<< Terug

Van de Thuisfrontcommissie – uitzending van fam. Schurink naar Slowakije.

04 jun 2018 | 00.00
Klik hier om deze activiteit in je agenda te zetten (04 jun 2018 00.00)

Nu de vakanties voor de meesten van ons voorbij zijn, pakken we de draad weer op. Dat wil overigens niet zeggen dat er tijdens de afgelopen maanden niets gebeurd is! Allereerst hebben we de uitzendingsdienst van Danny en Tabitha en hun kinderen gehad. Een volle kerk, geweldig! Fijn dat u ook op deze wijze uw betrokkenheid liet merken! Velen maakten na afloop van de dienst gebruik van de mogelijkheid om de familie Schurink de hand te drukken en hen Gods zegen toe te wensen. Dit hebben zij bijzonder gewaardeerd!

Een paar dagen later was het vertrek naar Hongarije. Dat was best wel ‘lastig’… Inmiddels wonen Danny en Tabitha in Debrecen in de door hen gehuurde woning. Aan hulp heeft het hen daar ook niet ontbroken. Geweldig om te zien hoe een aantal in Debrecen woonachtige gezinnen afkomstig uit Nederland en Amerika, hen bij de verhuizing geholpen hebben. Maar er was ook hulp uit Nederland.

De komende maanden zullen Danny en Tabitha zich met name gaan richten op de taalstudie zodat zij zich straks, wanneer hun werk onder de Roma begint, verstaanbaar kunnen maken. Geen eenvoudige zaak, omdat Hongaars een erg moeilijke taal is.

Appelpersdag    Als TFC zijn wij bezig met de voorbereidingen voor een appelpersdag op zorgboerderij de Pieperhoeve. Deze dag wordt gehouden op woensdag 19 septembervan 10.00 tot 16.00 uur. Het adres van de Pieperhoeve is Slaperdijkweg 1, 8281 PL Genemuiden. Deze dag kunt u zien hoe de appels geperst worden en hoe er heerlijke sap van wordt gemaakt. Maar niet alleen kunt u het zien, maar ook proeven en kopen. Ook kan er een heerlijk kopje koffie of thee gedronken worden. Diverse artikelen worden er verder verkocht deze dag. De opbrengst van dit alles is voor het project ‘Hart voor de Roma’. U bent hartelijk welkom!

 

Verjaardagen   De familie Schurink is vertrokken uit onze gemeente en uit Nederland, maar zij vinden het erg fijn om zo af en toe een berichtje uit Nederland te ontvangen. Een mooi moment om hen een brief, kaartje of berichtje te sturen is rond de verjaardagen. En de komende maanden hopen zij er een paar te vieren. Even op een rijtje gezet:                                                                                                                           Laureen – 25 september(wordt 15 jaar)      Jelmer – 20 oktober(wordt 18 jaar) Het is de bedoeling dat hij zijn verjaardag bij zijn familie in Hongarije viert.  Danny – 22 oktober(wordt 40 jaar)

Dit alles natuurlijk Deo Volente.

Het adres van de familie Schurink is: Kartács Utca 16,  4032 Debrecen   Hongarije

Op de kaart/brief moet een internationalepostzegel.

Gebed    Vele veranderingen hebben er de laatste periode plaatsgevonden voor de familie Schurink en er zullen er nog vele volgen. Een nieuw land en woonplaats met andere gewoonten, een vreemde taal, straks voor de kinderen een nieuwe school. Zo maar een paar dingen, maar wel ingrijpend! Rond hun uitzending hebben Danny en Tabitha van veel mensen bemoedigende woorden gekregen. Woorden veelal uit de Bijbel. Dat doet goed! Want het Woord van onze God is betrouwbaar en, zoals we lezen in Romeinen 1, een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Vanuit dat Woord putten we moed en kracht. Maar wat is het ook belangrijk om vanuit dat Woord de weg te zien die de Heere wil dat wij zullen gaan. Tijdens de uitzendingsdienst is het gezongen: Heer’ ai maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. Hier is onderzoek van de Bijbel voor nodig, maar ook gebed. Veel gebed. Bidt u ook mee met Danny en Tabitha, dat de Heere hen wil leiden de komende jaren en dat Hij hen tot zegen zal doen zijn voor velen? Dat zij het mogen weten dat zij vanuit Genemuiden voortdurend opgedragen worden tot voor de troon van God. Dan mogen we zegen verwachten! ‘En onze God ontfermt Zich op ’t gebed’ (ps. 116 ber.)


