Relationele- en Psychopastorale hulp

M. (Rien) ten Brinke
Nachtegaal 17
8271 HS IJsselmuiden
tel: 06-33715941 (di en wo)
Postadres: Psychopastoraat, R. ten Brinke, Hervormde Gemeente, Stuivenbergstraat 51, 8281 EK Genemuiden

 

 

 

Extra pastorale begeleiding?

In onze Hervormde Gemeente zijn het in eerste instantie de (wijk)predikant of (wijk)ouderling waarmee u contact kunt zoeken voor pastorale zorg. Soms is wat intensievere pastorale zorg gewenst. Bovendien kan in sommige contacten juist een vrouw/man een goede aanvulling zijn op de pastorale begeleiding door ambtsdragers.

In die situaties zijn in onze Gemeente Extra Pastorale Begeleiders beschikbaar, toegerust met specifieke kennis en vaardigheden. Ze zijn benoemd door de kerkenraad en hebben een geheimhoudingsplicht. Daarom goed om te weten: uitgangspunt is, dat degene met wie u belt of mailt de enige is, die van uw verzoek om contact af weet.

U kunt rechtstreeks contact op nemen met een van de hieronder genoemde personen:
J.K.D. (Janny) de Boer E: j.k.de.boer@tele2.nl T: 06-26305312
J. (Jan) Henniphof E: jan@janhenniphof.nl T: 038-3855855
W. (Wim) Siebert E: awsiebert@gmail.com T: 06-51676136
J. (Jaap) Visscher (coördinator / contactpersoon) E: jaapvsc@gmail.com T: 06-58941815
 A.J. ( Jolanda) Roeland-Heldoorn E: jolandaroeland@hotmail.com  T: 06-18367025

R. (Rien) ten Brinke is – zo nodig – voor de pastorale begeleiders beschikbaar.