Psychopastorale hulp

J.D. (Hans) Scherphof

Vliersingel 36

8082 DH Elburg

tel: 06-19812872 (di en wo)

Email: psychopastoraatgenemuiden@outlook.com

Postadres: Psychopastoraat, H. Scherphof, Hervormde Gemeente, Stuivenbergstraat 51, 8281 EK Genemuiden

Extra pastorale begeleiding?

In onze Hervormde Gemeente zijn het in eerste instantie de (wijk)predikant of (wijk)ouderling waarmee u contact kunt zoeken voor pastorale zorg. Soms is intensievere pastorale zorg gewenst, door daartoe specifiek opgeleide kerkelijk werkers.

Door 4 plaatselijke kerken samen is dhr. Hans Scherphof aangesteld als psychopastoraal begeleider, zijn contactgegevens staan hierboven vermeld en met hem kunt u  rechtstreeks contact opnemen. Ook is het mogelijk dat de predikant of uw wijkouderling voor u dit contact willen leggen, uiteraard alleen wanneer u daarmee instemt.

Voor Psychopastorale hulp gericht op huwelijk en relatie verwijzen we naar de speciale pagina op deze website.