Beréa is één van de vrouwenverenigingen van onze gemeente en alle vrouwen die ‘s ochtends niet in de gelegenheid zijn een vrouwenkring te bezoeken zijn van harte welkom. Ons doel is om met elkaar Gods Woord te bestuderen en hierover samen te spreken. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning.

Eens in de twee weken komen we op dinsdagavond bij elkaar. Samen zingen, bidden en een Bijbelstudie behandelen, dat is in ‘t kort wat we doen op deze avonden. We komen samen in het Hervormd Centrum. Inloop is vanaf 20.00 uur en we beginnen om 20.15 uur. De avonden duren tot ongeveer 21.30 uur.

We willen je van harte uitnodigen om eens een keer te komen!

De planning voor het seizoen 2023/2024 ziet er (Deo Volente) als volgt uit:

13 september 2023 Gezamenlijke openingsmorgen
26 september 2023 1e Bijbelstudie
10 oktober 2023 2e Bijbelstudie
24 oktober 2023 3e Bijbelstudie
14 november 2023 4e Bijbelstudie
28 november 2023 5e Bijbelstudie
12 december 2023 Kerstviering
16 januari 2024 6e Bijbelstudie
30 januari 2024 7e Bijbelstudie
13 februari 2024 8e Bijbelstudie
27 februari 2024 9e Bijbelstudie
12 maart 2024 10e Bijbelstudie
9 april 2024 Afsluiting seizoen