<< Terug

Noodhulpcollecte Pakistan en Nepal

Op D.V. zondag 25 september vond in onze gemeente een noodhulpcollecte plaats in verband met de ernstige overstromingen in Pakistan en Nepal.

Tijdens de moesson zijn veel gebieden in Zuid-Azië de afgelopen tijd door hevige regenval getroffen. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn huizen verwoest. Honderden mensen zijn omgekomen. Mensen kunnen niet meer werken en inkomsten vallen weg en er is dreiging van besmettelijke ziektes. In Nepal en Pakistan is de GZB / Project 10:27 met haar partners actief betrokken bij het verlenen van hulp aan getroffenen.

Er worden voedselpakketten verstrekt aan werkers in steenfabrieken en hun gezinnen. Vanwege de hevige regenval de afgelopen weken is de klei waar stenen van gebakken worden te nat en kunnen ze ook niet drogen. Geen stenen betekent geen inkomsten, voor deze toch al arme families, die soms al generaties lang gebonden zijn aan dezelfde steenfabriek. Om de ergste nood te lenigen ontvangen zo’n 120 families een voedselpakket voor één maand.

In het zuiden van Pakistan zijn veel mensen afhankelijk van de landbouw. Door de overvloedige regen kan er niet meer op het land gewerkt worden en ook veel lemen huizen zijn verwoest.

 

Duizenden mensen leven in tenten of onder de open hemel. Ziekten zoals malaria liggen op de loer. Er is grote behoefte aan muggennetten, beschermingsmiddelen tegen insecten en dekzeilen. We willen graag 200 families helpen om deze spullen aan te schaffen.

In Nepal is vooral de bergachtige regio getroffen. Door de heftige regen zijn er overstromingen en landverschuivingen. Voedsel heeft voor alle getroffenen topprioriteit, gevolgd door essentiële eerste levensbehoeften.

De christelijke kerken in Pokhara, de achterban van onze diaconale partner Asal Chhimekee Nepal (ACN), willen graag 1.200 getroffen en arme, kwetsbare families helpen. ACN heeft in het bijzonder oog voor alleenstaande moeders, ouderen, gehandicapten of groepen van de laagste kastes. Juist deze groepen zijn het hardst getroffen, omdat zij op plekken wonen die goedkoop zijn, maar daardoor ook zeer gevoelig voor rampen. Ze hebben zelf zeer beperkte capaciteit en middelen om deze nood te boven te komen.

De GZB heeft reeds een aanzienlijk bedrag beschikbaar gesteld voor de opstart van de noodhulp. In het besef dat de nood op veel plekken hoog is en om onze partners in de gelegenheid te stellen om méér getroffenen in hun eigen omgeving te helpen doen wij een hartelijk beroep op u. Laat u uw hart spreken en helpt u mee bij deze missie?

Heeft u de collecte gemist en wilt u alsnog doneren? Maak dan een bedrag over op NL66 RABO 0321 4094 34 t.n.v. Diaconie Hervormd Genemuiden, o.v.v. ‘Noodhulpcollecte Pakistan’.

 

 

Klik hier voor meer informatie over de bestemming van de noodhulpcollecte.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, zowel in het geven als in uw gebed. Omzien naar anderen doet iets! Zowel bij de ontvanger als bij de gever.

Een hartelijke groet van uw diaconie

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.project1027.nl/project/noodhulp-overstromingen-zuid-azie/

Project 10:27 – De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.