Omdat in een organisatie als het Open Hervormd Jeugdwerk veel activiteiten plaatshebben, moet er voor en achter de schermen veel geregeld worden. Een deel van dit omvangrijke werk gebeurt binnen de Jeugdraad. Dit is een adviesorgaan voor de Algemene Kerkenraad. De Jeugdraad komt enkele keren per jaar bijeen ter bespreking van zaken rond het jeugdwerk.

In de jeugdraad zijn momenteel vertegenwoordigd:
 • Erika van Dijk (club groep 5-6)
 • Riehilde Winter (club groep 7-8)
 • Anja Leusink (Young Spirit)
 • Ineke Pleijzier (VBK)
 • Esther Hoekman (TEA)
 • Vacant (VBK-middag)
 • Bernhard Roeland (JPT)
 • Bert de Leeuw (jeugdouderling Wijk I)
 • Tiemen Timmerman (jeugdouderling Wijk II)
 • Jan Willem Barneveld (jeugddiaken)
 • Dirk Jan van Dijk (penningmeester)
 • Tabitha Schurink – Van der Meulen (Jongerenwerker)