Jeugdouderling Wijk 1:

foto Bert de Leeuw

Bert de Leeuw (deleeuwbert@msn.com)
W. de Zwijgerlaan 1
8281 CS Genemuiden
06-52629418

Jeugdouderling Wijk 2:

 

 

 

 

 

Roger Klaver (rogerenellen@home.nl)
Grutto 24
8281 ER Genemuiden
038-3859868

Jeugddiaken:

 

 

 

 

 

Jan Willem Barneveld (janwillembarneveld@htomail.com)
Krabbescheer 3
8281 KT Genemuiden
06-11591721

Penningmeester:

 

Dirk-Jan van Dijk
Greente 147
8281 KC Genemuiden
06-55495713
djvandijk1@gmail.com
Bankrekeningnummer jeugdwerk: NL50RABO032.14.03.223