Deze groep is speciaal bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder, die nog geen belijdenis hebben gedaan en ook nog geen plannen hebben om belijdenis te doen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt les gegeven over een aantal belangrijke zaken van het christelijke geloof. Daarbij is er alle ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

De 18+ catechese vindt wekelijk plaats (op dinsdagavond van 20:45 tot 21:30 uur) en wordt verzorgd door de jeugdwerkleider. 

Informatie:

Tabitha Schurink – Van der Meulen, Langestraat 181, Tel. 06 – 21 19 43 37, E-mail: tschurink@hervormdgenemuiden.com