EVANGELISATIECOMMISSIE

Is evangelisatie echt nodig in dit vrije land? Momenteel bevinden wij ons in een tijd dat de kerkgang afneemt en mensen wel geloven of ‘op zoek zijn naar zingeving’, maar daarbij de kerk niet meer nodig hebben. Als commissie zien wij deze trend ook in Genemuiden helaas toenemen, maar toch mogen wij hoop blijven houden. Als commissie zetten wij ons daarom in om mensen de Goede Boodschap te blijven brengen en buigen wij ons voortdurend over de vraag: “Hoe spelen wij op deze ontwikkelingen in?”

Wij proberen altijd in gesprek te blijven met de mensen die de kerk, om welke reden dan ook, verlaten hebben en richten ons daarnaast op mensen die de Heere Jezus (nog) niet kennen. Als commissie zijn wij daarom bijvoorbeeld aanwezig tijdens de jaarlijkse Biestemerk, tijdens de Vakantie Bijbel Klub (VBK)-week, tijdens de Tiener Evangelisatie Activiteiten (TEA), tijdens de 6 Sing-ins per jaar in het Hervormd Centrum en ook organiseren wij drie keer per jaar een zangdienst (Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag) en daarnaast de jaarlijkse Volkskerstzang op 24 december.

Ook participeren wij, met een aantal andere Genemuider kerken, in de jaarlijkse Bootevangelisatie. Dat vindt elk jaar plaats met ingang van de laatste zaterdag van juni tot en met de laatste zaterdag van augustus.

Wat onze motivatie is om dit belangrijke, maar soms lastige, werk te doen? Wij hebben als boodschappers van Jezus een mooie belofte meegekregen, die te lezen is in Mattheüs 28:20: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Dan kúnnen wij toch niet meer zwijgen?

Zou je meer willen weten of heb je belangstelling om lid te worden van de evangelisatiecommissie? Of zou je wel wat tijd willen investeren in bepaalde activiteiten binnen onze commissie? Neem dan eens contact op met één van de commissieleden. Je zult er geen spijt van krijgen en het verrijkt je leven!

Van harte uitgenodigd!

Onze huidige commissieleden zijn:

Danny Schurink – Evangelisatieouderling wijk I
Langestraat 181, 8281 AJ Genemuiden
tel: 06-24669445 / dschurink@hervormdgenemuiden.com
Bert Jan Bakker – Evangelisatieouderling wijk II
Stuivenbergstraat 80, 8281 EN Genemuiden
Magda van Benthem
Grutto 29, 8281 ES Genemuiden
Jan Gerrit Elzinga
Valeriaan 38, 8281 LH Genemuiden
Christina Floor-Hop
Wulp 3, 8281 GP Genemuiden
Jurjen Giethoorn
Lus 81, 8281 NV Genemuiden
Henk Kroes
Zilverschoon 33, 8281 LB Genemuiden