<< Terug

Informatie Heilig Avondmaal D.V. 19 september 2021

15 sep 2021 | 20.00 - 21.30
Klik hier om deze activiteit in je agenda te zetten (15 sep 2021 20.00)

Heilig Avondmaal in vier diensten

D.V. zondag 19 september is er weer de bediening van het Heilig Avondmaal in vier diensten. In de morgendiensten is er bediening van het Heilig Avondmaal in beide gebouwen. In de tweede diensten is er een combinatie van bediening en nabetrachting. Dat is ‘s middags in het Hervormd Centrum en ‘s avonds in de Grote kerk. Wij proberen zo goed mogelijk de uitnodigingen te verzorgen, zodat wie dat wenst één van de vier diensten kan bijwonen. Hiermee worden de belijdende leden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Onderstaand kunt u lezen dat er een aangepaste vorm is, maar we zijn verheugd dat dit sacrament ook nu weer in onze gemeente bediend kan worden.

Voor het bijwonen van de diensten moet men zich apart aanmelden, deze aanmelding wordt alleen gebruikt voor de Avondmaalszondag. Dit kan d.m.v. het sturen van een email via aanmelding@hervormdgenemuiden.com. U dient dan te vermelden voor welk gebouw u zich aanmeldt en welke dienst uw voorkeur heeft. Ook kunt u uw scriba bellen.

Mocht u, ondanks uw aanmelding voor 15 september, nog geen uitnodiging hebben ontvangen  dan is er wat fout gegaan. Wilt u zich dan alsnog melden bij uw scriba, of u stuurt opnieuw een  email  via aanmelding@hervormdgenemuiden.com.

 

Gewijzigde vorm van het Heilig Avondmaal i.v.m. corona

Het zal duidelijk zijn dat de bediening nog niet op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. We hebben besloten om het op de zelfde wijze te doen al s in juni jl. Het is de bedoeling dat na de opening van de tafel  de diakenen brood rondbrengen. De deelnemers aan het Heilig Avondmaal worden verzocht even te gaan staan ten teken dat men deelneemt, dan is het voor de diakenen duidelijk. Wanneer u het brood in ontvangst hebt genomen, gaat u zitten en dan zal op aangeven van de predikant men tegelijk het brood eten.

Vervolgens gaan de diakenen rond met een bekertje met wijn. De deelnemers gaan weer even staan om de wijn in ontvangst te nemen. Wanneer u de wijn in ontvangst hebt genomen, gaat u zitten en zal op aangeven van de predikant men tegelijk de wijn drinken.

De dienstdoende kerkenraadsleden zullen aan de tafel naast de predikant plaatsnemen en dat wordt met de camera in beeld gebracht. Bij het rondbrengen van brood en wijn zullen geen personen in beeld worden gebracht.

Zo hopen we dat we op een verantwoorde wijze deze heilige instelling kunnen vieren. In de consistorie  is er ook deze keer de mogelijkheid tot deelname aan het Avondmaal, dit is alleen ’s ochtends mogelijk, opgave is hiervoor niet nodig.

 

Avondmaalskring  in de Grote kerk

Op woensdagavond 15 september was er Avondmaalskring in de Grote Kerk. Ds. Hulsman en ds. Molenaar verzorgden deze avond weer samen en behandeld werd een stukje uit het Avondmaalsformulier te beginnen bij: “Opdat wij nu tot onze hulp en troost…”. Een opname van deze avond is terug te kijken bij de opnames van kerkdiensten.