Omdat er in een organisatie als het Open Hervormd Jeugdwerk veel gebeurd, moet er ook veel geregeld worden. Een deel van dat regelwerk gebeurt in de jeugdraad. De jeugdraad is een orgaan van advies voor de algemene kerkenraad. Ongeveer 5 keer per jaar vergadert de jeugdraad over de zaken die het jeugdwerk aangaan.

In de jeugdraad zitten:
Gertrude Bakker  (club groep 5-6)
Roger Klaver (club groep 7-8 en jeugdouderling)
Jeanet Riezebos (Young Spirit)
Alberdine Kijk in de Vegte (VBK)
Mark van Dijk (TEA)
Margreet van Dijk (VBK-middag)
Bernard Roeland (JPT)
Bert de Leeuw (jeugdouderling)
Jan Willem Barneveld (jeugddiaken)
Dirk Jan van Dijk (financiën)
(secretaresse)
Bart van ‘t Ende (jongerenwerker)