Het Kernteam is het dagelijks bestuur van het Open Hervormd Jeugdwerk. In het Kernteam zitten naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker ook de jeugddiaken en de secretaresse. Binnen deze commissie wordt het beleid uitgezet en worden de jeugdraadsvergaderingen voorbereid. Voor de leden van het kernteam, zie “Contactpersonen”.

Het kernteam vergadert:

Maandag 11 september 2017 Kernteam 20.00 uur / kwart over 8 (Bart schuift later bij)

Maandag 18 september 2017 20.00 uur, kwart over 8 start

Maandag 23 oktober 2017 kernteam, half 8.

Maandag 11 december 2017 kernteam, half 8

Maandag 5 februari 2017, kernteam, half 8

Maandag 19 maart 2017, kernteam, half 8

Maandag 7 mei 2017, kernteam, half 8.