Nieuwe catechesemethode

Afgelopen jaren hebben wij als catecheten gebruikt gemaakt van de methode ‘Reflector’ van de HGJB. De HGJB heeft een nieuwe, eigentijdse methode ontwikkeld.

Eigentijds in vorm en uitstraling. De inhoud heeft naast natuurlijk de Bijbel, de Heidelbergse Catechismus als uitgangspunt. Onderwerpen zoals; ‘de Drie-Eenheid’, ‘de Kerk’ en ‘Bidden’ komen aanbod. Maar ook thema’s waar jongeren vandaag de dag mee geconfronteerd worden; ‘Wie ben ik?’, ‘Terrorisme’ en ‘Occultisme’.  Hier op de website kunt u de eerste twee lessen en inhoudsopgave van elke leeftijdsgroep tot 17 jaar bekijken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, geef het gerust aan bij een van de catecheten.

Hartelijke groet van het catechetenteam:

Ds. Molenaar, Ds. Hulsman, Tabitha Schurink-Van der Meulen, Jaap Visscher en Hilke Tuinman-Timmerman (administratie).

 

Klik hier voor de catechisatie methode 12-13 jaar

Klik hier voor de catechisatie methode 14-15 jaar

Klik hier voor de catechisatie methode 16-17 jaar