Nieuwe catechesemethode

Afgelopen jaren hebben wij als catecheten gebruikt gemaakt van de methode ‘Leer & Leef’, maar met ingang van het seizoen 2022/2023 starten wij met een nieuwe methode, namelijk ‘Just read it’.

Just read it’ Dat gaan wij dit jaar doen, gewoon lezen. Lezen in Gods Woord, omdat dat Woord ons de juiste weg wijst. Tijdens de catechese mogen we daar samen uit leren, samen op weg gaan, open staan voor wat God ons wil leren in Zijn Woord. Zijn naam mag jij al heel lang meedragen, vanaf je doop. Zo mogen wij ook leerlingen van Jezus zijn. Hem volgen, van Hem leren en samen Hem dienen.

Meer informatie over de catechesemethode ‘Just read it’ is te vinden op https://www.justreadit.nl/

Hartelijke groet van het catechetenteam:

Ds. Molenaar, Ds. Hulsman, Tabitha Schurink-Van der Meulen (catecheten) en Hilke Tuinman-Timmerman (administratie).