Eén keer in de 14 dagen komen we als vrouwenkring Lois op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. Een morgen duurt van 9.30 uur tot 11.15 uur. Het is mooi om als vrouwen bij elkaar te komen. Samen Gods Woord lezen en overdenken, samen bidden en op een ontspannen wijze elkaar ontmoeten. Dat is verrijkend en leerzaam. Elk seizoen behandelen we een Bijbelstudie uit het maandblad “Vrouw tot Vrouw”.

Samen met de 3 andere vrouwenverenigingen: Noadja, Beréa en Schrift & Belijdenis worden er gezamenlijke morgens georganiseerd. Ook gaan we als vrouwenkring aan het eind van het seizoen iets leuks doen. Lijkt je het leuk om een keer mee te doen met onze vrouwenkring? Welkom!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
  • Henny Bosman (voorzitter)
  • Jenny Bekendam (2e voorzitter)
  • Jannie Timmerman (penningmeester)
  • Jacolien Eenkhoorn (secretaresse)
  • Ans Naberman (algemeen adjunct)
Contactpersoon:
Henny Bosman
Fluitekruid 2
8281 KA  Genemuiden
Telefoon: 06-28362046
Overzicht activiteiten vrouwenkring Loïs 2021-2022
15-sep-21 Gezamenlijke openingsmorgen – Inleiding Ds. Molenaar over “Zoek eerst het Koninkrijk van…”
29-sep-21 Bijbelstudie 1
13-okt-21 Bijbelstudie 2 (n.a.v. Genesis 3: 1-24 – “Niet de mens, maar Satan koning?”
27-okt-21 Bijbelstudie 3 (n.a.v. 2 Samuël 7: 1-17 – “Weer dromen van een nieuw Koningschap?”
17-nov-21 Bijbelstudie 4 (n.a.v. Daniël 7: 1-28 – “De Mensenzoon gaat Koning worden.”
8-dec-21 Bijbelstudie 5 (n.a.v. Markus 1: 9-28 – “Het Koninkrijk is dichtbij.”
15-dec-21 Gezamenlijke kerstochtend
19-jan-22 Bijbelstudie 6
2-feb-22 Bijbelstudie 7 (n.a.v. Johannes 18: 28-40 – “Jezus wordt Koning in de finale.”
16-feb-22 Bijbelstudie 8 (n.a.v. Handelingen 1: 4-13 – “De Koning op de troon deelt uit.”
2-mrt-22 Bijbelstudie 9 (n.a.v. Kolossenzen 3: 1-17 – “Het verborgen Koninkrijk woelt alles om”
23-mrt-22
6-apr-22 Afsluiting seizoen