Bestelformulier

De aankoop van collectebonnen geschiedt door een ingevuld bestelformulier. Dit bestelformulier doet u in de brievenbus in het Hervormd Centrum of in collectebus bij de uitgang. Wilt u (extra) blanco bestelformulieren, dan kunt u die ophalen in het Hervormd Centrum op tijden dat het kerkelijk bureau is geopend. Het is ook mogelijk om via www.hervormdgenemuiden.com collectebonnen te bestellen. Bestellingen die tot en met zaterdag worden ingeleverd, worden voor het einde van de volgende week bezorgd.

Van 30 juli tot en met 24 augustus worden er geen collectebonnen uitgegeven

ivm vakantie.

Bestelformulier collectebonnen 2019

Wijzigingen collectebonnen

Periodiek worden de waarden van de collectebonnen beoordeeld en eventueel aangepast. In de afgelopen maand heeft het College van Kerkrentmeesters samen met de Diaconie gekeken naar de huidige waarden en tevens naar de ‘omloopsnelheid’. Besloten is dat de witte bonnen die momenteel een waarde kennen van € 1,50 per 1 januari 2019 worden opgewaardeerd naar € 1,75.  Daarnaast wordt de uitgifte van de blauwe collectebon met een waarde van € 2,75 per 1 januari 2019 stopgezet. De overige collectebonnen(geel, groen, rood en grijs) die binnen onze gemeente worden uitgegeven, blijven ongewijzigd. Voor de duidelijkheid maakt het College van Kerkrentmeesters er u op attent dat de blauwe collectebonnen uiteraard wel geldig blijven in 2019.

Afgeven doorlopende machtiging

Om in de toekomst makkelijk collectebonnen te kunnen bestellen via de website, is het nodig dat u ons eenmaal een machtiging verleent om toekomstige bestellingen voor collectebonnen in behandeling te kunnen nemen: de zogenaamde ‘Doorlopende machtiging’. Als u deze doorlopende machtiging heeft afgegeven, kunt u in de toekomst eenvoudig uw bestelling ingeven en dan regelen wij de rest automatisch voor u. Dit formulier doet u in de brievenbus aan de zijkant van de Garfkamer links van de deur. Het machtigingsformulier kunt u hier downloaden (na het openen kunt u deze uitprinten). Alleen in combinatie met uw bestelling via de website is deze machtiging geldig. Als wij eenmaal over een machtiging beschikken is voor volgende bestellingen het plaatsen van een bestelling via de website voldoende.

U kunt uw machtiging uiteraard op ieder moment intrekken. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan kerkrentmeesters@hervormdgenemuiden.com.

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Genemuiden
Stuivenbergstraat 82, 8281 EN Genemuiden. Tel: 038-3854891

Bestelformulier collectebonnen

Besteller

Uw naam (verplicht)

Uw adres (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw rekeningnummer (verplicht)

Collectebonnen (Let op, dit is per vel)

GEEL (€ 0,60)
20 bonnen per vel (€ 12,-)

GROEN (€ 0,80)
20 bonnen per vel (€ 16,-)

ROOD (€ 1,10)
20 bonnen per vel (€ 22,-)

WIT (€ 1,75)
20 bonnen per vel (€ 35,-)

GRIJS (€ 5,50)
20 bonnen per vel (€ 110,-)

Totaal: € 0,-

Het totaalbedrag wordt van uw rekening afgeschreven. Hiervoor dient u eenmalig een ondertekende doorlopende machtiging in te leveren bij het college van kerkrentmeesters.

Ik heb de doorlopende machtiging ondertekend en ingeleverd