<< Terug

Pinksterzendingscollecte GZB – Albanië (D.V. zondag 28 mei)

Kerken toerusten in Albanië

De Pinksterzendingscollecte van de GZB is bestemd voor Albanië. De Protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie.

De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.

Helpt u mee door royaal te geven?

Dit kan op de volgende manieren:

  • Geef D.V. zondag 28 mei voor de Pinksterzendingscollecte tijdens de Erediensten
  • Maak uw bijdrage over via de online collecte o.v.v. Pinksterzendingscollecte GZB
  • Maak een gift over naar de GZB voor het zendingswerk in Albanië. Dat kan via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag vermelden: Pinksterzendingscollecte Albanië.
  • Doneer via Tikkie, gzb.nl/pinkstercollecte of de antwoordkaart in de collectefolder.

 

Voor meer informatie over de GZB-collecten, zie www.gzb.nl/collecte.

Wilt u bidden voor het werk van de GZB in Albanië?

Kijk voor meer informatie over dit werk op gzb.nl/landen/albanie

Wij bevelen de Pinksterzendingscollecte van harte bij u aan!

Een hartelijke groet van uw Zendingscommissie