uit

Vacant sinds 1 juli 2019

  • Gezien de huidige situatie ligt het beroepingswerk stil. Wij wachten op dit moment de ontwikkelingen af en hopen als kerkenraad weer bij elkaar te komen, wanneer dit verantwoord is. Uiteraard hopen wij dan ook aan het beroepingswerk weer een vervolg te kunnen geven. Eens te meer worden wij ook als ambtsdragers bepaald bij het feit dat wij in alles diep afhankelijk zijn van de Heere en dat wij zonder Hem niets kunnen. Laten wij bidden om Zijn genade!
Over de auteur