<< Terug

Uitnodiging voor bijwonen kerkdiensten

Flinke opschaling met meer kerkgangers in de diensten

In de persconferentie van het kabinet van 14 september jongstleden werd een aantal versoepelingen aangekondigd, die ingegaan zijn per 25 september. Deze versoepelingen pakten positief uit voor de kerken, wat we ook lezen in het advies van het CIO, waarbij de landelijke kerken en de minister afspraken hebben gemaakt. Deze adviezen zijn, ondanks alle nieuwe restricties, nog altijd van kracht, zij het onder voorwaarden en deze blijven wij opvolgen. In hoofdlijnen luidt dit advies: blijf de basisregels hanteren, houdt waar kan afstand en blijf voorzichtig.

Voor de kerkdiensten heeft de crisiskerkenraad besloten dat we plaats bieden aan ca. 400 kerkgangers in de Grote kerk en aan ca. 300 kerkgangers in het Hervormd Centrum.

In de Grote kerk gebruiken we de helft van de rijen. Dit creëert afstand maar ook een vrije  doorgang tussen de rijen. Tussen huishoudens blijven 2 stoelen / plaatsen vrij, met daarbij een uitzondering voor huishoudens van dezelfde familie (die bij wijze van spreken na de dienst bij elkaar op de koffie gaan): zij kunnen direct naast elkaar zitten.

Voor het Hervormd Centrum plaatsen we rijen stoelen met voldoende afstand ertussen, zodat we daar ook met 2 stoelen tussen de huishoudens voldoende plaats kunnen bieden.

Omdat het drukker wordt tijdens de diensten, kan het zijn dat u op een andere plek komt te zitten, dan u voorheen gewend was. Wij hopen op uw begrip daarvoor. Voor elk blok geldt verder: vol is vol. U dient de aanwijzingen van de uitgangshulpen goed op te volgen, Overigens kunt u weer binnenkomen waar u wilt.

 

Ander systeem van uitnodigen voor de diensten

Bij de bovengenoemde opschaling hoort ook een ander systeem van uitnodigen. Voor de beide 2e diensten, dus de dienst van 17 uur in het Hervormd Centrum en de dienst van 19 uur in de Grote kerk, wordt het heel eenvoudig: met ingang van zondag 3 oktober is iedereen, dus de gehele gemeente (!), uitgenodigd om deze diensten bij te wonen, in het gebouw waar u wilt. Dus naar keuze om 17 uur in het Hervormd Centrum of om 19 uur in de Grote kerk. We hebben de ervaringscijfers uit het verleden grondig bestudeerd en op grond daarvan verwachten wij voldoende ruimte te hebben voor het aantal verwachte kerkgangers tijdens deze diensten.

Voor de ochtenddiensten ligt het iets anders. We hebben de hele gemeente verdeeld in 6 groepen (deelwijken). ‘s Ochtends is er voorlopig plaats voor 4 van de 6 groepen. De leden uit de voor deze diensten geselecteerde 4 groepen kunnen ook dan weer kerken in het gebouw van hun voorkeur. Er komt een schema beschikbaar, waarbij wordt aangegeven welke 4 groepen aan de beurt zijn voor de ochtenddiensten op de desbetreffende zondagen.

De 6 groepen (deelwijken) zijn als volgt:

Groep A = wonend in wijk 1 op het Tag, maar niet de adressen op Kamperdijk (Tagborgh) en aan de Lus.

Groep B = wonend in wijk 1 in het Binnenland, dat is het gebied tussen de Jan van Arkelstraat en de Stuivenbergstraat.

Groep C = wonend in wijk 1 op alle overige adressen, behalve het Binnenland en het Tag, maar wel de adressen op Kamperdijk en aan de Lus.

Groep D = wonend in wijk 2 in woonwijk de Greente.

Groep E =  wonend in wijk 2 in de Vogelbuurt, aan de Kamperzeedijk, Oostermaat en polder de Pieper.

Groep F  = wonend in wijk 2 : alle overige adressen, maar niet de adressen op de Greente, in de Vogelbuurt , de Kamperzeedijk, Oostermaat en polder de Pieper.

Voor alle duidelijkheid vindt u hier het totale overzicht, zodat u kunt zoeken op uw eigen straat.

Leden of kerkgangers die elders wonen en gasten zijn in elke willekeurige dienst welkom!

In de rubriek KERKDIENSTEN in ‘Ons Kerkblad’ en onder het kopje ‘Kerkdiensten’, elders op deze website, zal tijdig worden aangegeven welke groepen uitgenodigd zijn voor de ochtenddiensten.

 

Aanmelden voor de diensten 

In verband met bovenstaande is het aanmelden voor diensten niet meer van toepassing, behalve voor specifieke diensten, zoals Sing-In, maar dan zal dit duidelijk worden aangegeven.