<< Terug

Online collecte + alternatieve collectevormen blijven beschikbaar

Gelukkig kon na de coronaperiode het aantal kerkgangers tijdens de Erediensten weer worden opgeschaald naar ‘normaal’. De Dienst der offeranden is weer in ere hersteld. De offerkist bij de uitgang is aangepast, zodat er mogelijkheid is om te geven voor zowel de extra collecte (de derde collecte in de dienst) en voor de zending (de vierde collecte in de dienst). Voor degenen die de dienst online volgen, blijven de alternatieve collectevormen beschikbaar, zoals hieronder weergegeven:

Online Collecte

Velen onder u maken gebruik van de Online Collecte mogelijkheid. Op de website vindt u een groot rood veld met daarop de tekst “Klik hier voor de (online) collecte”. Indien u daarop klikt, komt u terecht bij een invulveld. Het invullen en verwerken hiervan spreekt voor zich. Wanneer u bij de opmerkingen niets invult, dan worden uw giften toegerekend aan de kerkdiensten van de (zon)dag waarop u geeft of aan de laatstgehouden kerkdienst. U ontvangt een bevestiging dat uw gift is overgemaakt op IBAN NL70 RABO 0115 6000 00. Dit klopt volledig, want dit is een speciale bankrekening, welke is gekoppeld aan de online faciliteit. Let op: u moet deze IBAN niet gebruiken als u via uw bankrekening (het zogenaamde internetbankieren) iets overmaakt aan de kerk. De ontvangen bedragen worden vanuit deze bankrekening naar rato verdeeld onder Diaconie en Kerkbeheer.

Collectegiften via bankoverschrijving / internetbankieren

Sommigen onder u vinden het handiger om gewoon via een bankoverschrijving of internetbankieren het collectebedrag over te maken. Om het voor ons overzichtelijk te houden, willen wij u verzoeken om in dat geval uw gift zelf te verdelen tussen Diaconie en Kerkbeheer, u kunt dan uw giften als volgt overmaken:

Diaconie: IBAN NL66 RABO 0321 4094 34 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Genemuiden

Kerkbeheer: IBAN NL44 RABO 0321 4036 22 t.n.v. Hervormde Gemeente Genemuiden

U kunt, als u dat wenst, bij uw overschrijving een toelichting vermelden, maar de door u gekozen bankrekening bepaalt of het bedrag bestemd wordt voor Diaconie of Kerkbeheer.

Automatische incasso

Wij willen u ook de mogelijkheid aanbieden van automatische incasso. Dit is voor u heel handig en voor ons, als kerk, iets voordeliger, omdat wij besparen op transactiekosten. Wij kunnen dan met uw toestemming maandelijks een bedrag incasseren. U kunt uw wens hiervoor kenbaar maken door contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau (te bereiken op maandag en donderdag). De automatische incasso wordt gestopt, zodra er weer openbare kerkdiensten zijn, of op het moment dat u dit wilt.

Inleveren collectebonnen

Ook is het mogelijk om collectebonnen in een envelop in de brievenbus te doen bij het Hervormd Centrum. U schrijft dan op de envelop niet uw naam, maar wel de datum en de bestemming, wat betreft de collecte. Op die manier kunt u uw oude bonnen eerst opmaken, maar u kunt uiteraard ook nieuwe bonnen bestellen, door het bestelformulier in de bus te doen, of collectebonnen te bestellen via de website.

Verdeling bedragen extra collecte tussen Diaconie en Kerkbeheer

Hierboven wordt omschreven dat het mogelijk is om uw giften te bestemmen en te verdelen onder Diaconie en Kerkbeheer. Bij het Online Collecteren is dat nog uitgebreider mogelijk. Soms wordt door gemeenteleden bij overmaking een specifieke bestemming aangegeven voor de extra collecte, maar dit is niet de bedoeling. Ondanks het feit dat de Online Collecten niet tegenvallen, komt er toch minder geld binnen en komen zowel Diaconie als Kerkbeheer tekort voor alle gebruikelijke doelen. U mag erop vertrouwen dat beide Colleges de gelden naar rato verdelen en deze bestemmen voor de doelen waar de nood het hoogst is, of waarvoor verplichtingen gelden.

De Diaconie en het College van Kerkrentmeesters zijn u zeer dankbaar voor uw collectegiften.