Omdat er in een organisatie als het Open Hervormd Jeugdwerk veel gebeurd, moet er ook veel geregeld worden. Een deel van dat regelwerk gebeurt in de jeugdraad. De jeugdraad is een orgaan van advies voor de algemene kerkenraad. Ongeveer 3 keer per jaar vergadert de jeugdraad over de zaken die het jeugdwerk aangaan.

In de jeugdraad zitten:
Erika van Dijk (club groep 5-6)
Riehilde Winter (club groep 7-8)
Roger Klaver (jeugdouderling)
Anja Leusink (Young Spirit)
Ineke Pleijzier (VBK)
Esther Hoekman (TEA)
Vacant (VBK-middag)
Bernard Roeland (JPT)
Bert de Leeuw (jeugdouderling)
Jan Willem Barneveld (jeugddiaken)
Dirk Jan van Dijk (financiën)
Tabitha Schurink (jongerenwerker m.i.v. D.V. 1 november 2021)