Beste jongere van de gemeente,

In onze gemeente hebben wij een jeugdraad die alle zaken m.b.t. het jeugdwerk regelt. In die jeugdraad zitten vertegenwoordigers van alle jeugdwerkonderdelen, de jeugdouderlingen, enz. Allemaal volwassenen dus. Maar als we praten over alles wat met de jeugd te maken heeft, willen we ook graag weten wat de jeugd daarvan vindt en welke plannen zij zouden willen maken voor het jeugdwerk. Daarom is er de jongerenraad, met de prachtige naam LiF (Live in Faith).

De jongerenraad bestaat uit een aantal jongeren, ondersteund door jeugdouderlingen, jeugddiaken, penningmeester, secretaresse van het jeugdwerk en de jongerenwerker. Iedereen kan onderwerpen aandragen waarover gesproken moet worden. Tegelijkertijd is dit een platform voor jongeren om zelf met ideeën, plannen en visies te komen. Daarnaast is de jongerenraad vrij om eigen initiatieven te ontplooien i.o.m. de jeugdraad. Samen bepalen we dus de agenda. Het plan is om ongeveer drie keer per jaar te vergaderen. Aan het begin en eind van het seizoen en ergens daartussenin. Mocht het vaker nodig zijn, dan kan dat natuurlijk altijd.

Wil jij je hierbij aansluiten of meer informatie?! Dat kan! Stuur een mailtje naar jongerenraad@hervormdgenemuiden.com of tschurink@hervormdgenemuiden.com. Een appje kan ook naar; 06-21194337.

Namens de jongerenraad,

Tabitha Schurink-Van der Meulen

Jeugdwerkleider

T: 06-21194337

M: tschurink@hervormdgenemuiden.com

W: www.hervormdgenemuiden.com/jeugdwerk