<< Terug

Activiteitenkalender komende periode (update 1 september 2022)

                                                                                          (Klik op bovenstaande button voor de complete jaarkalender)

3 september 2022 19:00 uur Dankdienst 75-jarig Jubileum Hervormde Zondagsschool
4 september 2022 09:30 uur Heilige Doop (Grote kerk)
5 september 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
7 september 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
11 september 2022 09:30 uur Voorbereiding Heilig Avondmaal
12 september 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
20:00 uur Hart voor je Huwelijk – Cursusavond 1 (Hervormd Centrum)
13 september 2022 19:30 uur Ontmoetingsavond Stichting GAVE (De Regenboog – Hasselt)
14 september 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
09:30 uur Openingsmorgen Vrouwenverenigingen (Hervormd Centrum)
19:15 uur Censura Morum (Hervormd Centrum)
20:00 uur Avondmaalskring (Hervormd Centrum)
18 september 2022 09:30 uur Heilig Avondmaal
19 september 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
20:00 uur Mannenvereniging ‘Calvijn’
21 september 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Schrift & Belijdenis’
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Noadja’
19:30 uur Vergadering Wijkkerkenraden
24 september 2022 13:15 uur GEMEENTEDAG
25 september 2022 09:30 uur STARTZONDAG WINTERWERK
26 september 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
20:00 uur Vergadering College van Kerkrentmeesters
27 september 2022 15:00 uur Bijbelkring ‘De Meente’
20:15 uur Startavond Huisbijbelkringen (Hervormd Centrum)
28 september 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Loïs’
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Beréa’
2 oktober 2022 09:30 uur Israëlzondag
3 oktober 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
20:00 uur Vergadering College van Kerkrentmeesters + Diaconie
20:00 uur Mannenvereniging ‘Calvijn’
5 oktober 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Schrift & Belijdenis’
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Noadja’
9 oktober 2022 09:30 uur Andersbegaafdendienst (Hervormd Centrum)
10 oktober 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
11 oktober 2022 15:00 uur Bijbelkring ‘De Meente’
12 oktober 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Loïs’
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Beréa’
19:30 uur Bijbellezing Hervormd Centrum
16 oktober 2022 16:30 uur Sing-In Hervormd Centrum
17 oktober 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
20:00 uur Mannenvereniging ‘Calvijn’
19 oktober 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Schrift & Belijdenis’
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Noadja’
24 oktober 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
25 oktober 2022 15:00 uur Bijbelkring ‘De Meente’
20:00 uur Gemeenteavond
26 oktober 2022 09:30 uur Meditatie Kerkradio vanuit het Hervormd Centrum
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Loïs’
09:30 uur Vrouwenvereniging ‘Beréa’
31 oktober 2022 18:30 uur Uitzending morgendienst Hervormd Centrum via Kerkradio
20:00 uur Mannenvereniging ‘Calvijn’
20:00 uur Hervormingsdag

(Iedere maand zal deze agenda worden geactualiseerd)