<< Terug

Terugblik eerste twee acties Diaconale Jongerenreis Roemenië 2023 en vooruitblik naar de volgende activiteiten!

Als jongeren en leiding van de Diaconale Jongerenreis Roemenië 2023 zitten we niet stil! Hoewel het nog even duurt voordat onze reis plaatsvindt (D.V. 20 juli tot en met 2 augustus 2023) zijn we al heel druk geweest met een aantal acties, zoals u waarschijnlijk ook gemerkt heeft!

Als leiding en groep hebben we de nodige plannen gemaakt voor acties om fondsen te werven, zodat we daarmee een VBK kunnen organiseren voor kinderen in 2 verschillende dorpen en diverse klusprojecten kunnen uitvoeren.

Maar onze belangrijkste missie (in samenwerking met de Stichting GHOE) is het bezoeken van arme weduwen in de omgeving van Oradea (het zogenoemde Granny Project). Deze vaak ongeziene groep mensen willen wij voorzien van letterlijk broodnodige voedselpakketten en we willen (pastoraal) met hen in gesprek gaan.

Het is de bedoeling dat dit project vervolgens verder kan worden uitgebouwd en vanuit de kerkelijke gemeente in Oradea kan worden voortgezet met steun vanuit GHOE. Daarvoor zijn dringend financiële middelen nodig (€ 12.500 per jaar) en juist daarvoor organiseren wij dus de nodige acties:

  • Op 1 en 2 mei jongstleden gingen wij ‘s avonds op het Tag, in de Greente, in het Binnenland en in de Vogelbuurt langs de deuren om WC-papier te verkopen. we slaagden erin om maar liefst 3.300 pakken van 8 rollen te verkopen. In totaal gingen er dus 26.400 rollen WC-papier over de toonbank. Een klinkend resultaat! En we kregen ontzettend leuke reacties op deze actie!
  • Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei jongstleden hebben we ons tot het uiterste ingespannen om 204 Moederdagontbijtjes in te pakken en thuis te bezorgen! De reacties hierop waren hartverwarmend en we vonden het mooi om als groep de samenwerking aan te gaan onder soms stressvolle omstandigheden. Goed om deze kant van elkaar te leren kennen, zodat we straks in Roemenië echt een goed op elkaar ingespeeld team zijn!
  • Medio juni houden wij in samenwerking met de Hervormde Scholen en Van Dijk Banket een grote koekactie. Nadere informatie over deze actie volgt binnenkort, maar we denken dat deze actie gesneden koek voor ons is!
  • Op D.V. zaterdag 15 juli houden wij een uitzwaai barbecue voor familie, vrienden en overige belangstellenden. Ook u kunt zich hiervoor t.z.t. opgeven. Later meer hierover!

Als u ons als bedrijf of particulier een financieel steuntje in de rug zou willen geven, dan is dat natuurlijk zeer welkom! 

U of jij kunt dit doen door een gift over te maken naar IBAN: NL18 RABO 0321 4471 58 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Genemuiden o.v.v. Gift Roemeniereis 2023.

Alvast heel hartelijk bedankt!

Een hartelijke groet van de jongeren en leiding van de Diaconale Jongerenreis Roemenië 2023!

Hier wat foto’s van onze groep in actie: