<< Terug

‘Coronaproof’ Open Huis Pastorie Leeuwerik D.V. zaterdag 26 september (10-11 uur)

Update 15 september 2020:

Open Huis Pastorie Leeuwerik!

De verbouwing van de Pastorie is inmiddels in de afrondende fase!

Afgelopen vrijdag 11 september is de oplevering geweest en daarmee is de verbouwing van de pastorie, wat betreft het bouwkundige en technische deel, klaar. Bekijkt u de 49 onderstaande foto’s maar eens om een indruk te krijgen wat er zoal gebeurd is in de afgelopen maanden!

Het scannen, verven en sausen moet nog wel gebeuren. Ook moet de tuin en het straatwerk nog op orde gemaakt worden en als dit alles gereed is, beschikken wij als Hervormde gemeente over een prachtige pastorie, die aan alle eisen van deze tijd voldoet.

En wat zijn wij dankbaar dat inmiddels bekend is, wie de eerste bewoners worden van deze prachtige vernieuwde pastorie! Binnen afzienbare tijd zal de familie Molenaar zich er namelijk vestigen, uiteraard onder het voorbehoud: ‘Zo de Heere wil en wij leven’.

Graag bieden wij u de gelegenheid om, tijdens onze gemeentedag op D.V. zaterdag 26 september, een kijkje te komen nemen. Dit is mogelijk tussen 10 en 11 uur ‘s ochtends. Wij zullen dan zorgdragen voor een ‘Coronaproof’ Open Huis van de Pastorie.

Van harte welkom!

Namens de Bouwcommissie en het College van Kerkrentmeesters,

Jan Roetman, Rien Heutink en Jorg van Dijk

 

Update 6 juli 2020:

De vorderingen van de verbouwing van de pastorie zijn nu duidelijk zichtbaar. Nu de steigers zijn afgebroken, kun je zien hoe mooi het is geworden. Het dak is bijna klaar. De tegelzetter en stukadoor zijn nog druk bezig. De keuken wordt binnenkort geplaatst en de installatiewerkzaamheden zijn bijna afgerond. Wij zijn als gevolg van de coronaproblematiek iets uitgelopen in de planning. De schilders kunnen binnenkort aan het werk voor het binnenwerk. Wij proberen dit te realiseren met vrijwilligers: het gaat om het scannen, sausen en het verven van de binnenkozijnen. Bij deze een oproep aan gemeenteleden die schilder van beroep zijn (geweest) of genoeg ervaring hebben voor een goed stuk schilderwerk, of jullie ons hierbij zouden kunnen helpen om zo de kosten beheersbaar te houden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kerkrentmeester Jan Roetman via info@janroetman.nl of 06-54354610.

 

Update 1 juni 2020:

Het werk aan de pastorie gaat gestaag door en loopt redelijk volgens plan. Het metselwerk aan de buitenmuren is bijna klaar en ook het dak is inmiddels vernieuwd. De levering van de dakpannen heeft vertraging opgelopen als gevolg van de Coronaproblematiek bij de fabrikant. Als de dakpannen zijn gelegd, kunnen de steigers worden afgebroken. Er wordt op dit moment aan de binnenzijde van de woning heel hard gewerkt aan een nieuwe badkamer en keuken. Deuren en kozijnen worden vervangen en zo nodig verplaatst. En natuurlijk is er ook veel installatiewerk wat moet gebeuren. Er zijn een aantal nieuwe foto’s (nr. 21 t/m 31) geplaatst, zodat u de actuele situatie kunt zien.

Update 14 mei 2020:

Inventarisatie

Sinds het vertrek van Ds. Olie is de pastorie aan de Leeuwerik onbewoond. Dit was voor het College van Kerkrentmeesters een goede gelegenheid om te inventariseren wat er zou moeten gebeuren om de pastorie weer geschikt te maken voor bewoning door een nieuwe predikant, met zijn eventuele gezin.

Planvorming

Al snel werd duidelijk dat er behoorlijk wat moest gebeuren: na een eerste inventarisatie werden plannen gemaakt en besproken in het College.

Naarmate de plannen gedetailleerder werden, ontstond zelfs de gedachte om de pastorie te verkopen. Meerdere woningen werden bezichtigd, die mogelijk geschikt zouden zijn om als nieuwe pastorie te fungeren.

Besluitvorming

Uiteindelijk is toch het besluit genomen de huidige pastorie aan de Leeuwerik grondig te verbouwen en maximaal te isoleren, omdat de basis van deze woning goed is en de locatie heel veel privacy biedt.

Realisatie

Er is een uitgebreid verbouwplan ontwikkeld en dit wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Esselink, die op 16 maart zijn gestart met de werkzaamheden.

Planning

De buitenmuren, het dak, de kozijnen, de ramen en de deuren van de pastorie worden vernieuwd. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden in de eerste week van juli worden afgerond.

Schilders en schoonmakers gezocht!

Vervolgens kan het schilder- en schoonmaakwerk aanvangen. Het binnenschilderwerk willen wij graag op vrijwillige basis laten uitvoeren met en door leden van onze Hervormde gemeente. Als u/jij over die kwaliteiten beschikt, zijn wij naar u/jou op zoek! Wilt u meer informatie hieromtrent, dan wil Jan Roetman u/jou graag informeren. Neem dan even contact op via info@janroetman.nl of 06-54354610.

Foto’s

Als u langs de pastorie rijdt, valt de bedrijvigheid natuurlijk direct op, maar graag houden wij u door middel van het plaatsen van foto’s op de hoogte van de vorderingen. Zie onderstaand de sfeerbeelden. Wij hopen deze regelmatig aan te vullen, zodat u de vorderingen kunt volgen!