Slowakije is een ongerept land, dat door maar weinig buitenlandse toeristen wordt bezocht. Onterecht! Er zijn namelijk hoge bergen, prachtige grotten, majestueuze kastelen en historische dorpen. Maar Slowakije heeft ook een andere, donkere kant. Het land heeft grote problemen: armoede, handel in vrouwen en kinderen, geweld en discriminatie van minderheden zoals de Roma (zigeuners). In Košice (Oost-Slowakije), met ruim 240.000 inwoners de tweede stad van Slowakije, leven bijvoorbeeld grote groepen Roma onder erbarmelijke omstandigheden: zonder gas, elektriciteit en water, zonder ramen in hun woning, maar bovenal ook zonder enig perspectief en geloof in een levende God als baken en houvast.

Wij hopen ons als diaconaal werkers in te gaan zetten voor de Roma-bevolking in Hongaarstalig gebied. Danny heeft een commerciële en bedrijfskundige achtergrond, Tabitha is gediplomeerd Verzorgende en heeft veel ervaring in de psychogeriatrische zorg. We willen onze tijd en kennis graag inzetten voor het werk onder de Roma.

Onze uitzending is een ingrijpende stap voor ons gezin. Onze jongste zoon Matthé (2006) gaat naar een internationale school in Boedapest (Hongarije). Onze dochters Nadine (2002) en Laureen (2003) gaan in Slowakije afstandsonderwijs volgen en onze oudste zoon Jelmer (2000) blijft in Nederland.
Zendingsavond – Hart voor de Roma

Zoals in het vorige kerkblad reeds aangegeven, wordt er op 6 juni a.s. een zendingsavond gehouden. Deze avond zal in het teken staan van de uitzending van Danny en Tabitha Schurink met hun kinderen door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) naar Slowakije. Deze avond wordt gehouden in het Hervormd Centrum en begint om 19.30 uur.

Inmiddels hebben Danny en Tabitha de voorbereidende studie bij de GZB afgerond. Daarnaast zijn ze nog wel druk bezig met de taalstudie. Ook zijn er inmiddels de nodige stappen gezet ter voorbereiding van hun verblijf in Hongarije voor een taal- en cultuurstudie. Om in contact te komen met de Roma, de bevolkingsgroep waar Danny en Tabitha onder te hopen gaan werken, is het erg belangrijk hun taal enigszins te spreken.

Meer hierover hoort u deze avond.

Verder zal deze avond de Thuisfrontcommissie (TFC) zich aan u presenteren. De TFC bestaat uit een aantal gemeenteleden die zich de komende jaren hopen in te zetten voor dit stukje arbeid in Gods Koninkrijk. Wie er in de TFC zitten, wat hun doelen zijn en hoe zij dit hopen te bereiken, zult u allemaal deze avond horen.

Op de zendingsavond zal er een verkooptafel aanwezig zijn. Hiervoor vragen wij nog een paar enthousiaste baksters of bakkers. Heeft u een lekkere creatie, bijvoorbeeld cake of koek, die wij deze avond mogen verkopen en waarvan de opbrengst voor het zendingsproject is, dan horen wij dat graag van u. Neemt u dan even contact op met Dinie Bekendam (06-45155616) of Renate Groothuis (06-46055000). U kunt uw creatie inleveren op dinsdagavond 5 juni in het Hervormd Centrum van 19.00 uur tot 20.00 uur. Alvast heel hartelijk bedankt!

