Beréa is één van de vrouwenverenigingen van onze gemeente en wel de “jonge‟ vrouwenvereniging. De leeftijd van onze leden varieert van ongeveer 25 jaar tot 45 jaar. Ons doel is om met elkaar Gods Woord te bestuderen en hierover samen te spreken. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Sinds enige jaren komt één keer in de 14 dagen op woensdagmorgen een groep jonge vrouwen bij elkaar in het Hervormd Centrum.

Met ingang van seizoen 2021/2022 wordt er een avondkring georganiseerd, voor vrouwen die overdag niet kunnen. Eens in de twee weken komen we op dinsdagavond bij elkaar. Samen zingen, bidden en een bijbelstudie behandelen, dat is in ‘t kort wat we doen op deze avonden. Onze eerste avond vond plaats op 12 oktober. We komen samen in het Hervormd Centrum. Inloop is vanaf 20:00 uur en we beginnen rond 20:15 uur.

Onze eerstvolgende avond staat gepland op D.V. dinsdag 30 november 2021.

We hopen dinsdagavond 30 november weer bij elkaar te komen om verder te gaan met bijbelstudie 5. Het thema is ‘Het koninkrijk is dichtbij’, we lezen Markus 1:9-28.

Inloop is vanaf 20:00 uur en rond 20:15 uur hopen wij dan te beginnen. Van harte welkom in het Hervormd Centrum.

We willen je van harte uitnodigen om eens een keer te komen.