<< Terug

Informatie Heilig Avondmaal D.V. 5 december 2021

01 dec 2021 | 20.00 - 21.00
Klik hier om deze activiteit in je agenda te zetten (01 dec 2021 20.00)

 

Heilig Avondmaal in vier diensten

D.V. zondag 5 december is er weer de bediening van het Heilig Avondmaal in vier diensten. In de morgendiensten is er bediening van het Heilig Avondmaal in beide gebouwen. In de tweede diensten (‘s middags) is er een combinatie van bediening en nabetrachting. Wij hebben ervoor gekozen om het eenvoudiger te maken, zodat u zich niet hoeft aan te melden. Wij nodigen voor de beide ochtenddiensten 3 groepen (A, C en E) uit en voor de beide middagdiensten de andere 3 groepen (B, D en F).

Wij willen wel de gelegenheid bieden voor wat uitzonderingen. Wanneer i.v.m. de gezinssituatie (kleine kinderen) de beide ouders afzonderlijk naar een dienst willen, dan is de keuze hierin vrij. Dat geldt ook wanneer er bijvoorbeeld sprake van is dat een gezinslid in de zorg werkt en daardoor op een specifiek dagdeel verhinderd is. In dat geval kan men (indien van toepassing beiden) naar de dienst, die het beste schikt. Er is kinderoppas in alle vier diensten.

We verzoeken de kerkgangers, die voornemens zijn deel te nemen aan het Heilig Avondmaal in de Grote kerk, indien mogelijk, beneden plaats te nemen.

Hiermee worden de belijdende leden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Onderstaand kunt u lezen dat er een aangepaste vorm is, maar we zijn verheugd dat dit sacrament ook nu weer in onze gemeente bediend kan worden.

 

Aangepaste vorm van het Heilig Avondmaal i.v.m. corona

Wij hebben besloten om de Avondmaalsvieringen weer op dezelfde wijze te doen als de voorgaande twee keren. Het is de bedoeling dat na de opening van de tafel  de diakenen brood rondbrengen. De deelnemers aan het Heilig Avondmaal worden verzocht even te gaan staan ten teken dat men deelneemt, dan is het voor de diakenen duidelijk. Wanneer u het brood in ontvangst hebt genomen, gaat u zitten en dan zal op aangeven van de predikant men tegelijk het brood eten.

Vervolgens gaan de diakenen rond met een bekertje met wijn. De deelnemers gaan weer even staan om de wijn in ontvangst te nemen. Wanneer u de wijn in ontvangst hebt genomen, gaat u zitten en zal op aangeven van de predikant men tegelijk de wijn drinken.

De dienstdoende kerkenraadsleden zullen aan de tafel naast de predikant plaatsnemen en dat wordt met de camera in beeld gebracht. Bij het rondbrengen van brood en wijn zullen geen personen in beeld worden gebracht.

Zo hopen we dat we op een verantwoorde wijze deze heilige instelling kunnen vieren. In de consistorie  is er ook deze keer de mogelijkheid tot deelname aan het Avondmaal, dit is alleen ’s ochtends mogelijk.

Censura Morum

Op D.V. woensdagavond 1 december is er van 19:15 – 19:45 uur Censura Morum in het Hervormd Centrum. Alle kerkenraadsleden van Wijk 1 en 2 worden verwacht! Aansluitend kunnen wij dan met elkaar naar de Avondmaalskring.

Avondmaalskring

Op D.V. woensdagavond 1 december is er Avondmaalskring in het Hervormd Centrum. Deze avond duurt van 20-21 uur. Wij zingen, lezen uit de Bijbel en ds. Molenaar hoopt de meditatie te verzorgen. Iedereen is hartelijk welkom! Wij behandelen weer een stukje uit het Avondmaalsformulier te beginnen bij: “De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen…”. Hoe bereiden wij ons voor op het Heilig Avondmaal? Over die vraag gaat het.