Wij hopen u op de zendingsavond 6 juni a.s. te mogen ontmoeten in het Hervormd Centrum.

Zendingswerk is niet voor een klein clubje enthousiastelingen. De Zendingsboodschap van de Heere Jezus geldt ons allemaal!


Het komt nu echt dichtbij…

Op moment van schrijven genieten we alweer van het prachtige voorjaarsweer. De winter is nu echt voorbij en alles in de natuur loopt weer prachtig uit. De zomer komt er aan! Tegelijkertijd betekent dit ook dat de tijd vliegt. In februari begonnen we met onze opleiding bij de GZB, ter voorbereiding op onze uitzending naar Slowakije en nu, eind april, is het eind van deze opleiding alweer in zicht.

Bagage

We hebben heel wat bruikbare bagage mogen meekrijgen: lessen in ‘Missiologie’ (hoe brengen we het Evangelie, zodat het ook wordt begrepen door de Roma-bevolking?), ‘Geestelijk leven’ (hoe zorgen we ervoor dat we voldoende voeding krijgen voor ons eigen geloofsleven, zodat we daarvan ook weer kunnen uitdelen?), maar ook heel praktische lessen om ons straks in het buitenland goed te kunnen redden: zoals de module ‘Met kinderen op weg’ en een heuse veiligheidstraining om goed te kunnen omgaan met situaties die gevaarlijk zouden kunnen zijn.

Medeleven

We zijn dankbaar dat de GZB zoveel energie steekt in haar zendingswerkers en dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst. De vele blijken van medeleven vanuit onze gemeente zijn voor ons ook hartverwarmend. We hopen in de komende jaren veel informatie met u te mogen delen en bidden of het contact warm mag blijven. Dit kan via e-mail, Whatsapp, Skype. Maar ook via onze website www.gzb.nl/hartvoorderoma.nlwaar we regelmatig blogs, vlogs (!) en ander nieuws hopen te plaatsen. We zouden het leuk vinden als u ons wilt volgen via deze media.

Deelgenotengemeenten

Onze project in Slowakije wordt voor ongeveer de helft mogelijk gemaakt door onze thuisbasis, de Hervormde gemeente Genemuiden. De andere helft wordt gefinancierd door zogenaamde Deelgenotengemeenten. We zijn heel dankbaar dat, zoals het nu lijkt, meerdere gemeenten, verspreid over Nederland, onze uitzending willen steunen, niet in het minst met het gebed. We hopen binnenkort te kunnen melden welke gemeenten dit betreft.

Verhuizing

Op dit moment beginnen we voorzichtig met het inruimen van onze verhuisdozen. Samen met de kinderen maken we een schifting in datgene wat mee kan en datgene wat een andere bestemming zal moeten krijgen. Inmiddels hebben we een woning gevonden voor de eerste maanden, in Debrecen (een grote stad in Oost-Hongarije). Hier zullen wij starten met taal- en cultuurstudie, voordat wij ons werk in Slowakije oppakken. We zijn de Heere dankbaar dat hij Nederlandse mensen op ons pad heeft gebracht, in Debrecen, die ons flink steunen in de zoektocht naar een woning en scholingsmogelijkheden voor onze kinderen. De uitzendingsdienst is gepland op D.V. zondag 15 juli om 15:00 uur ’s middags. We verwachten vervolgens op woensdag 18 juli te vertrekken.

Voor uw agenda…

Op D.V. woensdag 6 juni 2018 om 19:30 uur hopen we samen met onze Thuisfrontcommissie een avond te organiseren in het Hervormd Centrum waar we meer willen vertellen over ons werk in Slowakije. Noteert u deze datum in uw agenda?

