Beste jongere van de gemeente,

In onze gemeente hebben wij een Jeugdraad, die alle zaken m.b.t. het jeugdwerk regelt. In deze Jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle jeugdwerkonderdelen, de jeugdouderlingen, enz. Allemaal volwassenen dus. Maar als we praten over zaken, die met de jeugd te maken hebben, willen we natuurlijk ook graag weten wat de jeugd daarvan vindt en welke ideeën zij hebben met betrekking tot de invulling van het jeugdwerk. Daarom is er de Jongerenraad, met de prachtige naam LiF (Live in Faith).

De Jongerenraad bestaat uit een aantal jongeren, ondersteund door jeugdouderlingen, jeugddiaken, penningmeester, secretaresse van het jeugdwerk en de Jongerenwerker. Iedereen kan onderwerpen aandragen waarover gesproken moet worden. Tegelijkertijd is dit een platform voor jongeren om zelf met ideeën, plannen en visie te komen. Daarnaast is de Jongerenraad vrij om eigen initiatieven te ontplooien i.o.m. de Jeugdraad. Samen bepalen we dus de agenda! Het plan is om ongeveer drie keer per jaar te vergaderen. Aan het begin en eind van het seizoen en ergens daar tussenin. Mocht het vaker nodig zijn, dan kan dat natuurlijk altijd.

Wil jij je hierbij aansluiten of meer informatie?! Dat kan! Stuur een mailtje naar tschurink@hervormdgenemuiden.com. Een appje kan ook naar; 06-21194337.

Namens de jongerenraad,

Tabitha Schurink-Van der Meulen

Jongerenwerker

T: 06-21194337

M: tschurink@hervormdgenemuiden.com

W: www.hervormdgenemuiden.com/jeugdwerk