en overdenken, samen bidden en op een ontspannende wijze elkaar ontmoeten. Dat is verrijkend en leerzaam. Elk seizoen behandelen we een Bijbelstudie uit het maandblad “de Hervormde Vrouw”. Dit seizoen hopen we stil te staan bij het Bijbelboek: Jeremia.

Samen met de 3 andere vrouwenverenigingen, Noadja, Berea, en Schrift en Belijdenis worden er gezamenlijke morgens georganiseerd. Ook gaan we als vrouwenkring aan het eind van het seizoen iets leuks doen. Lijkt je het leuk om een keer mee te doen met onze vrouwenkring? Welkom!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Margreet Breman   ( voorzitter)
Henny Bosman       ( 2e voorzitter)
Margriet van Dijk    ( secretaresse)
Jannie Timmerman ( penningmeester)
Jenny Bekendam     ( alg. adjunct)
Contactpersoon:
Henny Bosman
Fluitekruid 2
8281 KA  Genemuiden
Tel. nr.: 038-3856286
Overzicht activiteiten vrouwenkring Loïs 2018-2019
Woensdag 19 september Openingsmorgen: Prof. Dr. J. Hoek
Donderdag 27 september Bondsdag Barneveld
Woensdag 3 oktober 1e Bijbelstudie
Woensdag 17 oktober 2e Bijbelstudie
Woensdag 31 oktober Crea-morgen
Woensdag 14 november 3e Bijbelstudie
Woensdag 28 november 4e Bijbelstudie
Woensdag 12 december Kerstmorgen
Woensdag 9 januari 5e Bijbelstudie
Woensdag 23 januari Themamorgen Hervormde vrouwenbond
Woensdag 30 januari 6e Bijbelstudie
Woensdag 13 februari 7e Bijbelstudie
Woensdag 27 februari 8e Bijbelstudie
Woensdag 20 maart 9e Bijbelstudie
Woensdag 3 april 10e Bijbelstudie
Woensdag 10 april Uitje