Hartelijke groet,

Danny en Tabitha Schurink

 

Het is begonnen…

In januari namen wij allebei afscheid van onze collega’s. Een heel moeilijk moment, na veel jaren met plezier te hebben mogen samenwerken. Maar dankbaar voor de mooie herinneringen en in de wetenschap dat er een heel mooie taak in Gods koninkrijk op ons ligt te wachten. We zijn heel dankbaar dat we inmiddels 7 mensen bereid hebben gevonden om onze Thuisfrontcommissie (TFC) te vormen. Dit betreffen de volgende personen: Dinie Bekendam, Margreet van Dijk, Renate Groothuis, Renate van Houwelingen, Lusanne Lindeboom, Jelle van der Meulen en Albert Riezebos. Zij zullen ons ondersteunen door het organiseren van allerlei activiteiten voor, tijdens en na onze uitzending naar Slowakije en ook tijdens onze verlofperioden. Op zaterdag 3 februari jongstleden hebben we samen met hen de TFC-dag in Amersfoort bezocht, waar we veel informatie mochten ontvangen over de rol van de TFC rond een uitzending. Binnenkort zult u ongetwijfeld meer van hen horen. Inmiddels zijn wij ook gestart met onze opleiding bij de GZB in Driebergen, waar we samen met 3 andere stellen en een single dame worden voorbereid op onze taken in het buitenland. Een zware, maar heel leerzame training, die ons veel handvatten geeft om goed aan de slag te kunnen straks.  Het is wonderlijk om te ervaren hoe de Heere in ons leven werkt en we merken dat heel veel mensen biddend om ons heen staan. Dit geeft ons moed en kracht en hier zijn we u heel dankbaar voor. Op dit moment zijn we druk bezig met het zoeken van een goede opleiding voor Laureen en Matthé. Wij hopen eind februari een week naar Boedapest te gaan met ons hele gezin om gesprekken te voeren met diverse internationale scholen in Boedapest en Debrecen. We bidden of de Heere hiervoor een goede oplossing wil bieden. Mogen wij u vragen om dit ook mee te nemen als gebedspunt?

Hartelijke groet, Danny en Tabitha Schurink

 

TFC

Eind januari is er een Thuisfront commissie (TFC) gevormd in verband met de aanstaande uitzending door de GZB van Danny en Tabitha Schurink en hun kinderen naar Slowakije. Tijdens onze eerste vergadering hebben we onder andere gekeken naar de taken van de TFC ten behoeve van het zendingsechtpaar. Een belangrijke taak is het organiseren van allerlei acties om geld bij elkaar te krijgen. Als uitzendende Hervormde gemeente van Genemuiden hebben we immers een financiële verplichting ten opzichte van de GZB. Bij het organiseren van de acties willen we zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelen, van jong tot oud. Iedereen heeft immers wel een bepaalde (soms nog verborgen) kwaliteit! Er zijn al diverse ideeën geopperd. U hoort en leest daar de komende tijd meer van.

Een andere belangrijke taak van de TFC is de communicatie tussen het zendingsechtpaar en u als gemeente door middel van stukjes in Ons Kerkblad, maar ook via rondzendbrieven. Dit alles doen we in overleg met de GZB en de Zendingscommissie.

Verder zijn we als leden van de TFC naar een bijeenkomst geweest van de GZB waar ons meer informatie werd gegeven over een TFC. Maar we werden die dag ook toegerust. Want wij kunnen wel van alles organiseren, maar al het werk en al onze inspanning en moeite is tevergeefs als de Heere er Zijn zegen niet aan verbindt. Daarom moet het gebed op de eerste plaats komen. Gebed voor het zendingswerk, voor Danny en Tabitha en voor alles wat wij de komende jaren als TFC hopen te gaan doen. Alleen dan zal het tot zegen kunnen zijn, zowel voor ons als gemeente als de mensen in Slowakije. Bidt u met ons mee?