Deze groep is speciaal bedoeld voor jongeren van zo’n 20 jaar en ouder, die nog geen belijdenis hebben gedaan en ook nog geen plannen hebben om belijdenis te doen.
Tijdens de bijeenkomsten wordt les gegeven over een aantal belangrijke zaken van het christelijke geloof.. Daarbij is er alle ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

 

De Jongvolwassencatechese vindt 1x in de 14 dagen plaats. 

Informatie:

Ds. W.G. Hulsman, Langestraat 6, (038) – 385 52 70, predikant_wijk1@hervormdgenemuiden.com

Ds. G.H. Molenaar, Leeuwerik 7, (06) 10 61 28 85, predikant_wijk2@hervormdgenemuiden.com