<< Terug

Zomer-Zendingscollecte GZB – Help huisgemeenten in Bulgarije

Stel je voor: je bent de eerste christen in je dorp. Je bent zo vol van Gods liefde – óók voor
jou – dat je het aan iedereen doorvertelt. Langzaam maar zeker ontstaat er een kleine
huisgemeente.

Channa uit Bulgarije komt tot geloof als een christelijke vrouw, Nataliya, haar dorp bezoekt en haar
vertelt over Jezus. Aan iedereen die het maar wil horen, vertelt Channa het Goede Nieuws door. Ondanks dat er in haar omgeving veel weerstand is tegen het christelijk geloof. De meeste mensen zijn moslim, ook Channa’s man. “Dat was heel moeilijk! Het gaf zó veel problemen toen ik tot geloof kwam. Ik heb veel voor hem gebeden. Ik ben God intens dankbaar dat hij ook tot geloof is gekomen.”

Huisgemeente
De kleine gemeente die in de loop der tijd is ontstaan, komt samen in het huis van Channa. “Al heel veel jaren! In het begin was dat niet gemakkelijk. De burgemeester kwam zelfs, vroeg wat we deden en verbood ons samen te komen, maar wij zeiden: ‘Nee! U kunt ons niet tegenhouden.’ Eerst waren we maar klein, maar er komen steeds weer mensen bij. Loof God!

 

We hebben een moeilijke tijd gehad, maar ik ben zó gelukkig met mijn God en deze gemeente. Daar ben ik heel dankbaar voor! Wie het wil horen, vertel ik over Jezus. Ook aan mijn kinderen en kleinkind.”

“Mijn oma vertelt vaak over God”

Channa’s kleindochter heet ook Channa. Net als haar oma gelooft zij in de Heere Jezus. Niet iedereen snapt dat. Channa jr. is daarom best
weleens bang voor de kinderen in haar dorp. “Maar God leert mij dat ik niet bang hoef te zijn voor andere mensen. De Enige Die we moeten
vrezen, is God. Hij staat boven alles en boven iedereen. Hij is als een Vader voor me. Prijs Hem!

Geef voor Bijbels en voedselpakketten. Zo helpt u evangeliste Nataliya en zendingswerker Foka van de Beek met het bezoeken en
bemoedigen van de kleine huisgemeenten.

Bekijk het filmpje

Wat kunt u doen…

Geven

Met € 25 kan een huisgemeente een gezin uit het dorp helpen met een voedselpakket. Regelmatig komen via de contacten die hierdoor ontstaan dorpsgenoten tot geloof.

Bidden

Dank God dat christenen in Bulgarije vrijmoedig hun geloof delen en dat daardoor mensen tot geloof komen. Bid dat wij in Nederland hun voorbeeld zullen volgen.

Doen

Dankzij het evangelisatiewerk van Nataliya zijn er in de regio Boergas tien kleine huisgemeenten ontstaan. Bemoedig deze gemeenten door een kaartje te sturen. Dat kan via de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

U kunt geven op de volgende manieren:

  • Maak uw bijdrage over via de online collecte o.v.v. Zomer-Zendingscollecte GZB
  • Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Bulgarije. Dat kan via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag vermelden: Zomercollecte Bulgarije.
  • Doneer via het Tikkie of de collectefolder of via gzb.nl/zomercollecte.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk

 

Voor meer informatie over de GZB-collecten, zie www.gzb.nl/collecte.

 

Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Bulgarije?

Kijk dan op gzb.nl/landen/bulgarije

Wij bevelen de Zomer-Zendingscollecte van harte bij u aan!

Een hartelijke groet van uw Zendingscommissie