Het Kernteam is het dagelijks bestuur van het Open Hervormd Jeugdwerk. In het Kernteam zitten naast de jeugdambtsdragers en de jongerenwerker ook de jeugddiaken en de secretaresse. Binnen deze commissie wordt het beleid uitgezet en worden de jeugdraadsvergaderingen voorbereid. Voor de leden van het kernteam, zie “Contactpersonen”.