Bestelformulier

De aankoop van collectebonnen geschiedt door een ingevuld bestelformulier. Dit bestelformulier doet u in de brievenbus in het Hervormd Centrum of in collectebus bij de uitgang. Wilt u (extra) blanco bestelformulieren, dan kunt u die ophalen in het Hervormd Centrum op tijden dat het kerkelijk bureau is geopend. Het is ook mogelijk om via www.hervormdgenemuiden.com collectebonnen te bestellen. Bestellingen die tot en met zaterdag worden ingeleverd, worden voor het einde van de volgende week bezorgd.

LET OP: BESTELFORMULIEREN INGELEVERD TOT UITERLIJK D.V. DINSDAG 27 DECEMBER 10:00 UUR WORDEN NOG VERWERKT IN 2022. ALLES WAT DAARNA BINNENKOMT WORDT VERWERKT IN 2023!

Bestelformulier collectebonnen 2022

Wijzigingen collectebonnen Periodiek worden de waarden van de collectebonnen beoordeeld en eventueel aangepast. Eind 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters samen met de Diaconie gekeken naar de huidige waarden en tevens naar de ‘omloopsnelheid’. Het tarief voor de gele bonnen is per 1 januari 2021 aangepast naar € 0,65 per stuk. De groene bon is aangepast naar € 0,90 per stuk en de rode bon naar € 1,20 per stuk. De overige collectebonnen, die binnen onze gemeente worden uitgegeven, zijn ongewijzigd gebleven. Deze tarieven zijn in 2022 nog altijd van toepassing. Voor de duidelijkheid maakt het College van Kerkrentmeesters er u op attent dat alle eerder gekochte collectebonnen uiteraard wel geldig blijven.

Afgeven doorlopende machtiging

Om in de toekomst makkelijk collectebonnen te kunnen bestellen via de website, is het nodig dat u ons eenmaal een machtiging verleent om toekomstige bestellingen voor collectebonnen in behandeling te kunnen nemen: de zogenaamde ‘Doorlopende machtiging’. Als u deze doorlopende machtiging heeft afgegeven, kunt u in de toekomst eenvoudig uw bestelling ingeven en dan regelen wij de rest automatisch voor u. Dit formulier doet u in de brievenbus aan de zijkant van de Garfkamer links van de deur. Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden (na het openen kunt u deze uitprinten). Alleen in combinatie met uw bestelling via de website is deze machtiging geldig. Als wij eenmaal over een machtiging beschikken is voor volgende bestellingen het plaatsen van een bestelling via de website voldoende. U kunt uw machtiging uiteraard op ieder moment intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com of een brief te richten aan: College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Genemuiden, Stuivenbergstraat 51, 8281 EK Genemuiden. Meer informatie: tel: 038-3858888.

Bestelformulier collectebonnen

  Besteller

  Uw naam (verplicht)

  Uw adres (verplicht)

  Uw woonplaats (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw rekeningnummer (verplicht)

  Collectebonnen (Let op, dit is per vel)

  GEEL (€ 0,65)
  20 bonnen per vel (€ 13,-)

  GROEN (€ 0,90)
  20 bonnen per vel (€ 18,-)

  ROOD (€ 1,20)
  20 bonnen per vel (€ 24,-)

  WIT (€ 1,75)
  20 bonnen per vel (€ 35,-)

  GRIJS (€ 5,50)
  20 bonnen per vel (€ 110,-)

  Totaal: € 0,-

  Het totaalbedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Hiervoor dient u eenmalig een ondertekende doorlopende machtiging in te leveren bij het college van kerkrentmeesters.

  Ik heb de doorlopende machtiging ondertekend en ingeleverd