<< Terug

Lijdenskaarten (toelichting en toepassing)

Na de vele positieve reacties op de Lijdenskaarten van vorig jaar, is besloten om ze ook dit jaar weer te maken. Dit jaar zijn ze gemaakt door leden van onze eigen gemeente, wat het wel extra speciaal maakt! Het centrale thema van de Lijdenskaarten is: ‘Op weg met Jezus‘.

De kaarten zijn in het bijzonder gericht op gezinnen met (jonge) kinderen, maar zijn daarnaast ook zeker individueel of als stel bruikbaar.

Het zijn 7 Lijdenskaarten, voor iedere Lijdensweek één. De eerste kaart kan gebruikt worden vanaf D.V. zondag 19 februari.

Als gemeente willen wij u aanmoedigen om daar een speciaal moment van te maken. Bespreek met elkaar wanneer jullie dit het beste kunnen doen, bijvoorbeeld op zondag na de avondmaaltijd. En maak daar dan een mooi en speciaal moment van. Pas dit moment ook aan de gezinssituatie aan. U kunt er 10 minuten voor gebruiken, maar dit mag ook zeker 30 minuten zijn.

Achterop de kaart staan een context, een toepassing, een uitleg, een psalm/lied en onder het kopje ‘extra’ een gezinsopdracht. Het is heel goed om te beginnen met het visuele gedeelte: de opdracht, door deze eerst te doen en daarna de tekst met elkaar te bespreken en die ook samen uit het hoofd te leren.

Als dat gedaan is zet je de kaart op een voor jullie speciale plek in huis neer. Dit kan in de woonkamer zijn, de keuken, bij de achterdeur waar je het elke keer weer ziet, of hang het mooi aan een slinger in de kamer. De kaart mag écht zichtbaar zijn! Zodat jullie in de week daarna ook nog korte momenten kunnen plannen om erover na te denken en/of dit te bespreken.

Als ouder/verzorger mag je er bewust van zijn dat opvoeden de hele dag door gebeurt. Dat is ook de opdracht die staat in Deuteronomium 6:6-7 waar het volgende staat:

‘Deze woorden, die Ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.’

Opvoeden stopt nooit. We zien hier dat we Gods geboden, Zijn wetten voortdurend moeten en mogen inscherpen. De kinderen vertellen wat de Heere heeft gedaan en Wie Hij is en wat Hij van ons vraagt. Daar mogen we al vroeg mee beginnen.

De vragen en opdrachten bij de gezinsmomenten zijn handreikingen om tot een gesprek te komen in je gezin:

  • Spreek vaste momenten af waarop je elkaar rondom de Bijbel ontmoet;
  • Bespreek zo veel vragen als de kinderen aan kunnen;
  • Ga naar eigen inzicht met de suggesties om;
  • Geef spontane uitingen de ruimte, geloven werkt bij iedereen op een andere manier;
  • Leer van elkaar. Spreek open naar elkaar over de manier waarop God in jullie leven werkt. Tot eer van Hem.

Wij hopen op bemoedigende en mooie gesprekken in het gezin. Misschien vinden jullie het moeilijk of best spannend, bespreek dat ook met uw kind(eren). Die spanning mag er gewoon zijn. Bid dan om de Heilige Geest dat hij jullie hierin zal leiden.

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie terecht bij Tabitha Schurink, tschurink@hervormdgenemuiden.com of bel: 06-21194337