<< Terug

Verbouwing pastorie Leeuwerik (update 1 juni 2020)

Update 1 juni 2020:

Het werk aan de pastorie gaat gestaag door en loopt redelijk volgens plan. Het metselwerk aan de buitenmuren is bijna klaar en ook het dak is inmiddels vernieuwd. De levering van de dakpannen heeft vertraging opgelopen als gevolg van de Coronaproblematiek bij de fabrikant. Als de dakpannen zijn gelegd, kunnen de steigers worden afgebroken. Er wordt op dit moment aan de binnenzijde van de woning heel hard gewerkt aan een nieuwe badkamer en keuken. Deuren en kozijnen worden vervangen en zo nodig verplaatst. En natuurlijk is er ook veel installatiewerk wat moet gebeuren. Er zijn een aantal nieuwe foto’s (nr. 21 t/m 31) geplaatst, zodat u de actuele situatie kunt zien.

Update 14 mei 2020:

Inventarisatie

Sinds het vertrek van Ds. Olie is de pastorie aan de Leeuwerik onbewoond. Dit was voor het College van Kerkrentmeesters een goede gelegenheid om te inventariseren wat er zou moeten gebeuren om de pastorie weer geschikt te maken voor bewoning door een nieuwe predikant, met zijn eventuele gezin.

Planvorming

Al snel werd duidelijk dat er behoorlijk wat moest gebeuren: na een eerste inventarisatie werden plannen gemaakt en besproken in het College.

Naarmate de plannen gedetailleerder werden, ontstond zelfs de gedachte om de pastorie te verkopen. Meerdere woningen werden bezichtigd, die mogelijk geschikt zouden zijn om als nieuwe pastorie te fungeren.

Besluitvorming

Uiteindelijk is toch het besluit genomen de huidige pastorie aan de Leeuwerik grondig te verbouwen en maximaal te isoleren, omdat de basis van deze woning goed is en de locatie heel veel privacy biedt.

Realisatie

Er is een uitgebreid verbouwplan ontwikkeld en dit wordt gerealiseerd door bouwbedrijf Esselink, die op 16 maart zijn gestart met de werkzaamheden.

Planning

De buitenmuren, het dak, de kozijnen, de ramen en de deuren van de pastorie worden vernieuwd. Het is de bedoeling dat deze werkzaamheden in de eerste week van juli worden afgerond.

Schilders en schoonmakers gezocht!

Vervolgens kan het schilder- en schoonmaakwerk aanvangen. Het binnenschilderwerk willen wij graag op vrijwillige basis laten uitvoeren met en door leden van onze Hervormde gemeente. Als u/jij over die kwaliteiten beschikt, zijn wij naar u/jou op zoek! Wilt u meer informatie hieromtrent, dan wil Jan Roetman u/jou graag informeren. Neem dan even contact op via info@janroetman.nl of 06-54354610.

Foto’s

Als u langs de pastorie rijdt, valt de bedrijvigheid natuurlijk direct op, maar graag houden wij u door middel van het plaatsen van foto’s op de hoogte van de vorderingen. Zie onderstaand de sfeerbeelden. Wij hopen deze regelmatig aan te vullen, zodat u de vorderingen kunt volgen!